Kardinolas Bertone pabrėžė, jog paskelbtos visos Fatimos paslaptys
 
 

(KAI) Fatimos apsireiškimų devyniasdešimtmečio proga Italijoje išleista kardinolo Tarcisio Bertone knyga „Paskutinioji Fatimos regėtoja“, kurioje rašoma apie vieną iš trijų regėtojų, 2005 m. mirusią ses. Liuciją dos Santos ir Mergelės Marijos apsireiškimų aplinkybes. Savo artimiausio bendradarbio knygai įžangą parašė popiežius Benediktas XVI. Popiežius patvirtino, jog 2000 m., kai buvo nutarta paskelbti trečiąją Fatimos paslaptį, jis pats, būdamas Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas, redagavo teologinį komentarą. Dabartinis Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone buvo Tikėjimo mokymo kongregacijos sekretorius tuo metu, kai tai kongregacijai vadovavo kardinolas Josephas Ratzingeris.

Kardinolas Tarcisio Bertone ta proga davė interviu Vatikano radijui, taip pat dalyvavo italų visuomeninės televizijos Rai Uno programoje. Kardinolas Bertone polemizavo su tais, kurie ieško naujų sensacijų ir bando atmesti Vatikano II Susirinkimo reformas, tikindami, esą Bažnyčia nepaskelbė viso Fatimos pranešimo. Kardinolas pirmą kartą viešai parodė vokus, kuriuose saugomos Fatimos paslaptys ir pateikė sesers Liucijos nuomonę. Prieš septynerius metus vienuolė jam sakiusi, jog paskelbus trečiąją Fatimos paslaptį neliko nieko paslėpta. Įvyko visa, kas joje buvo numatyta. Kardinolas televizijos programoje paragino gyventi pagal Dievo Motinos nurodymus.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt