Popiežius kalbėjo apie bendrų Europos namų pamatą
 
 

(KAP, KAI) Kovo 24 d. popiežius audiencijoje kalbėjo Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisijos (ComECE) organizuoto kongreso dalyviams. Jis ragino politikus nepamiršti krikščioniškųjų Europos žemyno šaknų. Konferencija vyko minint 50-ąsias Romos sutarčių metines. Pasak Šventojo Tėvo, Europos namus galima statyti tik ant tvirto istorinio, kultūrinio ir moralinio pamato su bendromis vertybėmis. Pasak Šventojo Tėvo, žengiant į trečiąjį tūkstantmetį Europai reikia bendrų vertybių kaip „civilizacijos raugo“. Užmiršdama Dievą ir savo krikščioniškąsias šaknis Europa paneigia save pačią, jos tapatybė tampa abejotina. Popiežius primygtinai ragino katalikus naudotis sąžinės teise, jei pažeidžiamos jų pamatinės teisės. Pasak Šventojo Tėvo, žmogaus orumą reikia laikyti teisių pamatu. Europa turi saugotis šiandien plačiai paplitusios pragmatinės nuostatos sistemingai priimant „realistinius ir pasvertus“ kompromisus dėl egzistencinių žmogiškųjų vertybių. Pasak popiežiaus, daugelio šiandienos iššūkių akivaizdoje Europos Sąjunga turi ryžtingai pripažinti žmogiškąjį orumą teisių pamatu. „Niekam nereikalinga bendrija, suburta negerbiant žmogaus orumo ir pamirštant, jog kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą“, – sakė Benediktas XVI. Popiežius taip pat priminė ilgą Europos kelią ir jos abiejų „plaučių“ – Rytų ir Vakarų susitaikinimą. Drauge ragino labiau siekti solidarumo saugant aplinką ir garantuojant prieigą prie išteklių. Popiežius atkreipė dėmesį, jog Europos vienijimosi procesas ne visų vertinamas teigiamai. Tai rodo, kad ne visi šio proceso projektai atitiko piliečių lūkesčius. Būtų dar labiau nesuprantama, jei toks svarbus Europos tapatybei elementas kaip krikščionybė, su kuria tapatinasi dauguma žmonių, būtų išdildytas.

Pasak ComECE pirmininko vyskupo Adrianus van Luyno, Europos vienijimasis nėra pabaigtas. Jis su pasitenkinimu pastebėjo, kad psichinės ir psichologinės Europos sienos šiandien „ne tokios brutalios“ kaip prieš 20 metų. Tačiau daugelis europiečių susirūpinę dėl to, kad gali prarasti savo kultūros savitumą ir nacionalinę gyvenseną. Pasak vyskupo, svarbiausia gerbti kiekvieno žmogaus ypatingumą ir bendrąjį nekintamą žmogiškąjį orumą.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt