Popiežius kvietė melstis dėl pašaukimų
 
 

(KAP, KAI) Balandžio 29 d. popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje įšventino 22 Romos vyskupijos kunigystės kandidatus. Tą dieną buvo minima Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Pamoksle popiežius išreiškė įsitikinimą, jog „ Kristus nepaliks savo Bažnyčios“. Pasak jo, šis tikrumas teikia pagrindą nuolatinei paguodai ir nepajudinamai vilčiai. Tai galioja taip pat iškilus sunkumams. Benediktas XVI sakė, kad kunigai turi nepaliaujamai semtis jėgų iš Eucharistijos. Pasak popiežiaus, tarnystė prie altoriaus yra „kasdienė šventumo pamoka“. Padedamas Jėzaus kiekvienas kunigas gali tapti geru ganytoju, o esant reikalui būti pasirengęs paaukoti už jį gyvybę. Benediktas XVI pabrėžė, kad kiekvienoje parapijoje ir kiekvienoje krikščioniškoje bendruomenėje turi būti skiriama daugiau dėmesio dvasiniams pašaukimams. Ypač kunigystės kandidatams ir naujai įšventintiems kunigams reikia visų tikinčiųjų „dvasinio solidarumo“.

Vidudienio maldos Regina coeli metu Benediktas XVI kreipėsi į viso pasaulio katalikus ragindamas melsti pašaukimų į kunigus bei vienuolijas. Popiežius sakė, kad Vatikano II Susirinkimas ypač atskleidė Bažnyčią kaip bendrystę, todėl Bažnyčioje ypač svarbi tarnysčių įvairovė. Visi pakrikštytieji šaukiami prisidėti savo indėliu. Bažnyčioje yra taip pat pašaukimų, specialiai skirtų ugdyti bendrystę. Benediktas XVI ragino šeimas melstis, kad jose galėtų bręsti pašaukimai į kunigystę.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt