Spalio 30 d.Vilniuje įvyks mokslinė-praktinė konferencija „Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje: galimybės ir problemos“
Nuo spalio 22 d. nauja paroda Bažnytinio meno muziejuje: „Pamokslininkai, stebukladariai ir architektas. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių šventųjų atvaizdai“
PRENUMERUOKIME Kauno arkivyskupijos YouTube kanalo naujienas. Dar 500 prenumeratų leistų transliuoti spalio 22 d. iškilmes arkikatedroje!
Spalio 22 d. tarpreliginis forumas-diskusija Vilniaus Universitete „COVID-19 – iššūkis ar galimybė? Ką galvoja trys Abraomo religijos?“
Spalio 22 d. Pokalbis su bernardinai.lt bendradarbiais Kaune „Viltinga žiniasklaida neramiame pasaulyje“ PDF
Spalio 22 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupui Kęstučiui KĖVALUI bus įteiktas palijus
Spalio 18 d. Atsinaujinimo diena Kaune „MEILĖS DŽIAUGSMAS / Amoris laetitia“
Spalio 3–5 d. vyks pasaulinė Dievo Gailestingumo konferencija – anglų kalba (registracija nuotoliniam dalyvavimui nemokama)
Rugsėjo 25 d. LIGONIŲ diena Šiluvoje tik dalyvaujant tiesioginėse transliacijose
Rugsėjo 27 d. Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 65-ųjų mirties metinių paminėjimas Šėtoje
Dėl Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčios remonto darbų laikinai nevyks Švč. Sakramento adoracija
Spalio 2 d. VDU KTF kviečia į Tarptautinę konferenciją, skirtą popiežiaus Jono Pauliaus 100-mečiui paminėti, „Moters pašaukimas ir orumas”
LKMA Mažoji akademija kviečia į 2020 m. rudens kursus
Rugsėjo 18 d. Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje konferencija „Šv. Popiežius Jonas Paulius II – epochos žmogus“
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia tyrinėti ir atrasti Vilniaus vienuolynų paslaptis
Rugsėjo 4–13 d. Dievo Gailestingumo vainikėlio šventė Vilniuje
Rugsėjo 5 d. Jaunimo piligriminis žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai
Rugsėjo 4 d. Tarptautinė mokslinė konferencija skirta kun. Alfonsui Lipniūnui Panevėžyje
Rugpjūčio 30 d. PADĖKOS UŽ LAISVĘ diena Šiluvoje. Piligrimų eisenos
Rugsėjo 1–8 d. Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai
Rugsėjo 5 d. Piligriminis vyrų žygis Kryžių kalnas – Šiluva
Rugsėjo 12 d. Tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Rugpjūčio 23 d. Kauno arkikatedroje melsimės už kardinolą Vincentą SLADKEVIČIŲ ir už laisvės keliu einančias tautas; vyks tiesioginė šv. Mišių transliacija
Rugpjūčio 20, 23 d. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100-čio sukakties minėjimas Kaišiadorių vyskupijoje
2020 m. didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų (ŠILINIŲ) programa
Rugpjūčio 14–21 d. Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 14–22 d. Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Liepos 20–26 d. pirmąkart Šiluvoje – palapinių šventė „Mano siela šlovina Viešpatį“
Teatro bienalė Šiluvoje: leiskimės į meno piligrimystę (2020 07 11–12 11)
Liepos 25–26 d. Kryžių kalno atlaidai
Liepos 26 d. Alvito Šv. Onos bažnyčios konsekravimo iškilmės
Informacija norintiems giedoti 2020 m. Šiluvos atlaiduose (rugsėjo 7–15 d.)
Liepos 5 d. Diakono Ginto Petkevičiaus kunigystės šventimai Kaišiadorių katedroje
Liepos 11 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO paskelbimo palaimintuoju minėjimo vigilija
Birželio 29 d. Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS įžengimas į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą
Birželio 21 d. Padėkos šv. Mišios už vyskupo dr. Algirdo JUREVIČIAUS tarnystę Kauno arkikatedroje
Ketvirtadieniais visą vasarą Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje vyks vidurdienio vargonų muzikos koncertai
Birželio 24 d. Arkivyskupo metropolito Kęstučio KĖVALO sutikimas Kauno arkikatedroje bazilikoje
Birželio 27 d. Diakono Normundo Figurino kunigystės šventimai Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Birželio 29 d. Diakono Tautvydo Kapcevičiaus kunigystės šventimai Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje
Liepos 1–12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Liepos 5–12 d. Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai Marijampolės bazilikoje
Birželio 13–14 d. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio šventė Kaišiadoryse
Birželio 10 d. Interaktyvus Gabrielius E. Klimenka knygos „Pakopa po pakopos“ pristatymas Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios laiptų
Malda su popiežiumi iš Aušros Vartų ir Trakų bazilikos Sekminių išvakarėse
Gegužės 29–31 d. SEKMINIŲ savaitgalis Šiluvoje dalyvaujant tik tiesioginėse transliacijose
Gegužės 28 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje paminėsime kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS 20-ąsias mirties metines. Šv. Mišioms 18 valandą vadovaus kardinolas Sigitas TAMKEVIČIUS.
Gegužės 29 d. Ligonių diena Šiluvoje – dalyvaujant tik tiesioginėse transliacijose
Birželio šeštadieniais: Vasaros keliais į Šiluvą! Gyva piligrimystė vyrams, moterims, šeimoms, jaunimui ar tiesiog... draugams
Gegužės 23 d. MERGELĖ MARIJA – ŠVIESOS IR VILTIES NEŠĖJA. Nuotolinis pokalbis apie Mariją – Bažnyčios Motiną
„ATĖJUS SEKMINIŲ DIENAI...“ - ar būsi pasiruošęs? Išankstinė registracija iki gegužės 21 d. (9 dienų kelionė į Sekmines)
Gegužės 23 d. Diakono ir kunigystės šventimai Vilniaus arkivyskupijoje
Nuo gegužės 17 d. Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras kviečia dalyvauti Šviesos kelyje
Gegužės 19 d. Dokumentinis filmas apie Joną Paulių II per LRT televiziją
Gegužės 13 d. MARIJOS diena ŠILUVOJE. Svarbi informacija piligrimams
Gegužės 9 d. Nuotolinių pokalbių cikle iš Šiluvos – pokalbis apie Mergelės Marijos žemiškąjį gyvenimą
Gegužės šeštadienių vakarais 20 val. – nuotolinių pokalbių apie Mergelę Mariją ciklas
Gegužės 5 d. Jaunimo kūrybos vakaras internetu vienijantis su akcija ŠVIESOS ŽEMĖLAPIS
Balandžio 27 – gegužės 3 d. Maldos už pašaukimus savaitė
Gegužės 2–3 d. Ypatinga programa ŠILUVOJE MOTINOS dienai: Dievo Motina – vilties ir šviesos nešėja (tiesioginės transliacijos)
Balandžio 26 d. PASAULINĘ GYVYBĖS dieną dėkokime Dievui už gyvybę ir gyvenimą
PASAULINEI GYVYBĖS DIENAI artėjant: Šeimos centro ir „Pažink save“ programos virtuali programa (balandžio 20–26 d.)
Balandžio 19 d. (Atvelykis) – Atsinaujinimo diena KITAIP – nuotoliniu būdu
Balandžio 18 d. Nuotolinė konferencija akademinei bendruomenei: TARP APOKALIPSĖS IR GAILESTINGUMO
Balandžio 19 d. Jubiliejinis Dievo Gailestingumo sekmadienis. 12.30 Šv. Mišios. Aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas (tiesioginė transliacija per LRT Plius ir Marijos radiją)
Antrąją šv. Velykų dieną dalyvaukime maldoje iš Šiluvos – už pandemijos paliestuosius bei maldos ir paramos akcijos „Šviesos žemėlapis“ dalyvius
ŠIAULIŲ VYSKUPIJA: pradedamos tiesioginės pamaldų transliacijos iš Šiaulių katedros (YouTube)
VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA: Didžiojo Tridienio ir Velykų Šv. Mišių transliacijos iš vyskupijos parapijų
Didįjį penktadienį 15.00 Kryžiaus kelias jaunimui nuotoliniu būdu
PANEVĖŽIO VYSKUPIJA: Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldų transliacijos laikas
Antrąją šv. Velykų dieną – MARIJOS dienos pamaldų transliacijos iš Šiluvos. Akcijos ŠVIESOS ŽEMĖLAPIS kulminacija
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA: Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų transliacijos
Bernardinai.lt kviečia: #VERBOSNAMIE
„Didžiosios savaitės laiškai“ atkeliaus į el. pašto dėželę: registruokimės!
TELŠIŲ VYSKUPIJA: Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės ir Velykų Tridienio pamaldos iš Telšių katedros tiesiogiai
Šv. Mišių transliacijos iš Vilkaviškio vyskupijos parapijų balandžio 5 d. Kristaus kančios (Verbų) sekmadienį
KAUNO ARKIVYSKUPIJA: Kaip švęsime 2020-ųjų Didįjį Tridienį ir šv. Velykas
Sujunkime širdis maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA: Didžiosios savaitės ir Velykų šventimas pandemijos laiku
Antradienį 13 val. skambant katedrų varpams Lietuvos žmonės kviečiami jungtis į maldą už mirusius nuo Covid-19 ligos Italijoje ir gedinčius jų artimuosius
Penktadienį, kovo 27 d. 19 val. popiežius Pranciškus iš Šv. Petro aikštės Vatikane tikintiesiems suteiks ypatingąjį palaiminimą Miestui ir pasauliui (Urbi et Orbi).
Nuo kovo 30 d. nauja grupė nepatekusiems: Gavėnios rekolekcijos internetu (7 dienų šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratyboms)
Kovo 27 d. Iš Ligonių dienos Šiluvoje – tiesioginės Mišių transliacijos
Kauno arkivyskupijos Caritas ir Jaunimo centras kviečia registruotis pagalbos savanorystei pandemijos metu Kaune (rezervinis sąrašas)
Laikini Vilkaviškio vyskupijos įstaigų darbo pobūdžio pakeitimai karantino metu
Nuo kovo 23 d. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS internetu su arkiv. Lionginu Virbalu (septynių dienų šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos)
Kauno m. bažnyčių ir kunigų budėjimo laikas epidemijos metu
Švęskime Šv. Juozapo atlaidus virtualiai (tiesioginė transliacija iš Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčios 18 val.)
Penktadienį, kovo 20 d. Lietuvoje ATGAILOS IR PASNINKO diena
Šv. Mišios Kaišiadorių katedroje vyskupijos Globėjo šventėje bus transliuojamos per Marijos radiją 19 val.
Laikini priėmimo laiko pakeitimai Vilniaus arkivyskupijos įstaigose
Kovo 14 d. Maldos popietė su „Gailestingumo versme“ ir misionieriais iš Lenkijos NEVYKS.
Kovo 21 d. Palaiminimų šeštadienis Šilalėje NEVYKS.
Kovo 20-22 d. Šiauliuose Pašaukimų savaitgalis vyrams su jėzuitais NUKELIAMAS.
Kovo 2–8 d. Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventė Vilniuje
Kovo 7 d. Panevėžio vyskupijos Atsinaujinimo diena Kupiškyje
Vasario 19 d. Nuncijaus Achille RATTI (vėliau popiežiaus PIJAUS XI) vizitui Kaune atminti – atminimo lentos atidengimas Kauno kunigų seminarijoje
Kaune atnaujintas susitikimų ciklas „Kunigai kavinėse“. Pirmasis susitikimas – jau vasario 27 d.
Vasario 20–23 d. Katalikiški leidiniai ir susitikimai Vilniaus knygų mugėje 2020
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt