Gegužės 29 d. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmių (Devintinių) šv. Mišios ir procesija VILNIUJE
Birželio 3–4 d. renginiai Žemaitijoje, skirti paminėti Vytauto Mačernio 95-metį JPG
Gegužės 24 d. Prof. kun. Romualdo Dulskio knygos „Ekumeninė krikščionybė. Dieviškasis žmogaus pašaukimas Rytų krikščionybėje“ pristatymas Kaune
Gegužės 21 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Adoracija ir gailestingumas“ Kauno arkikatedroje
Geguzes 21 d. Atvirų durų diena Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gegužės 22 d. Kauno arkikatedroje – padėka Dievui už Kauno ganytojų kunigystės ir vyskupystės jubiliejus
Gegužės 13 ir 14 d. renginiai su misionieriumi Marcin Zieliński iš Lenkijos Kaune
Gegužės 13–15 d. SEKMINIŲ ATLAIDAI Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 15 d. Jaunimo Sekminės Vilniuje su misionieriumi iš Lenkijos Marcin Zieliński
Gegužės 26 d. Panevėžyje diskusija apie senatvę Biblijoje su teol. prof. iš Ispanijos Dolores Aleixandre
Gegužės 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 7 d. Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Gegužės 7 d. kviečiame į Šv. Mišias prisimenant kun. Juozą Zdebskį ir memorialinės ekspozicijos jo garbei atidarymą
Balandžio 23 d. Kunigų seminarijos Kaune 150 metų jubiliejus. Seminarijos bažnyčioje atidaroma senųjų fotografijų paroda „Praeities atspindžiai“
Balandžio 24 d., sekmadienį, švenčiame Gyvybės dieną. Renginiai vyskupijose (pildoma)
Balandžio 24 d., sekmadienį, Vilniuje bus apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojai
Balandžio 20 d. Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO knygos „Taip, laimingas“ (2016) pristatymas Kaune
Balandžio 21 d. VU TSPMI, balandžio 22 d. LKMA vyks prof. Pauliaus Subačiaus monografijos „Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai 1988-2013“ aptarimai
Balandžio 28 d. Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos Caritas kviečia į konferenciją Kaune „Naujos prekybos žmonėmis formos Lietuvoje: Bažnyčios ir jos bendradarbių atsakas“ (registracija iki balandžio 25 d.) PDF
Gegužės 3–4 d.Tarptautinė mokslinė konferencija „Šeima ir bendrasis gėris“ Vilniaus Universitete
Gegužės 4–8 d. Tarptautinė lyderystės konferencija „Misionieriaus apsisprendimas“ Kaune
Gegužės 5–25 d. vidinio išgydymo rekolekcijų su misionieriumi filosof. prof. kun. James Mariakumar SVD (Indija) tvarkaraščiai Žemaitijoje
Balandžio 16 d. Vilniaus kunigų seminarija kviečia į tarptautinę konferenciją skirtą Gailestingumo Jubiliejui paminėti „Aš noriu gailestingumo, o ne aukos (Mt 9,13)“
Balandžio 17 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Šventoji Dvasia – nužengęs Dievo Gailestingumas “
Kovo 25 – balandžio 3 d. DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
Balandžio 3 d. Gailestingumo piligrimystė šeimoms Klaipėdoje
Balandžio 3 d. Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukakties minėjimas
Balandžio 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 6–8 d. Nacionalinis GAILESTINGUMO KONGRESAS Vilniuje
Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIO PROCESIJOS miestuose
Didžiojo VIEŠPATIES KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENIO (Velykų) pamaldų tvarkaraščiai miestų ir kitose parapijose (pildoma)
Balandžio 1–3 d. Karmelitų rekolekcijos apie Dievo gailestingumą Šiauliuose
Kovo 18 d. Renginys „Dievui ir Tėvynei: mons. Alfonso Svarinsko idealai ir šiandienos Lietuva“ Kaune
Kovo 19-ąją – Kaišiadorių vyskupijos globėjo diena
Kovo 3–4 d. Šv. Kazimiero – Lietuvos ir viso pasaulio jaunimo globėjo šventė Vilniaus arkikatedroje
Kovo 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Kovo 7 d. Klaipėdoje vidinio išgydymo vakaras su Myriam Fourchaud (Prancūzija) JPG
Kovo 4–5 d. „24 valandos Viešpačiui“ Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje
Kovo 11 d. Savaitgalis vaikinams „Kitoks laikas. Misija – laisvė“ Kaune
Kovo 18 d. Savaitgalis merginoms „Kitoks laikas“ Kulautuvoje
Kovo 14 – balandžio 15 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose PDF
Po Atvelykio Gyvenimo ir tikėjimo institutas tęsia naują kursą „Septyni didieji kaltinimai Bažnyčiai“ Kaune (būtina registracija)
Vasario 16 d. ateitininkai kviečia į tradicinį Ateitininkų Federacijos labdaros pokylį, skirtą Valstybės atkūrimo dienai
Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena. Pamaldos už ligonius vyskupijose
Šv. Valentino dieną – panaudok bilietą KITAIP! Nemokamos ekskursijos Kaune
Naktį iš vasario 12-osios į 13-ąją dieną Švč. Sakramento eucharistinė adoracija Šiauliuose atsiteisimo intencija
G7 (Septyni susitikimai gavėnios metu) Marijampolėje
Vasario 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Vasario 14 d. Konferencija „Pal. Mykolas Sopočka – Kunigas pagal Jėzaus širdį“ Vilniuje
Vasario 12–14 d. savaitgalis „Ateik, būk mano šviesa“ Kaune 30–45 metų žmonėms, trokštiems sukurti krikščionišką šeimą ir norintiems pabūti bendraminčių būryje
Vasario 15 d. Juodšiliuose vyks bažnyčios konsekracijos ir Palaimintojo Mykolo Sopočkos titulo suteikimo iškilmės
Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimo švente baigiasi Pašvęstojo gyvenimo metai. Pašvęstųjų jubiliejus vyskupijose
Vasario 5 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Bendrystė ir tarnystė. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą“ Telšiuose JPG
Vasario 21 d. filmo „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija“ (2016) premjera Vilniuje
Vasario 26–28 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Sausio 23 d. Lietuvos broliai ir seserys vienuoliai Kretingoje užbaigs Pašvęstojo gyvenimo metus JPG
2016 m. Ekumeninių pamaldų tvarkaraštis vyskupijose (pildomas)
Sausio 27 d. Vilniuje „Kataliko balsas“ kviečia į diskusiją „Fundamentalizmas: religijos ar visuomenės liga?“ PDF
Sausio 27 d. Marijampolėje pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos V suvažiavimas PDF
Sausio 29–31 d. Pašaukimo rekolekcijos jaunimui Krikštėnuose DOC
Sausio 29 d. Panevėžio vyskupijos vienuolijos Pašvęstojo gyvenimo metų užbaigimo proga nuoširdžiai kviečia jaunimą į susitikimą „Ateikite ir pamatysite“ (vakarinė-naktinė programa vienuolynuose Panevėžyje) JPG
Sausio 31 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Jėzus – Tėvo gailestingumo veidas“
Mokinių Vaizdo darbų ir reklaminių klipų konkursas „Atrask gailestingumą“ kviečia pradėti kūrybą (pabaiga kovo 25 d.)
Sausio 17 d. Migrantų ir pabėgėlių diena. Specialūs renginiai vyskupijose
SAUSIO 13-ąją – MARIJOS diena Šiluvoje. Malda už Tėvynę Lietuvą, jos laisvės gynėjus
Kovo 11 d. Vidinio išgydymo vakarai Kaune su misionieriais iš Lenkijos
Vasario 14 d. Valentino diena KITAIP „Meilės nuotykis 3x77“ Kaune
Sausio 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
KALĖDINIO LAIKOTARPIO šv. Mišių tvarka miestų ir kitose bažnyčiose
Sausio 3 d. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė „Gailestingoji meilė – šeimų stiprybė“
Kovo 12 d. Kaune Ugdymo seminarų ciklas „Gailestingumo mokiniai“ maldos grupėms bei bendruomenėms, ​norinčioms augti užtarimo maldos tarnystėje (būtina registracija)
Nuo sausio 20 d. Vidinio išgydymo programa „Pradžioje“ Kaune (būtina registracija iki sausio 11 d.)
Rytoj, gruodžio 8 d. 10.25 val per LRT televiziją (ir „Marijos radiją“) vyks tiesoginė transliacija iš Vatikano: Šventųjų Gailestingumo jubiliejaus metų pradžios – Šventųjų Gailestingumo durų atidarymo – iškilmės ir šv. Mišios.
Gruodžio 13 d. vyskupijų katedrose ir jubiliejinėse šventovėse atveriamos Šventosios Gailestingumo durys
Gruodžio 8 d. „Oratorija apie Šv. Pranciškų“ Vilniaus Šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje
Gruodžio 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Lapkričio 27 d. Lietuvos Caritas kvieča į nacionalinę mokslinę – praktinę konferenciją „Skurdo apraiškos ir socialinės paramos tobulinimo perspektyvos Lietuvoje“ LR Seime (registracija iki 2015 m. lapkričio 26 d. 15 val.)
Lapkričio 29 d. paramos koncertas „Degu kaip žvakė“, skirtas Motinos ir vaiko globos namams
Lapkričio 16 d. Konferencija „Pabėgėliai ir Lietuva“ Kaune
Lapkričio 15–22 d. AUŠROS VARTŲ ATLAIDAI Vilniuje „Pašvęsti gailestingumui“
Lapkričio 22 d. kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai akolitų tarnystei Kauno arkikatedroje
Lapkričio 21 d. „Kataliko balso akademijos“ susitikimas: pokalbis apie vyskupų Sinodą, skirtą šeimai
Lapkričio 27–28 d. Vilniuje Pasaulinės lyderystės konferencija
Lapkričio 4 d. „Gyvieji akmenys“ kviečia į Dievo šlovinimo susirinkimą, kuriame dr. V. Vobolevičius kalbės apie šeimai skirto vyskupų Sinodo atgarsius
Lapkričio 4 d. Kaune naujos Vandos Ibianskos eseistikos rinktinės „Gyvenimas kaip klavesino garsai“ pristatymas
Lapkričio 20-22 d. Vidinio išgydymo rekolekcijos su t. Baldo Alagna iš Italijos Kaune
Lapkričio 21–22 d. misionieriaus iš Lenkijos Marcin Zielinski misijos Kaune ir Vievyje
Lapkričio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Lapkričio 6 d. Kauno kunigų seminarijos alumnų kūrybos vakaras „Laiškai“ Kaune
Lapkričio 6–7 d. MERGINŲ savaitgalis „Kitoks laikas“ Kaune (registracija iki lapkričio 3 d.)
Lapkričio 1 – sausio 31 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose PDF
Lapkričio 13–15 d. Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos rekolekcijų savaitgalis – rudens sesija Vilniuje (registracija iki lapkričio 8 d.)
Spalio 29 d. Akcija „Renkuosi gyvybę“ – 19:00 liepsnelės už negimusius vaikus įsižiebs visoje Lietuvoje
Lapkričio 28 d. Jaunimo susitikimų diena „AŠ ESU. O KUR TU?“ Kaune
Gruodžio 4–5 d. VAIKINŲ savaitgalis „Kitoks laikas“ Raudondvaryje (registracija iki lapkričio 30 d.)
Spalio 26 d. Vilniuje „Kataliko balsas“ kviečia į diskusiją „Pabėgėliai: priimti negalima išsiųsti“
Iki lapkričio 27 d. Marijampolėje kviečia paroda, skirta kun. Juozo Zdebskio atminimui
Spalio 26–28 d. Katechezės seminaras vaikų tikėjimo ugdytojams Šiluvoje pasitinkant Gailestingumo jubiliejų
Nuo spalio 15 d. Vilniaus piligrimų centras pradeda susitikimų ciklą „Gyvenimas Gailestingumo kelyje – pažinti, skelbti, priimti“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt