Popiežius patvirtina santuokos neišardomumą
 
 

(KAP) Kreipdamasis į Rota Romana teisėjus, popiežius Benediktas XVI patvirtino santuokos neišardomumą. Per audienciją, sausio 27 d. naujųjų darbo metų proga suteiktą šio teismo nariams, popiežius pabrėžė, jog šiuo klausimu jokiu būdu nevalia nutraukti Bažnyčios tradicijos. Turėdamas prieš akis santuokos skelbimo niekine procesus, jis pabrėžtinai įspėjo vengti „santuokos tiesos“ atotrūkio nuo teisės taikymo. Santuoka sumanyta kaip neišardomas ryšys. Popiežius ragino vengti nerūpestingo naudojimosi santuokos skelbimo niekine įrankiu.

Benediktas XVI kritikavo kultūrinę ir teisinę santuokos kaip „vien viešo emocinių saitų formalizavimo“ sampratą. Tada santuoka ima atrodyti esanti visuomeniniu konstruktu, kurią galima kaitalioti, kaip nori. Tai gali privesti net iki santuokos heteroseksualinės prigimties atsisakymo. Popiežius apgailestavo dėl santuokos prasmės krizės. Jis kritikavo, kad Vatikano II Susirinkimo mokymai apie santuoką šiandien kartais aiškinami taip, tarsi neišardomumas būtų idealas, kurio iš normalių krikščionių nevalia reikalauti. Benediktas XVI įspėjo teisėjus nepasiduoti „daugiau ar mažiau atviram“ reliatyvistinio ar pozityvistinio mąstymo skverbimuisi. Tokie teisės aiškinimai, pasak jo, nutolsta nuo santuokos tikrosios esmės bei jos vidinio teisinio matmens. Santuoka esanti vyro ir moters laisvo susitarimo vaisius. Tačiau jos neišardomumas kyląs ne iš abiejų susitarimo partnerių įsipareigojimo, bet iš Dievo įsteigtos sąjungos prigimties.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt