Jauniesiems kaliniams popiežius kalbėjo apie laisvės prasmę
 
 

Kovo 18 d. popiežius Benediktas XVI lankėsi Romos nepilnamečių kalėjime Casal del Marmo, ten aukojo Mišias ir pasakė homiliją. Tai buvo pirmasis Benedikto XVI apsilankymas įkalinimo įstaigoje. Popiežius šventė Mišias drauge su 50 kalinių, kalėjimo darbuotojų bei auklėtojų, šeimos narių ir savanorių. Mišiose dalyvavo taip pat Italijos teisingumo ministras. Kalėjimo kapelionas, sveikindamas Šventąjį Tėvą, pabrėžė, jog daugelis bausmę atliekančių jaunuolių sutiko dalyvauti Mišiose, nepaisant to, kad išpažįsta kitas religijas. Devyniasdešimt procentų nuteistųjų yra imigrantai iš Europos ir Pietų Amerikos. Popiežiaus vizitas kalėjime užtruko apie dvi valandas

Šventasis Tėvas homiliją apie sūnaus palaidūno palyginimą sakė beveik nesinaudodamas užrašais. Nepilnamečiams kaliniams jis sakė, kad teisingas laisvės supratimas leis jiems suvokti begalinį Dievo gerumą. Popiežius sakė, kad palyginimo jaunėlis sūnus ieškojo gyvenimo, nevaržomo disciplinos bei normų, Dievo įsakymų, – jis leidosi į tolimą šalį, simbolizuojančią „vidine prasme visiškai skirtingą gyvenimą“. Jis nenorėjo būti namuose galiojančių taisyklių kalinys, troško daryti tai, kas jam patiko. Iš pradžių jautėsi laimingas, tačiau ilgainiui pajuto nuovargį, tolydžio didėjančią tuštumą. Galiausiai tapo vergu ir buvo priverstas gyventi su kiaulėmis. Benediktas XVI sakė, kad tik tuomet sūnus susimąstė, ką reiškia laisvė: ar daryti tai, ką nori ir gyventi vien sau, o gal geriau gyventi kitiems, darbuotis pasauliui ir žmonių bendruomenei. Pasak Šventojo Tėvo, šis mąstymas atvėrė sūnui naują vidinį kelią ir jis suprato, jog iš tikrųjų savo tėvo namuose buvo laisvesnis. Pasak popiežiaus, šis vidinis kelias buvo įgyvendintas, kai sūnus grįžo pas tėvą pradėti gyvenimą iš naujo. Jo tėvas davė jam laisvę, leidusią suvokti, ką reiškia gyventi ir ką reiškia negyventi. Jis su meile pasitinka sūnų ir kviečia puotauti jo garbei. Sūnus palaidūnas pradeda naują gyvenimą ir suvokia, kad būtent darbas, nuolankumas ir kasdienė disciplina atneša tikrą šventimą ir tikrą laisvę. Sūnus palaidūnas taip pat suvokia, kad Dievo įsakymai nėra kliūtis laisvei ir gyvenimo grožiui.

Benediktas XVI šiame palyginime iškėlė dvi pamokas. Viena vertus, jis padeda mums suvokti Dievą, gailestingąjį Tėvą. Išpažinties sakramentu galima pradėti naują gyvenimą. Antroji palyginimo pamoka – suvokimas, kad žmogus yra socialinė būtybė: tik gyvendami kitiems, atiduodami save galime surasti prasmingą gyvenimą.

Su Casal del Marmo jaunimo kalėjimu Vatikaną sieja ypatingi ryšiai. Buvęs Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Agostino Casarolli trejus metus savo laisvalaikiu ten dirbo sielovadininku, jis rūpinosi bausmę atliekančiais jaunuoliais taip pat išėjęs į pensiją 1990 m.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt