Birželio 23 d. Mokslinė konferencija „Pagalbos šeimai galimybės katalikiškuose vaikų dienos centruose. Projekto Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką patirtis“ Kaune
Birželio 25 d. „Kataliko balsas“ kviečia į diskusiją „ Ar iš religijos juokiasi tik bedieviai?“ Vilniuje JPG
Birželio 25–26 d. MIESTO MISIJOS Alytuje
Birželio 27–28 d. LIETUVOS JAUNIMO DIENOS 2015 Alytuje
Liepos 1–12 d. ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaidai
Liepos 5–12 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖJE
Birželio 18 d. spaudos konferencija žiniasklaidai, skirta pristatyti naują Popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Sii, apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais
Birželio 20 d. kviečiame melstis už Budavonės kankinius
Birželio 10–14 d. III Pasaulinės kunigų rekolekcijos Romoje (TV transliacija internetu)
Birželio 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Birželio 7 d., sekmadienį, DEVINTINIŲ procesijos miestuose
Birželio 1–30 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose DOC
Birželio 4 d. – Panevėžyje, 5 d. – Vilniuje , 6 d. – Kaune, 7 d. – Klaipėdoje susitikimai sužadėtiniaims ir sutuoktiniams su kunigu K. Knotcu OFM Cap. knygos „Seksas, kokio nepatyrėte“ autoriumi
Birželio 1 d. šv. Mišios už a. a. vyskupą Juozą Tunaitį trečiųjų mirties metinių proga Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gegužės 30 d. diskusija „Krikščioniškas socialinis mokymas ir galimybė jį įgyvendinti“ Kaune PDF
Gegužės 27 d. Panevėžyje vysk. L. Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė“ pristatymas
Birželio 5–6 d. Tarptautinis krikščioniškas festvalis DIEVAS YRA MEILĖ (Paulių k. Jurbarko r.)
Gegužės 29–31 d. Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ kviečia į renginius su misionieriais iš Lenkijos
Gegužės 27 d. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus (1920–2000) 15-ųjų mirties metinių paminėjimas Kaune
Keliaujanti fotografijų paroda Taizé bendruomenės įkūrėjui br. Roger atminti
Gegužės 15 d. Muziejų naktis Marijampolėje: kviečia Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus
Gegužės 16 d. Muziejų naktis Vilniuje Bažnytinio paveldo muziejuje
Gegužės 17 d. „Vilties bėgimas“ Klaipėdoje (dalyvių registravimo internetu pradžia balandžio 15 d.) ir paramos koncertas „Nuspalvinkime viltį“
Gegužės 17 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija kviečia į trečiąją paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“
Gegužės 20 d. Filmo „Pasitikiu Tavimi“ premjera kino teatre Vilniuje
Gegužės 21–24 d. SEKMINĖS VILNIAUS KALVARIJOSE
Gegužės 22–24 d. Sekminių savaitgalis su žygiu iš Kauno į Šiluvą
Gegužės 23–24 d. Sekminių vigilija Šiauliuose JPG
Gegužės 15–17 d. Susitelkimo savaitgalis Marijampolėje
Gegužės 5 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Sveika, Mergele!“
Gegužės 15–17 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos pavasario sesija Kaune
Gegužės 12 d. Padėkos pamaldos už Taizé bendruomenę ir brolį Roger Kaune
Gegužės 1–2 d. Piligriminė kelionė dviračiais iš Kauno į Šiluvą
Gegužės 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Balandžio 26 d. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje antrą kartą bus teikiami „Gyvybės apdovanojimai“
Renginiai vyskupijose GYVYBĖS DIENOS proga
Balandžio 26 d. Atvirų durų diena Palendrių šv. Benedikto vienuolyne
Balandžio 30 d. „Kataliko balsas“ kviečia į atvirą susitikimą tema „Bažnyčia ir turtas“ Vilniuje
Gegužės 9 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną
Balandžio 19 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Gyvenimas Šventojoje Dvasioje“
Balandžio 25 d. Susikaupimo diena „Dievo žodis – tikėjimo „kietas maistas“ (plg. 1 Kor 3, 2; Hbr 5, 12-14) Kaune PDF
Balandžio 24 d. „Vienuolijos ir vienuoliai: kas? Kur? Kada?“, Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje
Balandžio 25 d. Šviesos kelias Vilniuje su Tiberiados bendruomene
Balandžio 16 – gegužės 31 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Balandžio 12 d. Dievo Gailestingumo koplyčios atidarymas Kaišiadoryse
Balandžio 24 d. miuziklas „Don Bosko“ Kauno sporto halėje (bilietus platina bilietupasaulis.lt)
Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIAS miestuose ir miesteliuose
Didžiojo TRIDIENIO ir VELYKŲ iškilmių pamaldų tvarkaraščiai vyskupijose (pildoma)
Balandžio 6 d., antrąją Šv. Velykų dieną, Kristaus Prisikėlimo šventovėje pamaldos iškilmingai paskelbiant apie popiežiaus jai suteiktą bazilikos titulą
Balandžio 6 d., antrąją Šv. Velykų dieną Caritas socialinės paramos akcijos „Mama, Tu NE viena“ koncertas per TV3
Balandžio 3–11 d. Dievo Gailestingumo novena
Balandžio 5–12 d. Gailestingumo savaitės šventimas Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje
Balandžio 24 d. Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“ Kuršėnų kultūros centre
Balandžio 24–26 d. Vaikinų pašaukimų savaitgalis „Pažinti, priimti, dovanoti“ Kaune
Balandžio 25 d. Atvirų durų diena vienuolynuose
Balandžio 25 d. Piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai (plakatas JPG)
Velykų tridienio rekolekcijos jaunimui su Šv. Jono broliais Vilniuje
Kovo 26 d. Šlovinimo vakaras „Malda už Kauno miestą ir Tave“ Kaune su misionieriais iš Slovakijos
Balandžio 15 d. Klaipėdoje, balandžio 16 d. Vilniuje Lyderystės klubas ir LCC kviečia į Aleksandro Havardo seminarą „Sukurti dideliems dalykams“
Kovo 21 d. Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš Esu“ kviečia visos Lietuvos šeimas į Šeimadienį, skirtą toms šeimoms, kurios susiduria su priklausomybėmis
Kovo 21–28 d. maldų aštuondienis Panevėžio vyskupijos bažnyčiose minint Dievo tarną kun. Alfonsą Lipniūną
Kovo 13–14 d. maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“ vyskupijose
Nuo kovo 15 d. paskaitų ciklas Pašvęstojo gyvenimo metams „Dievo ženklai žemėje“ Vilniuje
Kovo 14 – balandžio 15 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose
Kovo 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 20–21d. Vilniuje jėzuitai kviečia vyrus į pašaukimų rekolekcijas „Kelias“
Kovo 1–13 d. ir balandžio 16 – gegužės 31 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-02-26
Kovo 3 d. Šv. Kazimiero iškilmės vigilija jaunimui Vilniaus arkikatedroje „Šv. Kazimiero lobis“, kovo 4d. liturginė iškilmė
Kovo 21 d. metinė Lietuvos Šeimos centrų konferencija tema: „Sužadėtinių rengimas santuokai: iššūkiai, poreikiai, galimybės“ Kaišiadoryse
Kovo 7 d. Vilniaus kunigų seminarijoje Tarptautinė mokslinė konferencija „Rinkis gyvenimą (Įst 30,19)“, skirta Jono Pauliaus II enciklikos „Evangelium vitae“ 20-mečiui
Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į gavėnios rekolekcijas
Kovo 20–22 d. karmelitų rekolekcijos „Malda pagal Šventąjį Raštą, šv. Teresę Avilietę ir šv. Mišių metu“ Šiauliuose (registracija iki kovo 16 d.) DOC
Vasario 27 – kovo 1 d. pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-02-19
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-02-12
Vasario 27, 28 ir kovo 1 d. Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ kviečia į renginius Kaune su misionieriais iš Lenkijos
Vasario 16-osios – Valstybės atkūrimo dienos renginiai Vilniaus arkivyskupijos parapijose 2015
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-02-05
Kovo 1 d. Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis
Vasario 14 d. Kaune Jaunimo susitikimų diena DRAUG(e)AUK (vakarinė programa Žalgirio arenoje „Valentino diena kitaip“)
Vasario 14 d. VALENTINO DIENA kitaip „Mylėk ir daryk, ką nori!“ Kaune, „Žalgirio“ arenoje
Vasario 15 d. Memorialiniame maldininkų ir piligrimų centre Šv. Faustinos namelyje minimos Pal. Mykolo Sopočkos 40-osios mirties metinės PDF
Vasario 20 d. Tarptautinė mokslinė konferencija Telšiuose „Pašvęstojo gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis: pašvęstuoju gyvenimu ir broliška bendryste liudyti krikščionišką tikėjimą kintančioje visuomenėje“
Vasario 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo dienos renginiai
Sausio 30 d. pasninkui ir permaldavimui kviečia Lietuvos pašvęstieji
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-01-28
Sausio 10 – vasario 28 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Lietuvos vienuolynuose
Sausio 27 d. Marijampolėje Pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos VII konferencija
Sausio 25 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Pašvęsti gyvenimą tam, ką myliu“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-01-23
Sausio 31 d. bendruomenė „Gailestingumo versmė“ pradeda užtarimo maldos ir vidinio išgydymo tarnystės ugdymo seminarų ciklą maldos grupėms ir benduomenėms JPG (būtina registracija iki sausio 28 d.)
Sausio 30 d. bendruomenė „Gailestingumo versmė“ kviečia į vidinio išgydymo seminarą Kaune JPG (būtina registracija iki sausio 28 d.)
Vasario 2–6 d. broliai kapucinai kviečia kunigus ir pašvęstuosius į „Rekolekcijas su šv. Pranciškumi“
Sausio 18–25 d. meldžiame krikščionių vienybės. Ekumeninių pamaldų tvarkaraščiai
!!! Sausio 23–26 d. Kaune ir Vilniuje susitikimai su s. dr. Doria Schlickmann iš Šionštato judėjimo
Sausio 31 d. Susikaupimo diena „Mano maistas vykdyti Tėvo valią“ (plg. Jn 4, 34) Kaune PDF
KALĖDINIO LAIKOTARPIO pamaldų tvarka LIETUVOS vyskupijų bažnyčiose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt