Malda už mirusius lietuvius Romos šv. Lauryno kapinėse
 
 

Vėlinių dieną Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos bendruomenės kunigai ir seselės apsilankė Romos šv. Lauryno (Campo Verano) kapinėse. Pagerbti čia besiilsinčių lietuvių taip pat atvyko J. E. Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šv. Sosto Jos Ekscelencija Irena Vaišvilaitė, Lietuvos Respublikos konsulas Italijoje Viktoras Dagilis, Vatikano Radijo programos lietuvių kalba direktorius Jonas Malinauskas, keletas kitų lietuvių. Prie sutvarkytų, gėlėmis papuoštų kapų buvo uždegtos vėlinių žvakės. Mirusiuosius pavedant Dievo artumui, Popiežiškojoje lietuvių šv. Kazimiero kolegijos laidojimo koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo jos studentas kun. Vitalijus Kodis. Pamokslo metu celebrantas ragino atpažinti kiekvieno širdyje įdiegtą troškimą siekti amžinybės ir ne tik šią dieną, bet kasdien remtis tikėjimu, nepasiduodant peršamai pasaulio logikai. Po šventųjų Mišių, sugiedojus tradicines „Viešpaties Angelo“ ir „Marija Marija“ giesmes, maldos dalyviai nusifotografavo lietuvių koplyčios fone. Galiausiai, asmeniškai dar aplankydami pavienius lietuvių kapus, pagerbdami atgulusius žymius tėvynainius tylos minutėle ir užtardami juos malda, neskubėdami visi išsiskirstė.

Kun. Mozė Mitkevičius

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt