„Tikėjimas ir protas“ vienas nuo kito neatsiejami
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI pavadino šventąjį Tomą Akvinietį, vieną didžiausių visų laikų filosofų ir teologų, „dialogo“ tarp kultūrų ir religijų „meistru“. Per sausio 28 d. Viešpaties angelo maldą jis priminė, jog Tomui Akviniečiui (1225–1274), kurio šventė švenčiama sausio 27 d., rūpėjo protas, atsiveriantis „dieviškojo Logo šviesai“. Kartu Benediktas XVI atkreipė dėmesį, jog Tomas Akvinietis intensyviai ir vaisingai diskutavo su savo meto „musulmoniškuoju bei judaistiniu mąstymu“. Popiežius pabrėžė, kad Tomas Akvinietis sukūręs „nuostabią krikščioniškąją proto ir tikėjimo sintezę“, kuri yra vertingas „Vakarų paveldas“. Remiantis šiuo paveldu, dar ir šiandien galimas prasmingas dialogas su „didžiosiomis kultūrinėmis ir religinėmis Rytų ir Pietų tradicijomis“.

Pasak popiežiaus, protas ir tikėjimas neturėtų vienas kito bijoti. Jie veikiau yra „žmogiškosios dvasios matmenys“, iki galo save įgyvendinantys vienas su kitu susitikdami bei plėtodami dialogą. Benediktas XVI apgailestavo dėl šiandienės tendencijos tiesa pripažinti tik tai, ką galima patikrinti eksperimentiškai. Tai žmogaus protą apriboja ir veda „baisios schizofrenijos“, kurioje susijungia racionalizmas ir materializmas, perdėtas tikėjimas technika ir nevaržomas instinktinis mąstymas, link. Šiuolaikinis mokslas, pasak popiežiaus, duodąs daug teigiamų dalykų, tačiau įsikibdamas vien į tai, ką galima įrodyti, jis žmogų apribojąs. Būtina vėl atrasti dieviškajam protui atvirą racionalumą.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt