Romos seminaristams popiežius pabrėžė Biblijos skaitymo ir liturgijos svarbą
 
 

(KAP, KAI) Vasario 17 d. vakare Benediktas XVI lankėsi Romos kunigų seminarijoje. Bendraudamas su seminaristais jis pabrėžė, kad kunigo tarnystėje svarbiausi dalykai išlieka nekintami: tai Šventojo Rašto skaityba ir liturgija.

Beveik valandą popiežius atsakinėjo į klierikų klausimus, prisimindamas taip pat savo studijų metus. Anot jo, anuomet kunigų ugdymas vyko kiek kitaip, tačiau apibendrindamas atsakymus popiežius išreiškė įsitikinimą, kad rengimasis kunigo tarnystei, nors nebūdamas visais laikais toks pat, reikalauja visuomet to paties. Pasak Benedikto XVI, svarbiausia išlieka tiek individualus, tiek bendruomeninis Dievo žodžio skaitymas – jo subjektas nuolat yra nekintama Dievo tauta – ir liturgija, kuri duoda progą kalbėtis su Dievu. Į klausimą, kaip atpažinti pašaukimą, Šventasis Tėvas atsakė, jog tai nėra lengva, nes „tarp tūkstančių mus pasiekiančių balsų reikia atpažinti Dievo balsą“. „Tačiau paguodą teikia tai, kad Dievas byloja mums nuolat“, – sakė jis. Benediktas XVI sukėlė klausytojų šypseną, kai prisiminęs studijų metus Freisinge pasakė, kad nors tenykščiai egzegetai buvo gana liberalūs, „tačiau tikėjo Dievą“.
Popiežius paragino Romos seminaristus melstis, nes malda padeda atpažinti tikrąjį gyvenimo turtą.

Tradiciją kasmet lankyti Romos vyskupijos seminariją per jos Globėjos šventę įvedė popiežius Jonas Paulius II. Benediktas XVI jau antrąkart susitinka su Romos seminarijos bendruomene.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt