Gruodžio 8 d. Maldos popietė „Jei kas trokšta, teateina pas mane“ su br. Gediminu Numgaudžiu OFM Kaune
Gruodžio 8–9 d. Pal. arkiyskupo Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus katedrą šimtmečio minėjimo renginiai Vilniuje
Gruodžio 9 d. palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų sutikimas Kauno arkikatedroje
Gruodžio 4 d. Arkivyskupo Liongino VIRBALO knygos-kelionės vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymas Kaune
Gruodžio 13 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias“, kurioje visuomenei pirmą kartą pristatoma t. Antano Saulaičio SJ kolekcija „Misijų stotelė“
Gruodžio 14 d. tarptautinė mokslinė konferencija „Popiežių vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“
Advento rekolekcijos KAUNO bažnyčiose
Gruodžio 1 d. Telšių vyskupijos jaunimo atsinaujinimo diena „BAŽNYČIA – mūsų namai“
Gruodžio 2 d. Kaune švęsime dar vieną šimtmetį – pal. Jurgio MATULAIČIO konsekracijos vyskupu
Dovanokime kartu: „Magnificat“ kviečia dalyvauti akcijoje „Knygų Kalėdos“
Lapkričio 22–25 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grąžinimo 30 metų jubiliejus
Lapkričio 21 d. Knygos „Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai“ sutiktuvės
Lapkričio 17 d. Vidinio išgydymo popietė su „Gailestingumo versme“ Kaune
Lapkričio ketvirtadieniais ir gruodžio 6 d. renginiai „Pranciškaus žinia Panevėžiui“ PDF
Lapkričio 10 d. Švč. Sakramento adoruotojų susikaupimo diena „Gailestingumas pagal popiežių Pranciškų“
Lapkričio 7 d. Malda Kauno arkikatedroje dėkojant Dievui už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS gyvenimą 80 metų jubiliejaus proga
Lapkričio 8 d. VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vyks diskusija „Pranciškus. O kas toliau?“
Lapkričio 8–10 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyks visiems atviras studijų savaitgalis „Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje“
Lapkričio 9 d. „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejaus paminėjimas Kaune
Lapkričio 10 d. Jonavoje XVII Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS
Lapkričio 11–18 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Lapkričio 6 d. Bažnytinio paveldo muziejuje (Vilnius) atidaroma paroda, skirta paminėti Vilniaus vyskupo pal. Jurgio Matulaičio konsekracijos šimtmetį
Lapkričio 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia į Europos jaunimo susitikimą Madride (2018 12 25– 2019 01 04)
Lapkritį– gruodį Asmens ir šeimos saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ kviečia į patyrusių psichologų komandos parengtą praktinių seminarų ciklą tėvams apie skyrybų vaikus
Lappkričio 21 d. Lietuvos veiklių žmonių bendrija maloniai kviečia kartu švęsti 25-ių metų Jubiliejaus sukaktį
Spalio 27 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo Atsinaujinimo diena
Spalio 27 d. Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio brolija į padėkos pamaldas Kaišiadorių katedroje
Spalio 20 d. Šventimų (kunigystės) sakramento teikimas Kauno arkikatedroje bazilikoje
Spalio 20 d. Palaiminimų sekmadienis Telšiuose
Spalio 20 d. Susitikimas „Popiežius Pranciškus, evangelizacija ir šventumas: plėtoti tradiciją, atnaujinti kultūrą“ Vilniaus arkikatedroje. Konferencijas veda dr. Ralph Martin (JAV, Renewal Ministries)
Spalio 21 d., sekmadienį, PADĖKOS šv. Mišios – dėkokime Dievui už malones, gautas per popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkąją kelionę
Spalio 21 d. Kaune atsinaujinimo diena „Dėmesio – ŠVENTUMAS – kitoks“
Spalio 25 d. susitikimas-konferencija Šiauliuose apie kunigo vaidmenį sveikatos sistemos įstaigose (registracija iki spalio 22 d.)
Spalio 16–21 d. Teol. dr. Ralph Martin (JAV, Renewal Ministries) misijos Lietuvoje
Vilniaus Kalvarijų giesmės-himno konkursas (iki lapkričio 8 d.)
Vyksta registracija į bendrąją audienciją su popiežiumi Pranciškumi 2018 m. lapkričio 28 d. (iki lapkričio 15 d.)
Rugsėjo 28 – spalio 26 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikia paroda „Įvairenybės apie Vilniaus vyskupiją“
Rugsėjo 26 d. Casey’io Cole’o OFM knygos „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui „Taip“ sutiktuvės ir diskusija „Ką daryti su savo gyvenimu“
Spalio mėnesį, minėdamas šv. Kazimiero gimimo jubiliejų (1458-10-03 – 2018-10-03), Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejus kviečia dalyvauti nemokamuose renginiuose, pažinti Lietuvos šventąjį globėją ir jo gerbimo istoriją
Spalio 1 d. Vilniaus kunigų seminarijoje atidaroma prof. E. Saladžiaus grafikos paroda
Spalio mėn. bendruomenė „Gailestingumo versmė“ kviečia į renginius
Spalio 13 d. Švč. Sakramento adoruotojų SUSIKAUPIMO diena Kaune PDF
Rugsėjo 29 d. Tarptautinis festivalis Paberžėje tėvo Stanislovo OFM Cap. 100-osioms gimimo metinėms
Rugsėjo 26 d. Panevėžio katedroje VIII tarptautinio Šv. Jokūbo festivalio koncertas „Angelų giesmės“
Rugsėjo 21–23 d. nenutrūkstamas maldos budėjimas atviroje Jėzuitų bažnyčioje Kaune
Šv. Mišių laikas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose rugsėjo 22–23 d.
Šv. Mišios Kauno arkivyskupijos bažnyčiose rugsėjo 22–23 d.
Spalio 6 d. Atsinaujinimo diena Klaipėdoje „Dvasinis gyvenimas. Kas?!“
Rugsėjo 21 d. Katalikų teologijos fakultetas kviečia į Giovanna Chirri paskaitą „PRANCIŠKUS IR EUROPA“
Rugsėjo 12 d. Žymūs žmonės apie tikėjimą ir popiežių Pranciškų diskusijoje „Aš ir Pranciškus“
„Magnificat“ paskaitos Šiluvos atlaiduose
Rugsėjo 1 d. Piligriminis jaunimo žygis 2018 Aušros vartai - Lentvaris - Trakai
Rugpjūčio 26 d. Padėkos už laisvę diena Šiluvoje. Tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Rugsėjo 1–8 d. Trakų Dievo Motinos — Lietuvos Globėjos – paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejiniai atlaidai (Trakinės)
Rugsėjo 4 d. Dubysos slėnyje – Tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdyje“
Rugpjūčio 14–20 d. Didieji Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 19 d. Vyskupo nominato dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai Kauno arkikatedroje
Rugsėjo 7–16 d. Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai ŠILUVOJE
Informacija chorų vadovams dėl giedojimo Šiluvos atlaiduose 2018 m. rugsėjo 7–16 d.
Liepos 28–29 d. Kryžių kalno atlaidai
Liepos 8–15 d. PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MIC ATLAIDAI Marijampolėje (pal. Jurgio vyskupystės 100-metis)
Liepos 14 d. Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė Mūšios miško parke (Ukmergės r.)
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
2018 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Birželio 18–24 d. Miesto misijų savaitė Kaune
Vasarą – Sakralinės muzikos valandos laukiant popiežiaus vizito
Birželio 13 d. Bažnytinio paveldo muziejuje parodos „Trakų Dievo Motina – Lietuvos Globėja. Trakų bažnyčios lobynas XV–XIX a.“ atidarymas
Birželio 14–17 d. Kaišiadoryse palaimintojo Teofiliaus pirmosios beatifikacijos metinės
Birželio 16 d. Metinė Caritas konferencija „Išklausymo tarnystė parapijoje“. Registracija iki birželio 13 d.
Birželio 17 d. Tarptautinis festivalis Paberžėje tėvo Stanislovo OFM Cap. 100-osioms gimimo metinėms
Birželio 7–10 d. Seserys karmelitės kviečia į šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės laiškų rinktinės „MILŽINO ŽINGSNIAIS“ sutiktuves (Klaipėda, Kaunas, Panevėžys, Vilnius)
Vasaros ketvirtadieniais – vargonų muzikos koncertai Vilniaus arkikatedroje
Birželio 1, 9–17 d. Kretingoje tradiciniai šv. Antano Paduviečio atlaidai ir miesto šventė
Birželio 3 d.,, KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės). Devintinių procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu Kauno Santakoje, kurioje rugsėjo 23 d. susitiksime su popiežiumi Pranciškumi
Birželio 19 d. LKMA ir VU mokslinė konferencija „Popiežiaus belaukiant. Žmogaus orumas Lietuvoje“
Gegužės 31 d. Forumas „Tikėjimas ir mokslas“ dirbantiems akademinėse bendruomenėse
Gegužės 27 d. V-asis palaiminimų sekmadienis Telšiuose
Gegužės 23 d. Kun. prof. Romualdo Dulskio knygos „Konfucijus ir Kristus“ pristatymas Kaune
Gegužės 17 d. Spaudos konferencija Bažnytinio paveldo muziejuje. Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“
Gegužės 17–20 d. SEKMINIŲ ATLAIDAI Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 19 d. Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena Alytuje
Gegužės 11–13 d. Šiauliuose vyks prof. Stasio Šalkauskio minėjimas „Išminties šventė“
Gegužės 12 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną
Gegužės 10 d. Viešoji paskaita „Kaip nešti viltį sergantiesiems?“ Lietuvos sveikatos mokslų universitete
Gegužės 10 d. Kaune „Diena su karmelitais“ PDF
Gegužės 7 d. Konferencija LR Seime „Dievo Motina - tautų ir valstybių Globėja"
Gegužės 5 d. Vilniaus Rotušėje vyks Gyvybės apdovanojimai 2018
Gegužės 5 d. Švč. SAKRAMENTO adoruotojų susikaupimo diena Kaune „Garbinti dvasia“ (Jn 4, 24)
Balandžio 29 d. Pasaulinę Gyvybės dieną mini Vilkaviškyje
Balandžio 18 d. Velykinis „Šviesos kelias“ su Tiberiados bendruomenės broliu LSMU Kauno klinikose
Kviečiame jaunimą dalyvauti tarptautiniame piešinių konkurse „Baltasis raitelis“ PDF
Balandžio 13 d. Jaunimo sielovados forumas Kaune
Balandžio 12 d. Konferencijos Scientia et historia – 2018 Edukacinė sesija Skapiškyje (Kupiškio r.)
Balandžio 15 d. Šventinis bernardinų Velykų koncertas „Jėzus prisikėlė“
Balandžio 18 d. Telšių kunigų seminarija kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“ PDF
Balandžio 20–22 d. Pašaukimų savaitgalis vaikinams Kauno kunigų seminarijoje
Balandžio 20–22 d. Piligriminis jaunimo žygis „100 vilties kilometrų laiminant Lietuvą“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt