Popiežius ragino iš naujo atrasti Atgailos sakramentą
 
 

(KAP, KAI) Vasario 19 d. popiežius Benediktas XVI audiencijoje priėmė didįjį penitenciarą kardinolą Jamesą Staffordą, taip pat popiežiškųjų Romos bazilikų nuodėmklausius. Prieš prasidedant gavėniai Šventasis Tėvas ragino iš naujo atrasti Atgailos sakramentą mūsų epochoje, paženklintoje gausių religinių bei visuomeninių iššūkių. Ta proga popiežius perdavė sveikinimus viso pasaulio nuodėmklausiams. Šventasis Tėvas priminė, kad krikščionio gyvenime reikšmingas Atgailos sakramentas „sudabartina Kristaus Velykų slėpinio atperkamąjį veiksmingumą“. Pasak Benedikto XVI, išpažintis tampa dvasiniu atgimimu, „perkeičiančiu penitentą į naują kūrinį“. Tik Dievas gali padaryti šį malonės stebuklą ir jį įvykdo per kunigo žodžius bei gestus. Išgyvendamas Viešpaties švelnumą bei atleidimą penitentas linkęs lengviau pripažinti savo nuodėmės rimtumą, apsispręsti vengti nuodėmės, išlikti ir augti naujai su Viešpačiu užmegztoje draugystėje.

Benediktas XVI pabrėžė, jog „tame slėpiningame procese nuodėmklausys yra ne pasyvus stebėtojas, bet persona dramatis, tai yra gyvas Dievo gailestingumo įrankis“. Todėl būtina, kad nuodėmklausys pasižymėtų dvasiniu bei sielovadiniu subtilumu, taip pat turėtų solidų teologinį, moralinį bei pedagoginį pasirengimą, leidžiantį suprasti penitento gyvenimiškąją patirtį. Popiežius pridūrė, jog nuodėmklausiams taip pat naudinga pažinti išpažinties ateinančių žmonių visuomeninę, kultūrinę ir profesinę aplinką, – tuomet jie galės duoti dvasinių ir praktiškų nurodymų bei pamokymų. Pasak Benedikto XVI, kunigas, teikdamas Atgailos sakramentą, atlieka tėvo, dvasinio teisėjo, mokytojo ir auklėtojo vaidmenį, ir tai reikalauja iš jo nuolatinio „aggiornamento“.

Šventasis Tėvas pabrėžė, jog „negalime skelbti kitiems atleidimo ir susitaikinimo, nebūdami patys to pilni“. Jis priminė: „Kristus mus vienintelius pasirinko teikti nuodėmių atleidimą jo vardu: tai ypatinga Bažnyčios tarnystė, kuriai turime pripažinti pirmenybę.“ Audiencijos pabaigoje popiežius patikėjo jos dalyvius šventųjų Jono Marijos Vianney’aus, Leopoldo Mandićiaus ir Pijaus iš Pietrelcinos užtarimui.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt