Pasaulietiniai institutai siūlo visuomenei prasmę
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI paragino pasaulietinius institutus tęsti į pasaulį atgręžtą bei Evangeliją atitinkančią gyvenseną. Vasario 2 d. kreipdamasis į pasaulietinių institutų pasaulinės konferencijos Vatikane dalyvius, popiežius sakė, jog pasaulietinių institutų nariai turėtų per dialogą liudyti krikščioniškąjį žmogaus paveikslą. Taip jie galėtų pasiūlyti prasmę šiuolaikinei visuomenei, „praradusiai orientaciją ir pasimetusiai kultūrų bei religijų daugio paženklintoje aplinkoje“. Pasaulietinius institutus kaip naujas bažnytines bendruomenes, trokštančias gyventi „Dievui pašvęstąjį gyvenimą“ ne klasikinių vienuolijų forma, 1947 m. pripažino popiežius Pijus II.

Pasak Benedikto XVI, neatsiejama pasaulietinių institutų misijos dalis yra pastangos, kad visuomenėje būtų pripažįstamas asmens kilnumas ir jam laiduoti būtinos vertybės. Tokios pastangos gali būti dedamos politikoje ir ekonomikoje, auklėjimo ir sveikatos apsaugos srityse, viešosiose institucijose ir moksliniuose tyrinėjimuose. „Jauskitės užkalbinti kiekvieno skausmo, kiekvienos neteisybės, taip pat kiekvieno tiesos, grožio bei gerumo ieškojimo – ne todėl, kad turėtumėte visų problemų sprendimą, bet kad bet kurios sąlygos, kuriomis gyvena ir miršta žmogus, jums teikia progą paliudyti Dievo išganingąją valią“, – sakė popiežius.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt