Įteiktos J. Ratzingerio premijos šių metų laureatams
Popiežius priėmė Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje organizatorius
Popiežius teologams: iškelkime Nikėjos susirinkimo paveldą
Šv. Andriejaus liturginė iškilmė. Popiežiaus laiškas visuotiniam patriarchui
Popiežius: sveikata yra gėris, kurį reikia saugoti
Romos kurijoje paskirtas naujas arkivyskupas
CCEE savo centrą perkels iš Sankt Galeno į Romą
Popiežius parašė pratarmę ortodoksų vyskupo knygai
Popiežius pranciškonams: Evangelijos džiaugsmas neatstumia nė vieno
Arkivysk. G. Grušas inauguravo Europos vyskupų plenarinį posėdį
Trečiadienio katechezė: laikas būti kryžkelėse, o ne teisti iš tolo
Popiežius priėmė grupę asmenų, nukentėjusių Bažnyčios aplinkoje
Atšaukta popiežiaus kelionė į Dubajų
Popiežius: kare kenčia ne jo sumanytojai
Popiežius futbolininkams: atsiminkite, kad į jus nukreiptos jaunimo akys
Popiežiaus vadovaujamų kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka
Popiežius: teisinės valstybės principas turi būti taikomas be jokių išimčių
Šv. Teresė iš Lizjė – šiuolaikinė šventoji ir žmonijos paveldas
Nukentėjo Kyjivo graikų katalikų patriarchalinė katedra
Popiežiaus sveikatos būklė – gera ir stabili
„Viešpaties angelas“. Mūsų Karalius skiriasi nuo kitų
Popiežius pasidžiaugė paliaubomis Gazoje, priminė kelionę į Dubajų
Kristaus Karaliaus iškilmė ir Pranciškaus palaiminimas jaunimo dienos dalyviams
Pranciškus: Holodomoras – sovietinio režimo įvykdytas genocidas
Geriausias priešnuodis prievartai prieš moteris yra jos priešingybės ugdymas
Lapkričio 25 d. – Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Popiežiaus žinia
Atšauktos popiežiaus šeštadienio audiencijos (papildyta 15.30 val)
Apaštališkajam paraginimui „Evangelii gaudium“– 10 metų
Geriausias priešnuodis prievartai prieš moteris yra jos priešingybės ugdymas
Popiežius studentų sielovadininkams: priimkite kiekvieną tokį, koks jis yra
Popiežius lankysis Veronoje
Popiežius pasveikino socialinės doktrinos festivalius Italijoje ir Prancūzijoje
Popiežiaus solidarumas po žemės drebėjimų atsikuriantiems Italijos gyventojams
Vatikane lankėsi Kipro prezidentas
Tragedija Brazavilyje. Minios spūstyje žuvo dešimtys jaunuolių
Kard. P. Parolinas aukojo Mišias minint Holodomoro metines (papildyta)
Popiežius: mūsų laikais labai reikia brolybės ir draugystės
Ukraina: parapijos klebonas tarp žmonių, kurie apšaudomi, nebeturi namų
Popiežius katalikams žurnalistams: ugdyti, gerbti, liudyti
Šventojo Sosto paminklosaugos komisijai – šimtas metų
Ukrainos vyskupų kreipimasis Holodomoro 90-ųjų metinių proga
Popiežius: padėtis Šventojoje Žemėje labai rimta. Melskimės už taiką pasaulyje
Popiežiaus katechezė: Dievas pašaukia vienus, kad pasiektų visus
Popiežius kalbėjosi su naujuoju Argentinos prezidentu
Popiežius priminė Kristaus Karaliaus iškilmę, meldė už Šventąją Žemę ir Ukrainą
Euromaidano dešimtmetis paminėtas Vatikane
Popiežius ir karalius Karolis III – nuo Elžbietos II iki Dubajaus
Popiežius: melskimės už besimeldžiančiąsias
Baltarusijoje suimtas kunigas
Kongo arkivyskupas: Bažnyčia priešinasi masonerijai
Popiežius: esu susirūpinęs tuo, kas dedasi Bažnyčioje Vokietijoje
Čilėje paskelbta ataskaita apie seksualinį išnaudojimą Bažnyčios aplinkoje
Ispanijos vyskupai vėl kalba apie seksualinių išnaudojimų temą
Išleistas Pranciškaus kalbų ir raštų apie prakartėlę rinkinys
Aptartas Rytų Katalikų Bažnyčių ekumeninis vaidmuo
Vargstančiųjų dienos Mišios: skleiskime meilę, dalinkimės duona
Popiežius sekmadienio vidudienį: pasitikėkime Dievu, nes jis pasitiki mumis
Popiežius: taika yra įmanoma; reikia geros valios
Popiežius: kova su išnaudojimais – visos Bažnyčios pareiga
Šv. Rapolas Kalinauskas. 40-osios paskelbimo palaimintuoju metinės
Popiežius susitiko su Irako prezidentu
Popiežius medikams: svarbiausia – atjauta
Popiežius priėmė migrantą, netekusį dykumoje šeimos
Sevilijos palaimintieji: kankinys ne vien tas, kuris ištveria kančią
Popiežius: Mergelė Marija padeda priimti Dievą į mūsų gyvenimą
Tanzanijos kardinolas tapo pilnateisiu Taboro arkivyskupu
Turistams: per Šv. Rožės vartus į nekropolį prie Triumfo kelio
Šventojo Sosto ir Korėjos santykių jubiliejus kankinių atminimo dvasioje
Kard. S. O‘Malley: svarbiausia – išklausyti nukentėjusius
Belgija: daugiau norinčiųjų pasikrikštyti ir priimti santuokos sakramentą
Kyjivo vyskupas: „Ukrainiečiai jaučiasi pamiršti“
Popiežius aplankė Romos parapiją; susitiko su kunigais
Vatikanas, Italija, šventieji metai ir kultūra
Romos „Caritas“ ataskaita apie pagalbą skurdą kenčiantiems žmonėms
Vatikanas savo automobilių parką keičia elektromobiliais
Italijos vyskupų pareiškimas dėl taikos: svajojame apie pasaulį, kuris būtų visų namai
Popiežius: visi šventumo keliai veda į meilės pilnatvę
Popiežius kunigams: sėkminga sielovada prasideda nuo maldos ir gero žodžio
Popiežius: kokia galinga užtarimo malda
Trečiadienio katechezė. Džiaugsmas visada lydi susitikimą su Viešpačiu
Ar katalikas gali būti masonas?
Popiežiaus žinia jaunimui: „Džiaukitės viltyje“
Pranciškus priminė kraujo donorystės vertę, meldė už taiką
Prasideda „Jubiliejaus koncertai“
Gaza: Caritas ragina nutraukti ugnį, suteikti pagalbą, laikytis humanitarinės teisės
Mirė Indi Gregory, prieštaravimo ženklas mūsų laikams
Kard. M. Zuppi: taikos siūlai menki, bet realūs
Austrijos vyskupai susirūpinę ukrainiečių ir armėnų padėtimi
Vysk. E. Kava. Ką reiškia būti vyskupu ir kunigu karo metu?
Posėdžiavo Naujųjų kankinių – tikėjimo liudytojų komisija
Klauzūrinės vienuolės sugrįžta į Vatikaną
Vatikano muziejuose – „skulptorių kunigaikščiui“ skirta ekspozicija
Popiežius: broliai, gana karo!
Popiežiaus audiencija Lietuvos Seimo pirmininkei
COMECE: Europai reikia naujos teisingumo ir taikos vizijos
Šv. Juozapato kankinystės 400 m. jubiliejaus iškilmės Vatikane
Popiežius: broliai, gana karo!
Popiežius: prižiūrėkime vidinį gyvenimą
Popiežius pašalino iš pareigų vyskupą JAV
Popiežius: piligrimų lankomos šventovės – maldos, pasitikėjimo, vilties vietos
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt