Vatikane rūpinamasi klimato pokyčiais
 
 

(KAP, KAI) Balandžio 25–26 d. popiežiškoji Teisingumo ir taikos (Iustititia et Pax) taryba surengė uždarą seminarą „Klimato pokyčiai ir plėtra“. Tarybos pirmininkas kardinolas Renato Raffaele Martino sakė, kad globalinių klimato pokyčių akivaizdoje turi keistis gyvenimo stilius. Pasak jo, reikia iš naujo apgalvoti ekonomikos plėtrą, kad būsimosios kartos paveldėtų ne katastrofišką padėtį, bet pasaulį su geresnėmis sąlygomis. Pasak kardinolo Martino, Katalikų Bažnyčia tikisi motyvuoti savo tikinčiuosius ekologiniu požiūriu jautresnei elgsenai. Kardinolas kritikavo aiškią nelygybę naudojantis pasaulio ištekliais. Teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas pabrėžė, kad užduotis saugoti kūriniją bei aplinką yra pabrėžiama ir Socialiniame Bažnyčios katekizme. Pasak jo, Bažnyčioje pastaruoju metu padidėjo dėmesys aplinkosaugos problemoms.

Klimato klausimams skirtos konferencijos dalyvius telegrama pasveikino popiežius Benediktas XVI. Jis ragino puoselėti gyvenseną, gamybą bei vartojimą, grindžiamą pagarba kūrinijai ir tikrais pažangos reikalavimais. Popiežius taip pat priminė apie visuotinę ir bendrą pasaulio gėrybių paskirtį.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt