Lapkričio 25–28 d. Kaune XVIII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis ir VI tarptautinis chorų konkursas CANTATE DOMINO
Lapkričio 14–21 d. Didieji Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje
Lapkričio 18 d. Vilniuje mokslinė konferencija „Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijai — 90“
Lapkričio 20 d. antrasis Bažnyčios socialinio mokymo seminaras Kaune. Tema „Teisingos visuomenės principai“
Lapkričio 20 d. Respublikinė mokslinė konferencija Panevėžyje „Žmogus iki gimimo: medicininiai, etiniai, teisiniai aspektai“. Organizuoja VDU KTF Santuokos ir šeimos studijų centras ir Panevėžio vyskupijos šeimos centras. PDF
Lapkričio 20–21 d. seserys asumpcionistės kviečia švęsti Kristaus Karaliaus šventę DOC
Lapkričio 27 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į mokslinę konferenciją „‚Esate pašaukti laisvei‘ (Gal 5,13). Laisvės veidai ir iššūkiai“
Lapkričio 15–16 d. Vilniaus universiteto Onkologijos instituto koplyčioje vyksta Gailestingumo Motinos šventės renginiai PDF
Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia į rekolekcijų ir konferencijų namus Senuosiuose Trakuose PDF
Šv. Jono broliai kviečia į savo svečių namus Vilniuje DOC
„Gyvieji akmenys“ kviečia į atvirus šlovinimo susirinkimus pirmaisiais mėnesio trečiadieniais. Artimiausias – lapkričio 3 d.
„Garstyčios grūdo“ rekolekcijos merginoms Trinapolyje 2010-2011 m.m.
Spalio 22 d. VPU IS Katalikų tikybos katedra kviečia į mokslinę konferenciją „Krikščioniškosios antropologijos postulatai. Tradicija ir dabartis“ PDF
Lapkričio 12–13 d. LVK Jaunimo pastoracijos taryba kviečia į jaunimo sielovados forumą „Būti bendruomenėj ir bendruomenei“. Registracija iki lapkričio 5 d.
Lapkričio 6 d. Pašvęstojo gyvenimo kongresas Marijampolėje. Registracija iki spalio 30 d.
Lapkričio 12–14 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos rudens susitikimas Vilniuje. Registracija iki lapkričio 7 d.
Lapkričio 13 d. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos metinis suvažiavimas
Katalikų evangelizacinė bendruomenė „Dievo mėnuliai“ ir broliai dominikonai kiekvieną mėnesį kviečia į maldos vakarus
Lapkričio 27 d. Utenoje 9-asis Krikščioniškos muzikos festivalis Sielos 2010
Spalio 21 d. LKMA salėjė Vilniuje diskusija – seminaras „Šeimos ir santuokos įvaizdis Lietuvos viešojoje erdvėje“
Spalio 17 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Apie šventąją komerciją“
Nuo spalio 20 d. Kaune pradedama „Jėzuitų lyderystės programa“
Atsinaujinimo dienų tvarkaraštis 2010/2011 m.m.
Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį Guronyse vyks Rožinio slėpinių kelio pamaldos. Kviečiame!
Spalio 9 d. pradedamas Socialinio Bažnyčios mokymo seminarų ciklas „Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias...“
Rugsėjo 26 d. adoracija už kunigus Trinapolyje
Spalio 10 d. Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje vyks Tarpdiecezinis Lietuvos Gyvojo Rožančiaus brolijų narių kongresas
„Betzatos bendruomenė“ ieško 18–35m. asistento (-ės), kuris (-i) norėtų skirti vienerius metus (nuo spalio 12 d.) gyvenimui kartu su žmonėmis su proto negalia
Rugsėjo 30 d. baigiasi registracija į XVIII tarptautinįsakralinės muzikos festivalį ir VI tarptautinį konkursą CANTATE DOMINO 2010, kuris vyks lapkričio 25–28 dienomis Kaune
Kviečiame į „Gyvojo vandens“ programą Vilniuje ir Kaune DOC
Rugsėjo 15–18 d. Lietuvos jaunimo centrų metinis suvažiavimas Palangoje
Rugsėjo 15, 22, 29 d. Gyvenimo ir tikėjimo institutas Kaune pradeda naujus mokslo metus atvirais pokalbių apie tikėjimą vakarais
Emauso jaunimas Vilniuje kviečia draugauti PDF
Rugsėjo 11 d. Piligriminis jaunimo žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai (registracija iki rugsėjo 8 d.)
Rugsėjo 8–15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Trakuose (Trakinės)
Rugsėjo 11 d. Šiluvos atlaiduose Jaunimo ir šeimų diena, roko opera „Prisikėlęs“ (Programa jaunimui | Programa šeimoms | Apie roko operą)
Rugsėjo 8–15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje (Šilinės)
Rugsėjo 13–18 d. Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje ves rekolekcijas katalikų kunigas, misionierius Tėvas James Mariakumar iš Indijos JPG
Rugsėjo 16–18 d. Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitgalis su broliais pranciškonais ir šlovinimo grupe iš Pakutuvėnų Palangoje
Rugsėjo 23–26 d. Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitgalis su broliais pranciškonais ir šlovinimo grupe iš Pakutuvėnų Nidoje
Rugpjūčio 28–29 d. Užkryžių kaime (Trakų r.) vyks padėkos sąskrydis - šlovinimo koncertas sukviesiantis šiuolaikinės krikščioniškos muzikos mėgėjus
Rugpjūčio 29 d. adoracija už kunigus Trinapolyje
Rugpjūčio 29 d. Klaipėdoje bus teikiami kunigystės šventimai
Rugpjūčio 29 d. Padėkos už Lietuvos laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos
Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kvieča į vasaros stovyklą Nemunaityje rugpjūčio 23-28 d. Registracija iki rugpjūčio 20 d. JPG
Rugpjūčio 14-22 d. Sakralaus meno dienos Šiluvoje
Rugpjūčio 15 d. Žolinės atlaidai Pažaislyje
Rugpjūčio 14–22 d. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 6–8 d. Ateitininkijos šimtmečio kongresas Vilniuje
Rugpjūčio 8 d. Panevėžio vyskupijos „Gyvojo rožinio“ draugijos kongresas Kupiškyje „Esate pašaukti laisvei“
Rugpjūčio 15–22 d. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) ATLAIDAI KREKENAVOJE
Rugpjūčio 18 d. Padėkos Šv. Mišios už jaunimą ir Lietuvos jaunimo dienas 2010 „Kelkis ir eik“ Krekenavoje
Rugsėjo 3–5 d. Piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva
Rugpjūčio 19–20 d. Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų piligriminis žygis į Krekenavos šventovę
Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į rekolekcijas rugsėjo 3–5 d.
Liepos 24–25 d. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI
Liepos 10–18 d. PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS Marijampolėje
Liepos 4 d. bus minimas atstatytos Dzūkijos šventovės – Kryžių koplyčios konsekracijos dešimtmetis
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Birželio 24 d. Kaune bus minima arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena
Birželio 25 d. Ligonių diena Šiluvoje
Birželio 27 d. Tėvo Stanislovo Dobrovolskio OFM Cap. 5-ųjų mirties metinių paminėjimas Paberžėje
Birželio 23 – liepos 11 d. Lietuvoje vieši misionierius kunigas Hermanas Šulcas ir būrelis ruandiečių (patikslinta)
Birželio 7–13 d. Popiežiaus namų pamokslininko t. Raniero Cantalamessos OFM Cap. misijos Lietuvoje
Birželio 19 d. Seminaras Panevėžyje tėvams, pedagogams, psichologams, socialiniams darbuotojams „Moralinių vertybių ugdymas šeimoje – pirma pagalba, kuriant sveiką visuomenę“
Birželio 13 d. Gedulo ir vilties Kryžiaus kelias Berčiūnuose
Birželio 16 d. Vilniuje, birželio 22 d. Kaune iškilmingos Mišios Šv. Josemaria Escriva, „Opus Dei“ steigėjo šventės proga
Birželio 10–13 d. Kretingoje Šv. Antano atlaidai
Liepos 9–18 d. JAUNIMO Piligriminis žygis (240 km pėstute Aukštaitijos krašte) „NAUJU ir GYVU KELIU 2“. Registracija iki birželio 20 d.
Birželio 6 d. Devintinės Vilniuje
Birželio 6 d. Devintinių eisena Kaune
Gegužės 28 d. Kaišiadoryse pamaldos už kardinolą V. Sladkevičių
Gegužės 30 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Vilniuje
Gegužės 21–23 d. Vilties bėgimas 2010 Klaipėdoje
Gegužės 20–23 d. SEKMINĖS VILNIAUS KALVARIJOSE
Gegužės 20 d. Respublikinė mokslinė konferencija Kaune, skirta VDU KTF veiklos atkūrimo 20-mečiui paminėti „Katalikų teologijos fakulteto reikšmė Lietuvos mokslui ir kultūrai“ PDF
Gegužės 22 d. Kaune savanorystei skirta akcija
Gegužės 22–23 d. Seserys asumpcionistės kviečia jaunimą į Sekminių rekolekcijas
Gegužės 14–16 d. Šv. Jono broliai jaunimą kviečia į rekolekcijas su Mergele Marija, kuri „laikė įvykius savo širdyje“ (Lk 2, 51b)
Gegužės 11 d. Kauno metropolijos kunigų simpoziumas Kaune
Gegužės 12 d. Šiauliuose vyks susitikimas-seminaras „Šiandienos iššūkiai krikščionybei“
Gegužės 14 d. Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje bus pristatytas 4 kompaktinių plokštelių albumas „Vilniaus Verkių Kalvarijų maldos ir giesmės“
Gegužės 14 d. VPU IF Katalikų tikybos katedra kviečia į seminarą su prof. Thomo H. Groome (JAV) „Religinio ugdymo problematika: iššūkiai ir galimybės“
Gegužės 29 d. Kretingoje vyks jubiliejinė XX Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“
Birželio 4–6 d. Krikščioniško jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ Pažaislyje
Birželio 28 - liepos 3 d. MAGIS rekolekcijos jaunimui Pažaislyje
Gegužės 7 d. Šiauliuose vyks trečioji vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“
Gegužės 8–9 d. Šv. Jono broliai kviečia į seminarą „Evangelija ir Lietuva“
Gegužės 8 d. Šv. Damijono maldos grupės ir Tiberiados broliai kviečia keliauti Šviesos keliu Vilniuje
Gegužės 8 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą popiežiaus paskelbtiems Kunigų metams
Balandžio 23–25 d. Maldos už pašaukimus renginiai Kauno kunigų seminarijoje „Pašaukimus ugdo liudijimas“
Balandžio 24 d. Atvirų durų diena Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Balandžio 25 d. Lietuvos vyskupijos švenčia Pasaulinę gyvybės dieną
Balandžio 12 d. prasideda registracija į Lietuvos jaunimo dienas (LJD), kurios vyks 2010 m.birželio 26-27 d. Panevėžyje
Balandžio 12–15 d. Lietuvoje vieši dr. Paul Cameron (JAV). Paskaitos Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje, Šiauliuose
Balandžio 4–11 d. DIEVO GAILESTINGUMO savaitės renginiai Vilniuje
Balandžio 17 d. Žemaičių Kalvarijoje metinė Lietuvos Šeimos centrų konferencija
Balandžio 18 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dievas mus išlaisvino laisvei“
Balandžio 30 d. Utenoje įvyks kasmetinė Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos narių konferencija
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt