Per Sekmines popiežius priminė misijų užduotį
 
 

(KAP, KAI) Gegužės 27 d. per Sekmines vidudienio maldos metu Šv. Petro aikštėje popiežius Benediktas XVI priminė Bažnyčios misijinę užduotį. Pasak Šventojo Tėvo, nuo biblinių Sekminių Šventoji Dvasia nesiliauja raginusi Bažnyčią „eiti į pasaulio gatves“. Pasak jo, Romos miestas, kur baigiasi Apaštalų darbų pasakojimas, „konkrečiai įvardija katalikiškumą ir misijinį siuntimą“. Popiežius sakė, kad Roma išreiškia ištikimybę krikščionybės ištakoms, taip pat visų laikų ir kultūrų Bažnyčiai. Bažnyčia panašiai kaip apaštalų bendruomenė turi būti susivienijusi maldoje – „viena širdis ir viena siela“. Bažnyčios šventumas grindžiamas ne jos nuopelnais, bet kreipimusi į Kristų. Bažnyčia yra katalikiška, kadangi skelbia Evangeliją visoms tautoms. Bažnyčia saugo apaštalų mokymą nenutrūkstama vyskupų įpėdinyste.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt