Vyskupas Elio Sgreccia: katalikai turi teisę nebendradarbiauti darant abortą
 
 

(KAP, KAI) Spaudos konferencijos metu pristatydamas Popiežiškosios gyvybės akademijos vasario 23–24 d. Vatikane rengtą tarptautinį bioetikos kongresą, Popiežiškosios akademijos pirmininkas vyskupas Elio Sgreccia pabrėžė, kad katalikai turi teisę nebendradarbiauti darant abortą. Pasak vyskupo Sgreccia, tai nėra „bėgimas nuo atsakomybės“. Tikintieji turi teisę dėl sąžinės motyvų nedalyvauti ten, kur pažeidžiama teisė gyventi – tai taikytina tiek abortų, tiek piktnaudžiavimo embrionų tyrimo technologijomis atvejais.

Ta proga Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas paneigė gandus, esą rengiamasi peržiūrėti požiūrį į gimimų reguliavimo priemonių naudojimą. Tačiau jis patvirtino, kad Vatikane rengiamas dokumentas, kuriame bus aptarta plati bioetikos problematika, iškilusi po Tikėjimo mokymo kongregacijos 1987 m. paskelbtos instrukcijos Donum vitae. Pasak vyskupo Sgreccia, rengiamas dokumentas artimiausiu metu dar nebus skelbiamas.

Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas sakė, kad krikščionių pareiga pateikti pozityvų liudijimą ir aktyviai ginti teisę gyventi. Pasak jo, sveikatos apsaugos ir gyvybės apsaugos srityse būna tokių situacijų, kai gydytojams bei medicinos personalui dera atsisakyti bendradarbiauti. Pasak vyskupo Sgreccia, teisėta atsisakyti bendradarbiauti ir tuomet, kai homoseksualų poros siekia įvaikinimo. Jis kritikavo britų vyriausybės priimtą įstatymą, kuriuo Didžiosios Britanijos katalikų įvaikinimo agentūros įpareigojamos teikti paslaugas homoseksualų poroms.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt