Kirche in Not rinkliavos
 
 

(KAI) Tarptautinė katalikų paramos organizacija Kirche in Not 2006 m. surinko iš savo geradarių daugiausiai aukų per 60 metų gyvavimo istoriją – 81 mln. eurų. Tai yra 9 proc. daugiau negu ankstesniais metais. Per įvairius projektus organizacija Kirche in Not parėmė Bažnyčios vykdomus sielovados projektus 137 šalyse.

Daugiausia lėšų (5 mln. eurų) buvo skirta projektams Brazilijoje, toliau pagal apimtis rikiuojasi projektai Indijoje, Ukrainoje, Konge, Sudane ir Rusijoje. Organizacijos surinktos lėšos pirmiausia skiriamos bažnyčių ir kitų sakralinių objektų statybai bei remontui, kunigų ugdymui, religinės literatūros leidybai, tikybos mokymui, sielovados reikalams naudojamoms transporto priemonėms, taip pat katalikiškų komunikavimo priemonių plėtrai.

12,6 mln. eurų Kirche in Not skyrė Mišių stipendijoms Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos ir Rytų Europos šalyse. Tuose regionuose kunigai dažnai turi naudotis šia paramos forma, kad galėtų patenkinti svarbiausius sielovados poreikius ir pragyventi. Kirche in Not finansiškai remia kas devintą kunigą pasaulyje, daugiau kaip 100 tūkstančių seminaristų, taip pat ir moterų vienuolijas daugiau kaip 100 pasaulio šalių.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt