Pasaulio misijų diena
 
 

(KAP) Gegužės 29 d. buvo paskelbta popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulio misijų sekmadienio proga. Šiemet švęsimam spalio 21 d. Pasaulio misijų sekmadieniui parinkta tema „Visos Bažnyčios visam pasauliui“. Pasak popiežiaus Benedikto XVI, misija išlieka pirmaeilės svarbos Bažnyčios užduotis. Evangelijos skelbimas yra pirmutinė tarnystė, kurią Bažnyčia turi atlikti šiandienos žmonėms. Popiežius ragina katalikus pasauliečius imtis atsakingo vaidmens ir bendros atsakomybės vykdant misijas.

Savo žinioje Benediktas XVI pabrėžia, jog dėl plintančios sekuliarizacijos, šeimos krizės, kunigystės pašaukimų mažėjimo ir dvasininkijos senėjimo Vakarų šalių vietos Bažnyčioms gresia pavojus užsisklęsti ir „žvelgti į ateitį su mažesne viltimi“. Žvelgdamas į augančias jaunas vietos Bažnyčias popiežius išreiškė viltį, kad intensyvės senųjų ir jaunųjų Bažnyčių tarpusavio parama, „keitimasis dovanomis“. Popiežius priminė visiems pakrikštytiesiems visuotinę Kristaus užduotį skelbti jo Karalystę iki pasaulio pakraščių. Jis ragino ypač jaunuolius būti pasirengusius misijoms, taip pat kreipėsi į vienuolynus ir visus katalikus ragindamas melstis misijų ir pašaukimų intencija. Pasak popiežiaus, tikinčiųjų Dievo meilę galima išmatuoti jų ryžtu evangelizuoti.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt