Benediktas XVI: nuolankiai priimti Bažnyčios silpnybes
 
 

(KAP, KAI) Gegužės 30 d., trečiadienio bendrosios audiencijos metu, popiežius tęsė savo apmąstymus apie ankstyvosios krikščionybės iškiliąsias figūras. Jis įvertino Šiaurės Afrikos teologo Tertulijono nuopelnus. Tertulijonas (150–230) buvo pirmasis krikščionių teologas, rašęs lotyniškai, jo dėka išsiplėtojo bažnytinė lotynų kalba. Jis gyveno Kartaginoje (dabartinio Tuniso teritorijoje). 197 m. atsivertė į krikščionybę. Buvo didis krikščionybės apologetas, nors vėliau prisidėjo prie montanistų, skelbusių moralinį rigorizmą ir griežtą askezę. Pasak Benedikto XVI, daugelis šio teologo teiginių ir šiandien tebėra labai reikšmingi, nors Tertulijonas galiausiai paliko Bažnyčios bendrystę. Pasak popiežiaus, krikščioniškasis tikėjimas derinamas su žmogiškosiomis vertybėmis: tikėjimas veda šias vertybes į brandą ir suteikia joms tvirtumo. Benediktas XVI priminė, jog Tertulijonas siekė skelbti Evangelijos žinią per dialogą su savo laikmečio kultūra. Tertulijoną į krikščionybę atvedė kankinių liudijimas. Jo gyvenimo likimas yra pavyzdys, jog kankinystė, kančia ir tiesos troškimas galiausiai yra stipresni už totalitarinių režimų smurtą.

Metams bėgant Tertulijonas tapo vis reiklesnis krikščionių elgsenos atžvilgiu. Pasak popiežiaus, Tertulijonas visomis aplinkybėmis, net persekiojimo sąlygomis, reikalavo iš krikščionių vien tik heroizmo. Jo aštri kritika nulėmė jo izoliaciją ir galiausiai atsiskyrimą nuo Bažnyčios bendruomenės. Benediktas XVI sakė: „Ši didi asmenybė verčia mane labai susimąstyti. Didžiam teologui turėtų būti būdinga eiti drauge su Bažnyčia ir priimti jos silpnybes. Tik Dievas yra iš tikrųjų šventas, o mums visiems reikia atleidimo.“

Benediktas XVI priminė Tertulijono teiginius, kurie ir šiandien neprarado svarbos. Tertulijonas visuomet pabrėždavo, jog krikščioniui nevalia neapkęsti priešų. Šio sprendimo padarinys – smurto atsisakymas. Pasak popiežiaus, šio mokymo aktualumas ypač atsiskleidžia religijų polemikoje.

Benediktas XVI sakė, kad teologas turi nuolankiai priimti Bažnyčios, taip pat savo asmenines silpnybes ir išlikti vienybėje su Bažnyčia. Pasak Benedikto XVI, Tertulijonas yra įdomus krikščionybės pirmųjų amžių liudininkas, senosios kultūros paveldui susidūrus su Evangelijos žinia. Popiežius citavo garsųjį Tertulijono teiginį, jog žmogaus siela yra iš prigimties krikščioniška: anima naturaliter christiana. Tertulijonas dažnai pasitelkdavo antitezes ir paradoksus, pavyzdžiui, posakyje: „kankinių kraujas yra krikščionių sėkla“. Šie žodžiai, pasak Šventojo Tėvo, yra iššūkis kiekvienai totalitarinei sistemai.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt