VDU Katalikų teologijos fakultetas paskelbė respublikinį 9-12 klasių mokinių kūrybinių-mokslinių darbų konkursą „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“
Susitikimų su kun. Hermanu Šulcu ir ruandiečiais gruodžio mėn. tvarkaraštis
Gruodžio 8 d. Pal. Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus Katedrą sukakties minėjimas
Gruodžio 3 d. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios atšventinimo 20-mečio paminėjimas
Iki gruodžio 6 d. registracija į GTI advento rekolekcijas Šiluvoje „Kai gimsta Dievas ir žmogus“ (gruodžio 9–11 d. Šliluvoje)
Iki gruodžio 10 d. registracija į savaitgalio rekolekcijas pradedant Pal. J. Matulaičio metus „Žmonės pagal Dievo širdį“
Gruodžio 13 d. Vilniuje šlovinimo grupė „Ichthus“ pristato naują giesmių albumą „Tėve, atėjo valanda“
Gruodžio 12 d. Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į kasmetinį susitikimą-koncertą „Tyli naktis...“
Lapkričio 26 d. Kėdainiuose X Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS 2011
Rekolekcijų namų Guronyse programa 2011 11 – 2012 08, PDF
Lapkričio 27 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Lapkričio 18 d. Aušros Vartų atlaidų jaunimo maldos vakaras – koncertas su Paddy Kelly iš „The Kelly Family“
Lapkričio 13–20 d. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje
Lapkričio 19–20 d. Šventojo Jono apaštalinės seserys ir broliai kviečia jaunimą į savaitgalį „Apie laisvę“ Senuosiuose Trakuose PDF
Lapkričio 22 d. Respublikinė mokslinė konferencija „Dievo gailestingumas šiandienos kontekstuose“ Kaune PDF
Iki lapkričio 10 d. „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ kviečia registruotis į meditacijų savaitę Kulautuvoje „Vešpatie, išmokyk mus melstis (Lk 11, 1)“ (lapkričio 14–18d.) ir bibliodramos seminarą pirmadienių vakarais Kaune (pradžia lapkričio 14d.)
Lapkričio 12 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į mokslinę konferenciją „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7)
Lapkričio 3 d. – gruodžio 4 d. Vilniuje vyksta II Lietuvos medžio drožėjų kūrinių paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“
Lapkričio 5 d. Pašvęstojo gyvenimo kongresas Vilniuje
Spalio 30 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Lapkričio 3–6 d. (per rudens atostogas) kapucinai kviečia jaunimą į rudens stovyklą-rekolekcijas
Iki spalio 25 d. „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ (GTI) kviečia registruotis į programą „Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai“ DOC
Iki spalio 27 d. „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ (GTI) kviečia registruotis į nuotolinio mokymo programą „Šventasis Raštas ir gyvenimas“ DOC
Kviečia Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų sodyba Marijampolėje
Spalio 21–23 d. Seminaras „ALFA kursas kalėjimuose“ PDF
Spalio 20 d. vysk. E. Bartulio 2012 m. kalendoriaus „Šventieji, melskite už mus“ pristatymas Šiauliuose
Spalio 22 d. Kauno arkikatedroje Švč. Sakramento adoruotojų susikaupimo diena su Šv. Jono kongregacijos seserimi Marija Dovyde „Gyvenimas – šv. Mišios“ DOC
Spalio 23 d. Vilniaus arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 100-ųjų gimimo metinių iškilmės Žagarėje
Spalio 25 d. konferencija Seime „Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien“. Registracija iki spalio 24 d.
Spalio 25 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į „Bibliotheca Sancti Josephi“ III tomo pristatymą
Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia į susitikimus „Ateik, ir būk mano šviesa!“ (pirmas susitikimas spalio 12 d.) PDF
Spalio 9 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Apie Dievo gailestingumą“
Seserys asumpcionistės kviečia į „Savęs pažinimo kursą pradedantiems“ Vilniuje (registracija iki spalio 9 d.) DOC
Lapkričio 11–13 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į rudens savaitgalį Kaune
Šv. Jono apaštalinių seserų vienuolyno-rekolekcijų namų Senuosiuose Trakuose 2011–2012 m. programa PDF
Verbistų vienuolio iš Indijos kun. James Mariakumar SVD misijos Lietuvoje rugsėjį ir spalį
Spalio 10–14 d. Gerojo samariečio bendruomenė kviečia į seminarą „Vidinių sužeidimų tarnystė“
Rugsėjo 21 d. Knygos „Būkime blaivūs!“ pristatymas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Rugsėjo 25 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Dar galima registruotis į savaitgalio rekolekcijas sutuoktiniams („Sutuoktinių susitikimus“), kurie vyks Šiluvoje rugsėjo 23–25 d. DOC
Rugsėjo mėnesį Kaune ir Vilniuje prasideda kursas „Krikščionio gyvenimas ir liudijimas“
Rugsėjo 2–8 d. TRAKŲ Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai
Rugsėjo 7–15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai ŠILUVOJE (Šilinės)
Rugsėjo 9-11 d. IX tarptautinis piligriminis žygis KRYŽIŲ KALNAS–ŠILUVA (registracija iki rugsėjo 8 d. 12.00)
Rugsėjo 10 d. numatoma šventinti atstatytą Labanoro bažnyčią
Rugsėjo 10 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia į tradicinį piligriminį jaunimo žygį iš Aušros Vartų į Trakus
Rugsėjo 11 d. Kaišiadoryse kun. Česlovo Kavaliausko naujos knygos sutiktuvės
Rugpjūčio 28 d. Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos iš Tytuvėnų ir Raseinių pusės
Rugpjūčio 28 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Arkos bendruomenė Lietuvoje ieško savanorių
Rugpjūčio 13–15 d. Žolinės atlaidai PAŽAISLYJE
Rugpjūčio 14–21 d. Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 15–22 d. Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Nuo rugpjūčio 13 d. Eglės Jesulaitytės tekstilės paroda Šiluvos piligrimų centre
Liepos 31 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Broliai kapucinai kviečia į misijų mokyklą Ukrainoje nuo rugsėjo 1 d.
Šiaulių vyskupija prašo išreikšti paramą dėl bažnyčios prie Kryžių kalno statymo ir pasakyti „taip“ internetinėje apklausoje
Liepos mėn. Jėzuitų lyderystės akademija kviečia į 3 seminarus
Birželio 26 d. Devintinių procesija Vilniuje
Birželio 26 d. Devintinių procesija Kaune
Birželio 26 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Birželio 26 – liepos 3 d. Adoracija už Šventąjį Tėvą Benediktą XVI jo kunigystės 60-mečio proga Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje
Iškilmingos šv. Mišios šv. Josemaria Escriva, „Opus Dei“ steigėjo, šventės proga Vilniuje (06 22) ir Kaune (06 27)
Liepos 7–10 d. 2-asis tarptautinis sakralinės muzikos chorų festivalis-konkursas „Laudate Dominum“ Vilniuje ir Trakuose
Birželio 13–17 d. g. kan. Juozo GRAŽULIO pirmųjų mirties metinių minėjimai PDF
Birželio 17–19 d. Vilkaviškio vyskupijos įsteigimo 85 m. ir Budavonės kankinių 70 m. žūties minėjimas
Birželio 17–19 d. VI krikščioniško jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ Pažaislyje
Birželio 9–12 d. Sekminės Vilniaus Kalvarijose
Birželio 11 d. ekumeninės Sekminės Panevėžyje PDF
Birželio 11 d. Tarptautinė gailestingumo akcija – bėgimas „Bėgu, kad gyventų kiti“ Kaune
Birželio 11–12 d. restauruoto Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ir muziejaus atidarymo šventė
Birželio 11–12 d. Sekminių vigilija ir iškilmės Kaišiadoryse
Birželio 13 d. gedulo ir vilties kryžiaus kelias Berčiūnuose
Birželio 1 d. Lietuvos Stačiatikių Arkivyskupija kartu su kitomis konfesijomis Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga rengia sankcionuotas eitynes „Už gyvybę“
Birželio 2 d. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaisingumo pažinimas – asmens teisė žinoti“ Kaune
Birželio 4 d. Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II paminklo atidengimas, Padėkos už beatifikaciją Mišios ir miuziklas „Karolis“ Kaune, Santakos parke
Gegužės 29 d. Vargonų šventinimas ir koncertas Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje
Gegužės 28 d. Kretingoje XXI Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė
Gegužės 28 d. Susikaupimo diena su šv. Jono broliais „Per ikoną į adoraciją“ Kaune
Gegužės 29 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Gegužės 19–22 d. Kaune choro muzikos festivalis „Kaunas Cantat 2011“
Gegužės 20 d. Panevėžio vyskupijos Dievo gailestingumo šventė „Pal. Jonas Paulius II – Gailestingumo apaštalas“
Gegužės 22 d. Kauno arkivyskupija mini 85-erių metų įkūrimo jubiliejų
Gegužės 13–15 d. Maldos už pašaukimus savaitgalis ir Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Gegužės 14 d. Šlovinimo vakaras Vilniaus bernardinų bažnyčioje su grupe ir broliais iš Pakutuvėnų
Gegužės 15–17 d. Vidinio išgydymo vakarai Kaune su svečiais iš Lenkijos kun. Jan Reczek (knygos „Palūžusią dvasią išgydo Jėzus“ autoriumi) ir Stanislawa Dambrowska
Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų kryžiaus kelias visą vasarą pirmaisiais mėnesių penktadieniais PDF
Gegužės 7 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos Propedeutiniame kurse, Žemaičių Kalvarijoje, vyks atvirų durų – Telšių vyskupijos ministrantų diena
Balandžio 30 d. – gegužės 1 d. NACIONALINIS DIEVO GAILESTINGUMO KONGRESAS VILNIUJE
Gegužės 7 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje Atvirų durų diena
Gegužės 7 d. Seminaras „Darbas ir ekonomika Bažnyčios socialiniame mokyme“ Kaune
Gegužinės pamaldos Guronyse kiekvieną gegužės sekmadienį
Gegužės 1 d., sekmadienį, miuziklo „KAROLIS“ premjera Vilniaus katedros aikštėje
Didžiosios savaitės ir VELYKŲ pamaldų tvarkaraščiai
Šv. Jono broliai kviečia jaunimą į Velykų Tridienio rekolekcijas
Balandžio 17 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“
Balandžio 17 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus Trinapolyje
Balandžio 23 d., 23.30 val. LTV transliuos roko operos „PRISIKĖLĘS" vaizdo įrašą (2010 m. rugsėjo 11 d. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos prieigose vykęs pasirodymas)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt