Popiežius nori žmogaus orumą atitinkančios globalizacijos
 
 

(KAP, KAI) Gegužės 1 d. popiežius Benediktas XVI paskelbė žinią Popiežiškajai socialinių mokslų akademijai, vykdžiusiai metinę plenarinę sesiją tema „Artimo meilė ir teisingumas santykiuose tarp tautų“. Popiežiaus dokumentas buvo įteiktas Akademijos pirmininkei amerikietei Harvardo universiteto profesorei Mary Ann Glendon. Benediktas XVI savo žinioje iškelia tris neatidėliotinus globalizacijos iššūkius bei reikalavimus: laikytis ekologinio plėtros tolygumo, pagarbos žmogaus orumui ir siekti pasaulinės ugdymo bei švietimo plėtros. Pasak popiežiaus, tai yra užduotys atskiroms valstybėms, taip pat tarptautinei bendruomenei. Pagrindinė sąlyga, laiduojanti teisingumą pasaulyje, yra pagarba nepažeidžiamam kiekvieno žmogaus orumui. Benediktas XVI ragino vadovautis „praktiniu protu“ ir labiau angažuotis bendrajam gėriui. Žemės gėrybės, visos žmonių žinios bei gebėjimai skirti tarnauti visos žmonių šeimos medžiaginiam ir dvasiniam vystymuisi.

Kiekviena tauta turi pareigą vykdyti tolygaus vystymosi ekologinę politiką. Skurdžiausieji kraštai moka aukščiausią kainą už aplinkos naikinimą. Nepamatuotai ištekliai naudojami dėl nežmoniškos plėtros sampratos, tai sukelia konfliktus ir karus. Benediktas XVI pabrėžė, kad vystymasis neturi ribotis vien techniniais bei ūkiniais aspektais, privalu atsižvelgti ir į etines sąlygas.

Popiežius ragino nepasitenkinti vien žmogaus teisių pripažinimu tarptautiniais dokumentais, bet daugiau darbuotis siekiant jų įgyvendinimo. Jis nurodė didėjantį plyšį tarp turtingų ir vargingų šalių. Pasak popiežiaus, neteisingumo padariniai yra badas, skurdas, migracija, nepakankama negimusiųjų apsauga, vaikų išnaudojimas, prekyba žmonėmis, ginklais bei narkotikais.

Popiežius toliau reikalavo visuotinio teisingumo švietimo srityje. Daugelyje pasaulio dalių švietimo galimybės vis dar tebėra „dramatiškai nepakankamos“. Dvasinių gėrybių daugėja jomis dalijantis. Pasak popiežiaus, intensyvėjant pasauliniams žmonių bendravimo ryšiams, reikalingas dialogas, padedantis žmonėms geriau suvokti savo tradicijas susidūrus su „kitų“ tradicijomis. Siektinas tikrų žmogiškųjų vertybių geresnis supratimas ir pripažinimas, atsižvelgiant į tarpkultūrę perspektyvą.

Popiežius Benediktas XVI aiškiai pabrėžė vyro ir moters santuoka grindžiamos šeimos vertybę. Pasak jo, tik taip galima laiduoti solidarumą tarp kartų, siekiant perduoti meilę ir teisingumą. Jis sakė: „Būtent meilė drąsina mus iškelti žmogaus asmenį į globalizuoto pasaulio visuomenės gyvenimo centrą, kur vadovaujamasi teisingumu.“

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt