Rekolekcijos gavėnios metu
tikiu.lt iniciatyva: „Šv. Valentino – Meilės dienos proga kviečiame dovanoti kraujo!“
Vasario 11 d. Pasaulinės ligonių dienos paminėjimas VU Onkologijos institute
Vasario 2–8 d. lietuvių egzorcistų kvietimu Lietuvoje viešės teol. dr. kun. Benoit Domergue iš Prancūzijos. Konferencijų tvarkaraštis
Vasario 8–13 d. Lietuvoje lankysis tarpusavio santykių konsultantė Marie Maquaire iš Prancūzijos. Seminarų tvarkaraštis
Vasario 15–16 d. pašaukimų rekolekcijos vaikinams Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 1-2 d. Šventiniai Pašvęstojo gyvenimo dienos renginiai vyskupijose
Sausio 31 d. Atsinaujinimo diena Kaune "Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė"
Vasario 16 d. Kauno ateitininkai rengia labdaringą pokylį Valstybės atkūrimo dienai ir Ateitininkų organizacijos 100-mečiui paminėti
Sausio 21 d. Ekumeninės pamaldos Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Gailestingumo Motinos koplyčioje
Sausio 22 d. Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę Kaune
Sausio 24 d. Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę Šakiuose
Sausio 18-25 d. Ekumeninės pamaldos Vilniuje DOC
Sausio 30 d. šlovinimo vakaras su PIENE ir grupe iš Kretingos Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Sausio 29–31 d. Broliai kapucinai kviečia į pirmąjį Naujosios evangelizacijos mokyklos savaitgalį
Naujojoje Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame!
Gruodžio 26 d. Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinių metų užbaigimas Kaune
Antrąją Kalėdų dieną Daniele Ricci miuziklo „Lauktasis“ premjera Kaune
Sausio 1–3 d. Atsinaujinimo vakarai Jonavoje
Sausio 3 d. Šeimų šventė Šiauliuose
Akcija „Dovanoju tau LJD 2010 himną“
Gruodžio 15 d. „Betliejaus taikos ugnis“ atkeliauja į Lietuvą ir pasklis po parapijas
Broliai kapucinai kviečia į evangelizacinę mokyklą (pradžia gruodžio 14 d.)
Gruodžio 4 d. Kaune Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta religijos mokslo žurnalo SOTER atkūrimo dešimtmečiui ir Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti
Gruodžio 3 d. Konferencija Kauno Jėzuitų gimnazijos 360-osioms įkūrimo metinėms paminėti
Gruodžio 4 d. Vilniuje Lietuvos katalikų mokslo akademijos seminaras PDF
Gruodžio 5 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija kviečia į konferenciją „Netobulumo dvasingumas“
Gruodžio 6 d. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia švęs 250 metų sukaktį
Gruodžio 6 d. Šiauliuose koncekruojama nauja bažnyčia
Gruodžio 8 d. Šiauliuose bus švenčiama Šiaulių vyskupijos globėjos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė
Lapkričio 26-29 d. Kaune XVII Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Cantate Domino“
Lapkričio 29 d. Anykščių bažnyčioje rodomas dokumentinis filmas apie kartūzų vienuolius „Didžioji tyla“
Lapkričio 20 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia į tradicinį Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų jaunimo vakarą JPG
Broliai dominikonai kviečia - padovanokime Vilniui Šv. Jokūbo karilioną
Lakričio 20–21 d. Rekolekcijos Kauno aukštųjų mokyklų dėstytojams Birštone (registracija iki lapkričio 15 d.)
Lapkričio 21 d. Mažeikiuose Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis „SIELOS“
Lapkričio 22 d. Disputas „Kauno knygų dienose 2009“: Kas yra Benediktas XVI?
Lapkričio 22 d. į koncertą kviečia Vilniaus broliai dominikonai
Lapkričio 22 d. šlovinimo vakaras Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Negimusio kūdikio dienos paminėjimas Kauno arkivyskupijoje lapkričio mėnesį
Lapkričio mėnesį Bažnytinio paveldo muziejus kviečia Jus į išskirtinius muziejaus ekspozicijos pristatymus
Lapkričio 29 d. rekolekcijos vaikinams Trinapolyje „Adomai,kur esi?“
Lapkričio 18 d. konferencija „Paklausa prostitucijai – saugu ir nebaudžiama?” Vilniuje. Prieš renginį Spaudos konferencija (organizuoja Lietuvos Caritas ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas)
Lapkričio 11 d. Vyskupo V. Michelevičiaus pirmųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Lapkričio 13 d. Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos sekretoriaus, JE arkivyskupo Jean-Louis Bruguès OP paskaita „Krikščionybės ateitis sekuliarizuotoje visuomenėje“ Vilniuje
Lapkričio 5 ir 19 d. parapijinės katechezės seminaras „Adventas ir Kalėdos“ Alytuje ir Marijampolėje
Lapkričio 7 d. konferencija „Nuolankumas ir paklusnumas“ Klaipėdoje
Lapkričio 14 d. Vilniuje kursai bažnyčių vargonininkams, choro vadovams
Lapkričio 14–22 d. Vilniuje Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Lapkričio 15 d. Kaune pradedami seminarai iš ciklo „Bažnyčios socialinio mokymo pagrindai“, skirto pirmųjų Socialinių kursų, vykusių pal. Jurgio Matulaičio iniciatyva Kaune 1909 sausį, šimtmečiui
Spalio 27 d. maldos vakaras „Pasilikite mano meilėje!“ Vilniuje
Spalio 18 ir 29 d. Vilniaus broliai dominikonai kviečia į koncertus
Spalio 24 d. mokslinė konferencija „Padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Spalio 25 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolio Švč. Trejybės bažnyčioje
Spalio 16 d. Šiauliuose konferencija Lietuvos evangelizacijos tūkstantmečiui paminėti
Spalio 15 d. Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų) bažnyčioje Algirdo Martinaičio oratorijos-misterijos „Šv. Pranciškaus Kryžiaus paslaptys“ premjera
Spalio 15 d. spaudos konferencija Vilniuje Bažnytinio paveldo muziejaus atidarymo proga. Atidarymas spalio 18 d. Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje
Spalio 15 d. Telšių kunigų seminarijoje mokslinė katechetinė konferencija skirta paminėti Telšių vyskupo Pranciškaus Ramanausko 50-ąsias mirties metines JPG
Spalio 18 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dievo žodžiui Lietuvoje – 1000!“. PROGRAMA
Spalio 8–21 d. didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai nebenaudojamus indus galės atiduoti Caritas organizacijai
Šv. Jono bendruomenės 2009–2010 m.m. programa DOC
Spalio 9 d. Lietuvos Caritas švenčia 20-ies metų jubiliejų. Programa ir Spaudos konferencija
Spalio 10 d. Kauno arkivyskupijos jaunimo centro įsikūrimo 15 metų šventė ir konferencija Kaune
Spalio 11 d. Žemaičių Kalvarijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės vainikavimo 3-ios metinės
Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendromenės rekolekcijų planas 2009/2010 m. DOC
Spalio 2 d. Mokslinė konferencija, skirta Pranciškonų ordino įkūrimo 800 metų jubiliejui DOC
Spalio 2–4 d. Lietuvos Mažesnieji broliai kviečia į pranciškonų ordino 800 m. jubiliejaus renginius Vilniuje
Spalio 4 d. Konferencija apie širdies ekumenizmą „Tegu visi bus viena“ Kaune
Rugsėjo 25–26 d. renginiai Paberžėje bažnyčios 150-čio ir tėvo Stanislovo OFM Cap. 91-ųjų gimimo metinių paminėjimui JPG
Rugsėjo 25–26 d. Seminaras Alfa kursų vadovams ir komandoms
Rugsėjo 26 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo dienos Šiauliuose
Rugsėjo 27 d. knygos T. Gurskio „Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ pristatymas Vilniuje
Rugsėjo 27 d. Trinapolio Švč. Trejybės bažnyčioje adoracija už kunigus
Rugsėjo 28 d. atidaroma Lietuvos Caritas organizuota socialinės fotografijos ir trumpametražių filmų paroda MATYTI KITAIP
Rugsėjo 8–15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai – Evangelijos žinios Jubiliejus Šiluvoje
Marijos vargdienių seserys kviečia į atsinaujinusius Palaimintojo Jurgio Matulaičio namus Kaune (2009 m. rudens programa DOC)
Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į Rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namus Guronyse (2009/2010 m. programa)
Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į pokalbių apie tikėjimą vakarus Kaune
Rugsėjo 4–6 d. Piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Rugsėjo 5–13 d. Trakinių atlaidai ir Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios 600 metų jubiliejus
Rugsėjo 12 d. Jaunimo piligriminis žygis Vilnius – Lentvaris – Trakai
Rugpjūčio 14–22 d. Žolinės atlaidų aštuondienis Krekenavoje
Rugpjūčio 30 d. Padėkos už laisvę diena Šiluvoje. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Liepos 6–19 d. Tarptautinė jaunimo giesmių savaitė Lietuvoje (koncertai Šiluvoje, Jonavoje, Birštone ir Kaune)
Birželio 28–29 d. apaštalo Pauliaus metų užbaigos iškilmės Vilkaviškio vyskupijoje
Birželio 26–27 d. Lietuvių katalikų mokslo akademijos XXI suvažiavimas Vilniuje PDF
Birželio 28 d. šventimai Šiaulių katedroje
Birželio 11 d. Vilniuje paskaitos ir diskusijos su prof. Samuel Gregg (JAV) apie Bažnyčios vaidmenį laisvos rinkos visuomenėje, pasaulinės krizės priežastis, jos žmogiškąsias ištakas ir moralinę žmonių atsakomybę
Birželio 11–13 d. Trijų vakarų tikėjimo atnaujinimo rekolekcijos su kun. Zachariju Thudippara MST Panevėžyje
Birželio 12 d. Vilniuje Tarptautinė konferencija „Šeimų judėjimai Europoje ir Lietuvoje: tikslai, siekiai ir bendradarbiavimas“ JPG
Birželio 14 d. Vilniuje šv. Mišios ir adoracija meldžiant išgydymo su s. Briege McKenna ir kun. Kevin Scalon
Birželio 16–18 d. Trijų vakarų tikėjimo atnaujinimo rekolekcijos su kun. Zachariju Thudippara MST Vilniuje
Gegužės 21 d. Vilniuje vyks spaudos konferencija – Bažnytinio paveldo muziejaus veiklos pristatymas
Gegužės 29 d. Vilniuje Sakralinės muzikos festivalis „Sielų koncertas“ JPG
Gegužės 29–31 d. SEKMINIŲ iškilmės Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 30 d. Sakralinės muzikos ir chorų festivalis „Giesmė Dievo Motinai Marijai“ Žemaičių Kalvarijoje
Vinco KOLYČIAUS misijų Lietuvoje tvarkaraštis (2009 05 17 – 06 16)
Birželio 5 d. Lietuvos Caritas rengia tarptautinę konferenciją su verslininkais „Verslo sėkmė ir krikščioniškoji etika – ar tai įmanoma?“
Birželio 5–7 d. Krikščioniško jaunimo festivalis Pažaislyje „Dievas yra meilė“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt