Popiežius kalbėjo apie darbą
 
 

(KAP, KAI) Gegužės 26 d. popiežius susitikime su Italijos jaunųjų verslininkų draugijos atstovais kalbėjo apie „globalizaciją“ laikantis solidarumo. Globalizacijos reiškinys, viena vertus, suteikia vilties, kad naujai padalijus gamybą pasaulio mastu visos tautos galės dalyvauti plėtroje ir gerovėje. Kita vertus, globalizacija per naujas komercinių ir finansinių santykių apimtis kelia pavojų, jog nedaugeliui žmonių turtėjant drauge didėja daugelio skurdas.

Kalbėdamas jauniesiems verslininkams popiežius priminė katalikų socialinio mokymo principus. Jis sakė, jog didžiausias verslo turtas yra darbuotojai. Pasak Benedikto XVI, į įmonę pirmiausia dera žvelgti kaip į „asmenų bendruomenę“, kurioje turi būti gerbiamos žmonių teisės bei jų orumas. Bet kokios ūkinės veiklos tikslas yra žmogus. Benediktas XVI sakė, jog žmogaus gyvenimas ir jo vertybės visuomet turi sudaryti ūkinės veiklos principą ir tikslą. Būtina, kad darbas vėl taptų sritimi, kurioje žmogus gali įgyvendinti savo galimybes, naudodamasis savo gebėjimų ir sumanumo vaisiais. Šiuo požiūriu taip pat pelnas, kaip gero įmonės vystymosi rodiklis, įgyja ypatingą vertę. Tačiau didesnio pelno siekimas negali būti vienintelis verslo kriterijus. Visuomet dera gerbti darbuotojų žmogiškąjį orumą konkrečiais būdais. Popiežius ragino savo svečius nuolat kovoti su nedarbu ir sakė, kad ypač svarbu išlaikyti darbo vietas jaunimui. Jis priminė apie šeimos, pagrįstos santuoka, svarbą ir pabrėžė, jog „šeimos rėmimas prisideda prie visuomenės audinio atnaujinimo ir garantuoja pagrindus tikrai ekonomikos plėtrai“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt