Šv. Mišių laikas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose rugsėjo 22–23 d.
Šv. Mišios Kauno arkivyskupijos bažnyčiose rugsėjo 22–23 d.
Spalio 6 d. Atsinaujinimo diena Klaipėdoje „Dvasinis gyvenimas. Kas?!“
Rugsėjo 21 d. Katalikų teologijos fakultetas kviečia į Giovanna Chirri paskaitą „PRANCIŠKUS IR EUROPA“
Rugsėjo 12 d. Žymūs žmonės apie tikėjimą ir popiežių Pranciškų diskusijoje „Aš ir Pranciškus“
„Magnificat“ paskaitos Šiluvos atlaiduose
Rugsėjo 1 d. Piligriminis jaunimo žygis 2018 Aušros vartai - Lentvaris - Trakai
Rugpjūčio 26 d. Padėkos už laisvę diena Šiluvoje. Tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Rugsėjo 1–8 d. Trakų Dievo Motinos — Lietuvos Globėjos – paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejiniai atlaidai (Trakinės)
Rugsėjo 4 d. Dubysos slėnyje – Tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdyje“
Rugpjūčio 14–20 d. Didieji Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 19 d. Vyskupo nominato dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai Kauno arkikatedroje
Rugsėjo 7–16 d. Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai ŠILUVOJE
Informacija chorų vadovams dėl giedojimo Šiluvos atlaiduose 2018 m. rugsėjo 7–16 d.
Liepos 28–29 d. Kryžių kalno atlaidai
Liepos 8–15 d. PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MIC ATLAIDAI Marijampolėje (pal. Jurgio vyskupystės 100-metis)
Liepos 14 d. Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė Mūšios miško parke (Ukmergės r.)
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
2018 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Birželio 18–24 d. Miesto misijų savaitė Kaune
Vasarą – Sakralinės muzikos valandos laukiant popiežiaus vizito
Birželio 13 d. Bažnytinio paveldo muziejuje parodos „Trakų Dievo Motina – Lietuvos Globėja. Trakų bažnyčios lobynas XV–XIX a.“ atidarymas
Birželio 14–17 d. Kaišiadoryse palaimintojo Teofiliaus pirmosios beatifikacijos metinės
Birželio 16 d. Metinė Caritas konferencija „Išklausymo tarnystė parapijoje“. Registracija iki birželio 13 d.
Birželio 17 d. Tarptautinis festivalis Paberžėje tėvo Stanislovo OFM Cap. 100-osioms gimimo metinėms
Birželio 7–10 d. Seserys karmelitės kviečia į šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės laiškų rinktinės „MILŽINO ŽINGSNIAIS“ sutiktuves (Klaipėda, Kaunas, Panevėžys, Vilnius)
Vasaros ketvirtadieniais – vargonų muzikos koncertai Vilniaus arkikatedroje
Birželio 1, 9–17 d. Kretingoje tradiciniai šv. Antano Paduviečio atlaidai ir miesto šventė
Birželio 3 d.,, KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės). Devintinių procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu Kauno Santakoje, kurioje rugsėjo 23 d. susitiksime su popiežiumi Pranciškumi
Birželio 19 d. LKMA ir VU mokslinė konferencija „Popiežiaus belaukiant. Žmogaus orumas Lietuvoje“
Gegužės 31 d. Forumas „Tikėjimas ir mokslas“ dirbantiems akademinėse bendruomenėse
Gegužės 27 d. V-asis palaiminimų sekmadienis Telšiuose
Gegužės 23 d. Kun. prof. Romualdo Dulskio knygos „Konfucijus ir Kristus“ pristatymas Kaune
Gegužės 17 d. Spaudos konferencija Bažnytinio paveldo muziejuje. Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“
Gegužės 17–20 d. SEKMINIŲ ATLAIDAI Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 19 d. Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena Alytuje
Gegužės 11–13 d. Šiauliuose vyks prof. Stasio Šalkauskio minėjimas „Išminties šventė“
Gegužės 12 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną
Gegužės 10 d. Viešoji paskaita „Kaip nešti viltį sergantiesiems?“ Lietuvos sveikatos mokslų universitete
Gegužės 10 d. Kaune „Diena su karmelitais“ PDF
Gegužės 7 d. Konferencija LR Seime „Dievo Motina - tautų ir valstybių Globėja"
Gegužės 5 d. Vilniaus Rotušėje vyks Gyvybės apdovanojimai 2018
Gegužės 5 d. Švč. SAKRAMENTO adoruotojų susikaupimo diena Kaune „Garbinti dvasia“ (Jn 4, 24)
Balandžio 29 d. Pasaulinę Gyvybės dieną mini Vilkaviškyje
Balandžio 18 d. Velykinis „Šviesos kelias“ su Tiberiados bendruomenės broliu LSMU Kauno klinikose
Kviečiame jaunimą dalyvauti tarptautiniame piešinių konkurse „Baltasis raitelis“ PDF
Balandžio 13 d. Jaunimo sielovados forumas Kaune
Balandžio 12 d. Konferencijos Scientia et historia – 2018 Edukacinė sesija Skapiškyje (Kupiškio r.)
Balandžio 15 d. Šventinis bernardinų Velykų koncertas „Jėzus prisikėlė“
Balandžio 18 d. Telšių kunigų seminarija kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“ PDF
Balandžio 20–22 d. Pašaukimų savaitgalis vaikinams Kauno kunigų seminarijoje
Balandžio 20–22 d. Piligriminis jaunimo žygis „100 vilties kilometrų laiminant Lietuvą“
Balandžio 21 d. Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Balandžio 22 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dvasios ugnis. Laukiame Popiežiaus Pranciškaus“ JPG
Balandžio 26–29 d. Pranciškonai ir dominikonai kviečia jaunus vyrus į pašaukimų savaitgalį „Kur stoti? Į vienuolyną!“
Balandžio 27–29 d. Piligriminis žygis „Sveika, Marija!“ (Alytus–Pivašiūnai–Onuškis–Trakai). Registracija
Balandžio 27–29 d. Lietuvoje lankosi Mischelle Moran (ICCRS – Tarptautinių katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybų prezidentė emeritė)
Gegužės 26 d. Atvirų durų diena Telšių kunigų seminarijoje JPG
Nuo balandžio 4 d. Tuskulėnų memoriale paroda kun. Juozui Zdebskiui atminti
Balandžio 7 d. Vilniuje vyks tradicinė ekumeninė Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę
Balandžio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Dievo Gailestingumo savaitė – iškart po šv. Velykų
Balandžio 8–10 d. Programos „Gyvasis vanduo“ tarptautinė konferencija Vilniuje
Didžiojo TRIDIENIO ir VELYKŲ pamaldos KAUNE
VELYKŲ TRIDIENIO ir iškilmių pamaldų tvarka LIETUVOS parapijose
Kryžiaus Kelias KLAIPĖDOS miesto gatvėmis Didįjį penktadienį
Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelio procesija KAUNE
VELYKŲ Tridienio pamaldų tvarka KLAIPĖDOS bažnyčiose
VELYKŲ Tridienio šventimas TELŠIUOSE
Didžiosios savaitės, Šv. Velykų, Gailestingumo Sekmadienio pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas KAIŠIADORIŲ katedroje
Kovo 26 d. Konferencija ir akcija „Krikščionių kalvarijos: persekiojami krikščionys liudija“
Didžiojo TRIDIENIO ir VELYKŲ pamaldos VILNIAUS arkivyskupijos bažnyčiose
Kovo 17 d. Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija Trakuose
Kovo 18 d. Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Balandžio 4 d. Tarpdisciplininė respublikinė mokslinė konferencija „Parapija XXI amžiuje“ Tveruose
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijoje 2018
Kovo 12 d. Šv. Mišios meldžiantis už a. a. vysk. Juozą Preikšą Panevėžio katedroje
Kovo 9–10 d. „24 valandos Viešpačiui“ Lietuvos vyskupijų katedrose
Kovo 10 d. Minėdami dešimtąsias Chiaros Lubich mirties metines apžvelgsime vienybės charizmos vaisius visuomenės gyvenime
Kovo 9 d. Konferencija „Šiauliai renkasi gyvybę“
Kovo 10 d. Panevėžyje vyks pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas
Kovo 7 d. VDU KTF kviečia į knygos „Popiežius Pranciškus. Pokalbiai su Dominique Wolton“ pristatymą Kaune
Kovo 8 d. Konferencija „Slaugyti kaip šv. Dievo Jonas“ Kaune LSMU Slaugos fakulteto šventojo globėjo dienai paminėti
Kovo 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 3 d. 12 val. kviečiame į Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios konsekraciją
Gavėnios rekolekcijos Kauno bažnyčiose PDF
Kovo 2–4 d. Šv. Kazimiero šventės renginiai Vilniuje
Kovo 3 d. Šventojo Kazimiero, Panevėžio vyskupijos globėjo, šventė Panevėžyje
Kovo 4 d. Palaiminimų sekmadienis Telšiuose
Vasario 22–25 d. Katalikiška žiniasklaida laukia jūsų Vilniaus knygų mugėje 2018!
Vasario 24 d. Telšių vyskupijos ministrantų gavėnios diena
Vasario 23-ąją, šį penktadienį, Popiežius skelbia maldos ir pasninko dieną už taiką
Vasario 16 d. iškilmingai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį
Vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio proga – padėka Dievui Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vasario 16-osios šv. Mišių laikas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Vasario 17 d. Ateitininkai kviečia į Valstybės atkūrimo dienos labdaringą pokylį PDF
Vasario 23–25 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt