Fatimos jubiliejus
 
 

Gegužės 13 d. apie pusę milijono maldininkų dalyvavo Marijos apsireiškimų Fatimoje 90-mečio minėjime. Popiežiaus legatas kardinolas Angelo Sodano per iškilmes Fatimoje pašventino naują Švč. Trejybės bažnyčią, kurioje telpa 9 tūkst. lankytojų.

Kardinolas Angelo Sodano ragino europiečius krikščioniškąjį tikėjimą grąžinti į visuomenės gyvenimo centrą. Pasak jo, bandymų nustumti Dievą pasekmės žmonėms sunkios. Pasak kardinolo, Europos šalyse ypač didelį susirūpinimą kelia „atkritimas nuo tikėjimo“: „Europa patiria gundymą pamiršti tą tikėjimą, kuris šimtmečių būvyje buvo jos jėga.“ Susiedamas Fatimos pranašystes su padėtimi Rusijoje, kardinolas sakė, jog po Sovietų Sąjungos žlugimo ten gerai plėtojosi religijos laisvė, tačiau ji nėra iki galo įgyvendinta. Kardinolas Sodano atmetė rusų ortodoksų nuolat kartojamus priekaištus, esą katalikai užsiima prozelitizmu.

Šeštadienio vakare vykusios žiburių procesijos metu kardinolas sakė, kad Fatima nugalėjo „pasaulio skepticizmą“ ir anuometinės antiklerikalinės Portugalijos valdžios pasipriešinimą. Jis meldė Dievo Motinos užtarimo, kad pasauliui būtų padovanota taika.

Pokalbyje su žurnalistais kardinolas Angelo Sodano sakė, kad Benediktas XVI pareiškė mielai apsilankysiąs Fatimoje.

Fatimoje yra viena žymiausių Marijos šventovių pasaulyje, joje kasmet apsilanko daugiau kaip trys milijonai maldininkų.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt