Vatikanas ragina neremti organizacijos Amnesty International
 
 

(KAP, KAI). Birželio 15 d. buvo paskelbtas Popiežiškosios teisingumo ir taikos (Iustitia et Pax) tarybos pareiškimas, raginantis katalikus ir katalikų organizacijas neberemti kalinių globos organizacijos Amnesty International dėl jos Vykdomojo komiteto sprendimo pritarti teisei į abortą. Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Renato Martino (jis taip pat vadovauja ir Migrantų ir keleivių sielovados tarybai) pareiškė, kad organizacija Amnesty International, pritardama nebaudžiamai teisei į abortą, išduoda žmogaus teisių gynimo reikalą. Kardinolas R. Martino griežtai pasmerkė šią nuostatą ir pavadino abortą žmogžudyste. Jis priminė, jog nėra tarptautiniu mastu pripažįstamos teisės į abortą. Abortą kaip gimimų reguliavimo priemonę atmetė ir 1994 m. Kaire vykusi Jungtinių Tautų konferencija.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt