Popiežius: mašinų pasirinkimai neturi pakeisti žmonių sprendimų
Ukraina: „Italijos taikos aikštės“ – maldoje už Kyjivą
Tūkstantmetė Kelno arkivyskupija reformuoja savo tarybą
Nikaragvos režimas išjungė Marijos radiją
Smūgis Kyjivo vaikų ligoninei ir popiežiaus artumas
Pristatytas Sinodo asamblėjos darbo dokumentas „Instrumentum laboris”
Popiežius išplėtė Pasaulinio Popiežiaus maldos tinklo tikslus
Kyjivo vyskupas: vėl mus atakavo teroristinė valstybė
Tikėjimo mokymo dikasterija apie regėjimus Brešos vyskupijoje
Kardinolų kolegijoje – naujas protodiakonas
Popiežiaus žinia Palermo arkivyskupijai, pradedančiai savo globėjos šventę
Marijos – Mistinės Rožės apsireiškimai ir jos šventovė Fontanelėje
Popiežius vizitą Trieste baigė malda už taiką
Pranciškus: reikia ne pakėlusio akis į dangų religingumo, bet įkūnyto tikėjimo į Kristų
Popiežiaus laiškas rumunų jaunuoliams
Popiežius: demokratija nėra tuščia dėžutė
COMECE jaunimo tinklas apie šeimą skaitmeninėje eroje
Popiežiaus apaštališkosios kelionės į pietryčių Aziją programa
Baigė darbą Instrumentum laboris redaktoriai
Kard. M. Zuppi: negalime gyventi be kito, o demokratija – be mūsų
Ekskomunikos nuosprendis arkivyskupui Carlo Maria Viganò
Etiopijos vyskupai padėkojo popiežiui už Vatikano teikiamą pagalbą
Lurdo vyskupas: dar ne laikas pašalinti M. Rupniko mozaikas
Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui
Vatikano kriketo komanda susigrūmė su Anglijos karaliaus dvaro ekipa
Robotizuotas Vatikano teleskopas Arizonoje
Šventojo Sosto atstovas: ekonominis augimas savaime netampa socialiniu teisingumu
Prasideda Italijos katalikų socialinė savaitė
Kard. C. Gugerotti: karo nebūtų, jei didžiosios valstybės norėtų susitarti
Liepos mėnesį nebus popiežiaus audiencijų
Vatikano diplomatijos naujienos
Vatikanas ir Vokietijos episkopatas tęs dialogą apie sinodiškumą
Kas būtų, jei parapijoje darbuotųsi „katechetas avataras“?
Jeruzalėje paminėta iškilmė, švenčiama tik čia
Popiežius paskelbs penkiolika naujų šventųjų
Misionieriaus liudijimas: neįgaliojo vežimėlis kaip sakykla Dievo žodžiui skelbti
Bulgarija. Patriarchu išrinktas Danilas
Džiaugsmas be ribų: tikinčiųjų su negalia indėlis į Bažnyčios gyvenimą
Ukrainietis kunigas: esame pavargę, karas trypia mūsų orumą
Popiežius: Švč. Jėzaus Širdis teatverčia karo norinčiųjų širdis
Išlaisvinti du rusų kalinti Ukrainos katalikų kunigai
Popiežius: Padėkime kitiems surasti kelią į Dievo karalystę
Popiežius: Dievas nieko neskriaudžia, visus myli
Popiežius: melskimės, kad visi karo Ukrainoje kaliniai sugrįžtų į namus
Apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Vatikane
Nikėjos susirinkimo jubiliejus. Popiežius svajoja apie kelionę į Turkiją
Baigė misiją apaštališkasis nuncijus Minske
Kardinolui S. P. O'Malley OFM Cap sukanka aštuoniasdešimt metų
Popiežius verbitams: misijose širdis patraukia Kristus, o ne mes
Popiežius paprašė Ortodoksų Bažnyčios dvasiškai lydėti 2025 Šventuosius metus
Sekmadienį, birželio 30-ąją, visose pasaulio vyskupijose yra renkama rinkliava, kuri skiriama popiežiui, vadinamasis „Petro skatikas“
Popiežius: kūrinijos apsauga yra ne tik etinė, bet ir teologinė problema
Popiežius dehoniečiams: ne gėrėkimės meile iš šono, bet gyvenkime ja vidumi
Popiežius: ROACO padeda Rytų Bažnyčioms, kurių paveldas – neįkainojamas
Popiežius: sinodinis ėjimas kartu – ne retorika, o pastoracinė patirtis!
„Azovstal’io“ belaisvių motinos ir žmonos: popiežius – paskutinė mūsų viltis
Popiežius musulmonams: privalome kalbėtis, turime gerbti laisvę
Bulgarų Ortodoksų Bažnyčia renka naują patriarchą
Dirbtinio intelekto etika taikai: pasaulio religijų įsipareigojimas Romos manifestui
Arkivysk. S. Fisichella: antologija apie viltį, be kurios negalime apsieiti
Pranciškaus kelionės į Liuksemburgą ir Belgiją temos
Popiežiaus pratarmė homilijų, kurios atskleidžia esmę, knygai
Europos Sąjunga padėjo derybas su Ukraina ir Moldova dėl narystės
Ukraina: iš apkasų – prie altoriaus. Fronte subrendęs pašaukimas
Prostitucija yra asmenų pavertimas preke ir sudaiktinimas
Arkivyskupas V. Paglia: brolybės viltis visuomet žadino žmonija
Į Lietuvą atvyksta naujas apaštališkasis nuncijus
Popiežius: Europos ateičiai reikia kūrybingos ištikimybės tradicijoms
Viešpaties angelas. Kodėl Jėzus su mumis leidžiasi į audrą?
Kard. K. Krajewskis nugabens popiežiaus dovanotą automobilį į Ukrainą
Popiežius labdaringai Romos draugijai: jūsų statybos aikštelė – artimo meilė
Kardinolas P. Parolinas lanko Maltos ordino centrus Libane
Rytų Bažnyčias remiančių organizacijų susitikimas Romoje
Popiežius: „Ne“ kompromisams žmogaus gyvybės klausimais!
Popiežius dar kartą atkreipė dėmesį į DI metamą iššūkį žmonijos ateičiai
Vysk. R. Norvila: remiame Europos plėtrą
CCEE perkėlė savo sekretoriatą iš Šveicarijos į Romą
Arkivyskupui C. M. Viganò keliama byla dėl schizmos
Kunigas iš Zambijos: „Bažnyčia – viešbutis šventiesiems, ligoninė nusidėjėliams"
Popiežius kalbėjosi su JAV, Azijos ir Okeanijos studentais
Surogatinės motinystės praktikos šešėliai
Dekretai beatifikacijos bylose: pripažinta albanų kunigų kankinystė
Lvivo arkivyskupas: europiečiai, nelikite abejingi Ukrainos tragedijai
Popiežius priėmė Pasaulinės liuteronų federacijos delegaciją
Popiežius: mokslas ir tikėjimas eina skirtingais keliais, bet tarp jų nėra prieštaravimo
Popiežiaus katechezė. Psalmės – Šventosios Dvasios simfonija
Kard. K. Kochas: tikimės teigiamo atsako į dokumentą „Romos vyskupas“
Europos Taryba pagerbė Kolpingo draugiją
Popiežius prašo melstis už migrantus ir už taiką pasaulyje
Baigėsi popiežiaus ir Kardinolų tarybos posėdis
Ukrainos jaunimo susitikimas: nešvaistyti maisto, padėti stokojantiesiems
Premjeras N. Modi kviečia popiežių į Indiją
Portugalijos vienuolijos kompensuos žalą už seksualinius išnaudojimus
Armėnų ir anglikonų atstovai apie dokumentą „Romos vyskupas“
Pranciškonas teologas: popiežius iškėlė etinę dirbtinio intelekto viziją
Kard. P. Parolinas: dialogas – vienintelė priemonė, galinti užtikrinti teisingą taiką
Vatikano Finansų priežiūros institucijos ataskaita
Vienuolystės Vakaruose steigėjo gimtinėje – naujas benediktinų vienuolynas
Madride vyksta Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) renginys
Trečiasis šiais metais popiežiaus ir Kardinolų tarybos posėdis
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt