Pristatyta popiežiaus knyga „Jėzus iš Nazareto“
 
 

(KAP, KAI) Balandžio 13 d. Vatikano Sinodo auloje buvo pristatyta Josepho Ratzingerio knyga „Jėzus iš Nazareto“. Tą pačią dieną pasirodė knygos leidimai italų, vokiečių ir lenkų kalba. Pasak Herder leidyklos, knyga jau išversta į 32 kalbas, rengiama ir daugiau vertimų. Knygos pristatymą vedė Vatikano atstovas spaudai kun. Federico Lombardi SJ. Jis pakartojo paties knygos autoriaus žodžius, kad ji nėra Magisteriumo dokumentas, tačiau drauge atkreipė dėmesį, jog čia galima rasti raktą, leidžiantį geriau suprasti Benedikto XVI pontifikatą. Jis apibūdino knygą kaip „didžio teologo, visą gyvenimą skyrusio studijoms ir mąstymui, veikalą“. Knygą pristatė Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schönbornas. Drauge su Vienos arkivyskupu ant podiumo pristatymo metu sėdėjo Romos valdiečių (protestantų) teologijos universiteto dekanas profesorius Daniele Garrone ir laicistas filosofas, Venecijos meras prof. Massimo Cacciari. Valdiečių universiteto dekanas pagyrė knygą kaip aistringą tikinčiojo meditaciją, tačiau kritikavo apologetinį jos pobūdį, pastangą susieti istorinį Jėzų ir tikėjimo Kristų. Filosofas Massimo Cacciari pastebėjo, kad pagal Jono evangeliją tiesa Kristuje ir tiesos ieškojimas sueina į viena ir, kita vertus, išlaiko skirtingumą.

Kardinolas Christophas Schönbornas, pradėdamas knygos pristatymą, pasakė, kad šioje knygoje „kalba ne popiežius, netgi ne anuometinis kardinolas, vyskupas, profesorius, kunigas, bet paprastas tikintysis, krikščionis Josephas Ratzingeris“. Vienos arkivyskupas pabrėžė, jog panašiai kaip šv. Tomas Akvinietis Benediktas XVI „slepia savo gyvenimo tikėjimu ugnį“, o į pirmą planą iškyla jo intelekto iššūkis, argumentacijos jėga, objektyvios tiesos paieškos uolumas, pastanga atsakyti visiems ieškantiems savo vilties pagrindo. Austrų kardinolas išreiškė įsitikinimą, kad būtent todėl popiežius „leidžiasi į agorą”, viešą diskusijų aikštę. Jis dėsto savo turimą Jėzaus viziją šiandienos nuomonių pliuralizmo areopage. Kardinolas atkreipė dėmesį į paties knygos autoriaus įžangos žodžius, atveriančius skaitytojams galimybę kritikuoti ir prieštarauti dėstomoms mintims.

Kardinolas Schönbornas sakė, jog viešojoje rinkoje nuolat pateikiami „tariamai nauji“ atradimai, kuriais siekiama atskleisti visiškai kitokią Jėzaus iš Nazareto istoriją. Šiais leidiniais siekiama diskredituoti Biblija grindžiamą ir Bažnyčios pateikiamą Jėzaus iš Nazareto paveikslą. Vaizduojamos intriguojančios sąmokslo teorijos, o leidėjai iš to uždirba didelius pinigus. Kardinolas pridūrė, jog istorinio Jėzaus tikėtinumo abejonės kyla taip pat „iš savų gretų“. Jau beveik 200 metų istorinė Biblijos kritika diskusiniu žvilgsniu kėlė klausimus beveik dėl visko, kas Biblijoje rašoma apie Jėzų. Pasak kalbėtojo, Benediktas XVI yra puikus Šventojo Rašto žinovas: Biblija jam visada buvo „teologijos širdis ir centras“. Pasak kardinolo Schönborno, dabar drauge su Benediktu XVI galime tvirtai remtis istoriniu Evangelijų patikimumu. Kardinolas minėjo nesuskaitomas Jėzaus kaip revoliucionieriaus, tylaus visuomenės reformatoriaus, slapto Marijos Magdalenos meilužio vaizdavimo fantazijas. Pasak jo, jas visas ramiai galime laikyti jau užverstu istorijos puslapiu.

Knygos įžangoje Benediktas XVI pabrėžia, kad jo knyga jokiu būdu nėra Magisteriumo mokymas, bet jo asmeninio ieškojimo Viešpaties akivaizdoje išraiška. Įžangoje autorius J. Ratzingeris rašo, kad knygos apmatus padaręs per 2003 metų vasaros atostogas dar būdamas kardinolu. Išrinktas popiežiumi jis tęsė darbą laisvalaikio minutėmis.

Vokiečių biblistas, Tarptautinės teologų komisijos narys kun. prof. Thomas Södingas interviu agentūrai KNA pavadino popiežiaus knygą apie Jėzų „revoliuciniu žingsniu“. Pasak jo, knyga „liudija naują popiežiaus tarnystės vykdymo stilių“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt