Rugsėjo 7–15 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI (Šilinės) ŠILUVOJE
Rugsėjo 16 d. Išskirtinės ekskursijos Sapiegų kriptoje ir trijų parodų uždarymas Bažnytinio paveldo muziejuje
Naujas kursų ir ugdymosi programų sezonas VILNIUJE
Rugsėjo 1–8 d. TRAKŲ DIEVO MOTINOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus pradžia (Trakinių atlaidai)
Rugsėjo 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugsėjo 1 – spalio 8 d. VII tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia studentus pradėti Naujus mokslo metus su malda
Rugpjūčio 20 d. Palaimintojo Teofiliaus mirties dienos minėjimas Kaišiadorių katedroje
Rugpjūčio 14–20 d. ŽOLINĖS atlaidai Krekenavoje
Rugpjūčio 14–22 d. ŽOLINĖS atlaidai Pivašiūnuose
Rugpjūčio 19–20 d. Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus ir Telšių vyskupijos penktasis Eucharistinis kongresas VARNIUOSE
Rugpjūčio 27 d. Padėka už laisvę. Tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Rugpjūčio 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 28–30 d. t. Anzelmo Griuno OSB konferencija Klaipėdoje JPG
Liepos 29–30 d. KRYŽIŲ KALNO atlaidai
Liepos 25 d. kviečiame į iškilmes pal. arkivysk. Teofiliaus Matulionio tėviškėje ir Alantoje
Rugsėjo 8–10 d. penkioliktasis tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Liepos 16 d. Trakuose – bažnyčios altoriaus konsekravimas ir dviejų naujų varpų, skirtų Lietuvos atkurtos nepriklausomybės šimtmečiui ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo trijų šimtų karūnavimo metų proga, pašventinimas
Liepos 1–12 d. Žemaičių vyskupystės įsteigimo jubiliejaus 600 metų – DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Liepos 7 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 9–16 d. JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJOS 30-metis: Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖJE
Liepos 1-2 d. Misija „Šiauliai – Sekminių miestas“
Liepos 2 d. Kaišiadorių katedroje bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios dėkojant Viešpačiui už Teofiliaus Matulionio - vyskupo ir kankinio paskelbimą Palaimintuoju
Birželio 24 d. Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė ir nuolatinių diakonų šventimai arkikatedroje
Birželio 17 d. Šiaulių vyskupija švenčia įsteigimo 20-metį
Birželio 18 d. Švč. Kūno ir Kraujo iškilmė ir DEVINTINIŲ PROCESIJOS miestuose
Birželio 10 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai“ Vilkaviškyje
Birželio 11 d. Vilniuje J. Ratzinger knygos „Pradžioje Dievas sukūrė“ pristatymas ir diskusija „Tikėjimo ir mokslo santykis“
Birželio 12 d. Vilniaus miesto rotušėje vyks mons. Alfonso Svarinsko ir Lietuvos partizanų atminimo vakaras
Birželio 7–18 d. Šv. Antano Paduviečio atlaidai ir Kretingos parapijos 400 metų jubiliejus
Birželio 18–24 d. „Miesto misijų“ savaitė Kaune
Birželio 24–26 d. Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus MATULIONIO BEATIFIKACIJOS iškilmių programa (Kaišiadorys – Vilnius – Kaišiadorys)
Birželio 18–25 d. Lietuvoje viešės mesijinių žydų bendruomenių atstovai. Programa
Birželio 7 d. LR Seime įvyks konferencija skurdo politikos klausimams aptarti
Birželio 1–4 d. SEKMINIŲ ATLAIDAI Vilniaus Kalvarijose
Birželio 2–4 d. krikščioniškas jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ Pauliuose
Birželio 6 d. Vilniuje, birželio 7 d. Kaune bus pristatytos ką tik pasirodžiusios lietuvių k. Bažnyčios Mokytojų šv. Jėzaus Teresės ir šv. Kryžiaus Jono knygos
Birželio 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 25–28 d. Marcin Zielinski ir bendruomenės „Mocni w Duchu“ misijos Lietuvoje
Gegužės 27 d. Tiberiados bendruomenės broliai kviečia į Šviesos kelią Pažaislyje
Gegužės 19 d. Vilniaus kino centre „Forum Cinemas Vingis“ naujo lietuviško dokumentinio filmo „AUDRYS“ premjera
Gegužės 12–13 d. – FATIMOS apsireiškimų 100-mečio paminėjimas ŠILUVOJE. VISA PROGRAMA
Gegužės 12 d. Dešimtoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė Šiauliuose
Gegužės 13 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną
Gegužės 21 d. Broliai pranciškonai kviečia drauge sutikti Šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvijas Kaune
Gegužės 4 d. Teofiliaus Matulionio metų respublikinė mokslinė konferencija „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX a. totalitarinių ideologijų kontekste“ Kaune
Gegužės 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Balandžio 28 d. VDU KTF kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Šiuolaikiniai iššūkiai jaunajai kartai“
Balandžio 29 d. Atvirų durų diena ir vaikinų savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Balandžio 30 d. kviečiame kartu paminėti Pasaulinę Gyvybės dieną Vilkaviškyje
Balandžio 23 d. Dievo Gailestingumo šventė Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje
Didžiojo VIEŠPATIES KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENIO (Velykų) pamaldų tvarkaraščiai VILNIAUS miesto ir kitose arkivyskupijos parapijose PDF
Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIO PROCESIJOS miestuose
Balandžio 6–10 d. Marcin Zielinski misijos Lietuvoje
Didžiojo VIEŠPATIES KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENIO (Velykų) pamaldų tvarkaraščiai miestų ir kitose parapijose
Balandžio 23 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Šventosios Dvasios cunamis“
Balandžio 1 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kauno arkikatedroje
Balandžio 29–30 d. Pavasarinis piligriminis žygis Merkinė – Daugai – Pivašiūnai „Per kryžių į žvaigždes“
Pradedama atranka GYVYBĖS APDOVANOJIMAMS 2017 (anketas siųsti iki balandžio 10 d.)
Kovo 25 d. Seminaras „Gydymo mokykla“ su „Gailestingumo versme“ ir misionieriais iš Lenkijos
Kovo 24–26 d. tėvai karmelitai kviečia į rekolekcijas Šiauliuose pagal popiežiaus Pranciškaus paraginimą Amoris laetitia „Šeima – kelias į šventumą ir laimę“
Kovo 18 d. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“ – 45! Paminėjimas Kaune
Piligrimystė į LIETUVOS DIENAS FATIMOJE spalio 19–22 d.
Balandžio 2 d. Autizmo supratimo diena Klaipėdoje PDF
Kovo 3 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 3–5 d. Šv. Kazimiero atlaidai ir šventė Vilniuje
Kovo 3-5 d. Šv. Kazimiero šventė Vilniaus arkikatedroje
Kovo 4 d. Panevėžyje vyks vyskupijos globėjo šv. Kazimiero šventė
Kovo 4 d. Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas kviečia į konferenciją „Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link“ Vilniuje (registracija iki vasario 28 d.)
Vasario 23–26 d. Vilniaus knygų mugėje prisistato katalikiška žiniasklaida, leidyklos ir leidiniai. KVIEČIAME!
Vasario 26 d. Vievyje bus minimos kun. Česlovo Kavaliausko 20-osios mirties metinės
Vasario 24–25 d. Vidinio išgydymo pamaldos ir seminaras su „Gailestingumo versme“ ir misionieriais iš Lenkijos
Vasario 14 d. Kaune – dešimtoji Šv. Valentino diena KITAIP „Krisk į meilę“
Vasario 24–26 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia vaikinus į pašaukimų savaitgalį
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų proga seserys benediktinės kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį kviečia į Švč. Sakramento adoraciją Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje Kaune
Vasario 12 d. Šv. Motinos Teresės relikvijos priėmimo iškilmės Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje
Vilniaus Katedros parapija, rengdamasi paminėti Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventę, skelbia Šventojo Kazimiero statulėlės konkursą (iki vasario 23 d.)
Vasario 11 d. „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių Šviesos šventė
Sausio 27 d. Marijampolėje PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO mirties – gimimo dangui 90-osios metinės, liturginis minėjimas ir Pal. Jurgio Matulaičio draugijos konferencija
Sausio 29 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Štai Aš visa darau nauja“
Vasario 12 d. Šv. Valentino dienai skirtas renginys Klaipėdoje „Meilė niekada nesibaigia“
Sausio 18–25 d. Ekumeninės pamaldos Maldos už krikščionių vienybę aštuondienio metu Lietuvos bažnyčiose (pildoma)
Sausio 7 d. Kalėdinių giesmių festivalis Klapėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje
Sausio 8 d. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė „Pašventink juos tiesa“ (Jn 17, 17)
Sausio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
2016 m. KALĖDŲ laiko pamaldų tvarka Lietuvos bažnyčiose
Gruodžio 26 d. Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje pamaldos minint šventovės konsekracijos 12-ąsias metines
Gruodžio 17 d. – kilnojamosios parodos „Iš praeities šiandienai“ atidarymas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Gruodžio 17 d. adventinė popietė su kun. Gediminu Numgaudžiu OFM Kaune
Gruodžio 12 d. Popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo apie meilę šeimoje AMORIS LAETITIA pristatymas Šiauliuose
Gruodžio 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gruodžio 3 d. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras kviečia į teatrinę inscenizaciją Panevėžio vyskupijos įsteigimo 90-mečio proga
Gruodžio 3 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Nacionalinę mokslinę konferenciją „Štai aš, siųsk mane!“ (Iz 6,8)
Gruodžio 5 d. Šv. Kryžiaus namuose knygos „LAIŠKŲ DIALOGAS: Jurgis Matulaitis ir Pranciškus Petras Būčys“ sutiktuvės
Lapkričio 25 d. konferencija „Panevėžio vyskupija: nuo steigimo iki nūdienos“, skirta vyskupijos įkūrimo 90-mečiui paminėti PDF
Lapkričio 23 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Seimo Pirmininko, Telšių vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms skirti renginiai LR Seime (būtina registracija iki lapkričio 21 d.)
Lapkričio 13–20 d. AUŠROS VARTŲ Švč. Mergelės Marijos GAILESTINGUMO MOTINOS atlaidai Vilniuje
Lapkričio 19 d. Panevėžio katedroje vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 m. kunigystės ir 90 m. amžiaus jubiliejus
Lapkričio 15 d. Vieša diskusija „Politika ir vertybės. Po JAV ir Lietuvos rinkimų“ Kaune
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt