Tezė prioras audiencijoje pas Popiežių Pranciškų
 
 Kovo 3 d. rytą Popiežius Pranciškus asmeninėje audiencijoje priėmė Tezė priorą brolį Aloisą, kuris tuo metu lankėsi Romoje. Susitikime buvo aptartas jaunimo sielovados darbas Tezė, bendruomenės organizuojami tarptautiniai jaunimo susitikimai, taip pat bendrystės paieškos tarp krikščioniškųjų Bažnyčių.

Švenčiant Jubiliejinius Gailestingumo metus, Tezė broliai Gavėnios laikotarpiu vadovavo dvejoms kasdienėms pamaldoms San Giovanni dei Fiorentini bažnyčioje, esančioje netoli Šv. Petro bazilikos. Kovo 1 d. vakarą brolis Aloisas Popiežiškame Grigaliaus universitete kalbėjo apie bendrystės kelią, kuriuo eina Tezė bendruomenė.

Šv. Velykų laikotarpiu į Tezė kaimelį sugužės apie 8000 jaunuolių. Jie čia praleis keletą dienų prieš arba po Velykų. Vėliau brolis Aloisas su keletu brolių keliaus į Buchareštą dalyvauti stačiatikių šv. Velykų šventime, kuris vyks gegužės 1 d., ir kur ketina atvykti apie 150 jaunų žmonių iš įvairių kitų šalių. Daugiau informacijos apie šiuos tarptautinius susitikimus ar Velykų piligriminę kelionę, rašykite adresu media@taize.fr .
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt