Tezė prioras audiencijoje pas Popiežių Pranciškų
 
 Kovo 3 d. rytą Popiežius Pranciškus asmeninėje audiencijoje priėmė Tezė priorą brolį Aloisą, kuris tuo metu lankėsi Romoje. Susitikime buvo aptartas jaunimo sielovados darbas Tezė, bendruomenės organizuojami tarptautiniai jaunimo susitikimai, taip pat bendrystės paieškos tarp krikščioniškųjų Bažnyčių.

Švenčiant Jubiliejinius Gailestingumo metus, Tezė broliai Gavėnios laikotarpiu vadovavo dvejoms kasdienėms pamaldoms San Giovanni dei Fiorentini bažnyčioje, esančioje netoli Šv. Petro bazilikos. Kovo 1 d. vakarą brolis Aloisas Popiežiškame Grigaliaus universitete kalbėjo apie bendrystės kelią, kuriuo eina Tezė bendruomenė.

Šv. Velykų laikotarpiu į Tezė kaimelį sugužės apie 8000 jaunuolių. Jie čia praleis keletą dienų prieš arba po Velykų. Vėliau brolis Aloisas su keletu brolių keliaus į Buchareštą dalyvauti stačiatikių šv. Velykų šventime, kuris vyks gegužės 1 d., ir kur ketina atvykti apie 150 jaunų žmonių iš įvairių kitų šalių. Daugiau informacijos apie šiuos tarptautinius susitikimus ar Velykų piligriminę kelionę, rašykite adresu media@taize.fr .
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt