Popiežius ragina stiprinti dialogą su dabarties kultūra
 
 

(KAP) Birželio 15 d. Benediktas XVI priėmė Popiežiškosios kultūros tarybos narius šios Tarybos įsteigimo 25-mečio proga. Savo kalboje Šventasis Tėvas ragino dar labiau įsitraukti į Bažnyčios ir pasaulio dialogą. Pasak Benedikto XVI, Popiežiškosios kultūros tarybos užduotis – duoti impulsų Evangelijai susitikti su pasaulio kultūrų įvairove. Popiežius atskleidė, kad Bažnyčios istorijoje glaudžiai susipina kultūros ir meno istorija. Jis pateikė pavyzdžių: Tomo Akviniečio „Summa theologica“, Dantės „Dieviškąją komediją“, Šartro katedrą, Siksto koplyčią ir Johanno Sebastiano Bacho kantatas. Pasak Benedikto XVI, šie kūriniai išreiškia „neprilygstamą krikščioniškojo tikėjimo ir žmogiškųjų raiškos formų sintezę“. Drauge Šventasis Tėvas tikėjimo ir kultūros susitikimą krikščionių kasdienos gyvenime palygino su „paslėptu meno kūriniu“.

Popiežiškoji kultūros taryba buvo įkurta 1982 m. remiantis Vatikano II Susirinkimo konstitucijos Gaudium et spes teiginiais apie Bažnyčią šiandienos pasaulyje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt