Vasario 4–6 d. vaikus globojančių ar įvaikinusių šeimų ir globos namų darbuotojų rekolekcijos Kaune (registracija iki sausio 25 d.)
Vasario 8–10 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į žiemos savaitgalį Vilniuje (registracija iki vasario 4 d.)
EKUMENINIŲ PAMALDŲ vyskupijose tvarkaraščiai
Sausio 26 d. Ugdymo seminaras „Gilyn į Tėvo glėbį“, skirtas kunigams ir aktyviai tarnaujantiems vidinio išgydymo tarnystėje (registracija iki sausio 23 d.)
Sausio 12–13 d. karmelitiškos rekolekcijos Šiluvoje „„Malda TĖVE MŪSŲ ir jos dvasinė gelmė“ (registracija iki sausio 11 d.)
Sausio 12–17 d. Šv. Jono kongregacijos tėvo Antano CSJ misija Lietuvoje „Vilties vaikai“ PDF
Sausio 13 d.Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Šiluvoje
Sausio 18–20 d. rekolekcijos „Viešpatie! Tikiu į visa tai, ką esi apreiškęs: pal. Jurgis Matulaitis – tikėjimo liudytojas“ Marijampolėje (registracija iki sausio 14 d.)
!!! Sausio 21–25 d. – Rekolekcijos kunigams ir pašvęstojo gyvenimo asmenims tema „Išlaisvinimo ir išgydymo malda“ (registracija iki sausio 19 d.). Pasikeitė data!
Sausio 23 d. pradedama programa „Pradžioje“ Kaune (registracija iki sausio 20 d.)
Sausio 31 d. - vasario 3 d. MAG+S žiemos rekolekcijos jaunimui „Ateik į TYLĄ“
Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Vasario 7 d. pradedamas kursas „Paprastumas, meilė ir teisingumas“ Kaune (registracija iki vasario 1 d.)
Sausio 1–23 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno bažnyčiose
Sausio 23 – vasario 8 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose
Sausio 6–7 d. Viniuje lankosi kunigas misionierius iš Olandijos Gert Overmeer
Gruodžio 30 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Kvietimas į naujametinę Eucharistinę adoraciją Šiauliuose
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka Klaipėdoje DOC
Kalėdinio laikotarpio pamaldos Panevėžio vyskupijos miestų ir kitose bažnyčiose (bus vėliau)
Kalėdinio laikotarpio pamaldos Kaišiadorių katedroje (patikslinta)
Šventų Kalėdų pamaldos Vilniuje DOC
Šventų Kalėdų pamaldos Kaune DOC
Sausio 6 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Alytuje
Sausio 6 d. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė
Nuo gruodžio 17 d. Betliejaus taikos ugnis keliauja po Lietuvą
Gruodžio 23 d. kalėdinis koncertas „Magnificat“ Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje JPG
Sausio 18–20 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į rekolekcijas „Jėzus gydo ir laisvina“ (registracija iki sausio 10 d.)
Gruodžio 18 d. ketvirtoji ciklo „Kodėl katalikybė?“ paskaita „Kas yra žmogus?“
Gruodžio 2 – kovo 5 d. XII katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo 2012“ Birštono sakraliniame muziejuje
VDU Katalikų teologijos fakultetas 9-12 klasių mokinius ir jų mokytojus kviečia dalyvauti kūrybinių-mokslinių darbų konkurse „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“. Darbus pristatyti iki 2013-02-07.
Baigiant Pal. Jurgio Matulaičio metus ir laukiant Kalėdų, Marijos vargdienių seserys kviečia apmąstyti ir ryžtis Prakartėlės dorybėms
Betanijos bendruomenė kviečia pasitikti Naujus metus KITAIP
Lapkričio 29 d. Šlovinimo ir maldos vakaras Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje už pasirengimą 2013 LJD
Lapkričio 26 d. akademinės bendruomenės diskusijų vakaras iš ciklo „Teologija su atsuktuvu“ Kaune
!!! Lapkričio 28 d. paskaita „Graikai ir katalikai – kuo panašūs, kuo skirtingi ir kodėl vis dar įdomūs?“ VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute
Lapkričio 23-25 d. XIV Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalio koncertai Kauno bažnyčiose
Lakričio 24 d. Vyskupo dr. Kęstučio KĖVALO konsekracija Kaune
Lapkričio 26 d. Konferencija „Bažnyčia ir pasaulis“ pastoracijos darbuotojams su pranešėjais iš Acton (JAV) instituto. Registracija iki lapkričio 22 d. PDF
Lapkričio 30 d. Seminaras mokytojams ir vyresnių klasių moksleiviams „Tikėjimo ir mokslo dialogas“ Kaune
Lapkričio 16 d. Aušros vartų Gailestingumo Motinos atlaidų jaunimo vakaras
Lapkričio 11–18 d. Didieji Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje JPG
Lapkričio 16–17 d. Pasaulinė lyderystės konferencija DVD Klaipėdoje, lapkričio 23–24 d. – Vilniuje
Lapkričio 16–18 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos pradžia Kaune (registracija iki lapkričio 14 d.) JPG
Lapkričio 19 d. Kaune P. Herbeck (JAV) paskaita apie naująją evangelizaciją
Lapkričio 9–10 d. Kaune vyks Lietuvos jaunimo sielovados forumas. Registracija baigiama lapkričio 5 d.
Lapkričio 9–10 d. Šv. Juozapato atlaidai Vilniaus bazilijonų vienuolyne
Lapkričio 9–11 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos pradžia Vilniuje (registracija pratęsta iki lapkričio 8 d.)
Lapkričo 17 d. Santuokos konferencija „Nauja santykių kultūra šeimoje“ Vilniuje DOC
Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia į Senųjų Trakų vienuolyną (2012–2013 m.m. programa)
Spalio 29 d. meno darbų parodos „Labanoro vinys“ atidarymas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Lapkričio 23-osios į 24-ąją naktį Eucharistinės adoracijos naktis Šiauliuose DOC
Nukryžiuotojo Kristaus bendruomenės seserys kviečia į rekolekcijas (artimiausios - merginoms, spalio 27-28)
Spalio 29 d. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje pradedamos Vidinio išgydymo pamaldos
Betzatos bendruomenė ieško savanorio-asistento
Spalio 25 d. Šlovinimo ir maldos vakaras Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje už pasirengimą 2013 LJD
Spalio 26 d. ŠU bibliotekos konferencijų salėje įvyks J.E. Šiaulių vyskupo E. Bartulio 2013 m. kalendoriaus pristatymas
Spalio 19 d. Jaunimo miuziklas apie šv. Klarą Palangoje, 20 d. – Vilniuje
Spalio 19 d. Šiauliuose vakaras skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms
Spalio 27 d. Ateitininkų kuopos globėjų kursai pradedantiems ABC (PDF)
Spalio 27 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Tikėjimas ir malda“ Kaune
Lietuvos jėzuitai kviečia jaunimą (18–30 metų) dalyvauti Magis 2013 projekte ir Pasaulio jaunimo dienose Brazilijoje
Spalio 11 d. Tikėjimo metai Lietuvoje bus pradėti iškilmingomis pamaldomis katedrose ir bazilikose
Spalio 5–6 d. Pažaislio bažnyčios 300 metų konsekracijos minėjimas
Spalio 6 d., šeštadienį, kviečiame į Maldos vakarą visus, nepritariančius Švenčiausiojo Jėzaus Veido išniekinimui
Spalio 7 d. Atsinaujinimo diena „Naujoji evangelizacija“ Kaune (programa)
Spalio 8–12 d. broliai kapucinai kviečia į rekolekcijos kunigams ir pašvęstojo gyvenimo asmenims „Sustiprink mūsų tikėjimą“ (Lk 17, 5)
Spalį Rožinio pamaldos Guronyse
Rugsėjo 27 d. Šlovinimo ir maldos vakaras Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje rengiantis 2013 LJD
Rugsėjo 8 d. Jaunimo diena ŠILUVOJE prasideda pilgriminiu žygiu
Rugsėjo 11, 13 ir 17 d. Vidinio išgydymo vakarai su svečiais iš Belgijos
Rugsėjo 8 d. Vinliaus arkivyskupijos jaunimo diena ir piligriminis žygis Aušros Vartai – Lentvaris – Trakai
Rugsėjo 7–9 d. piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą „Turėkite tikėjimą Dievu“ (Mk 11, 22)
Rugsėjo 7–16 d. didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai ŠILUVOJE
Rugsėjo 4–6 d. Kaišiadorių vyskupijoje viešės kaimyninių šalių vyskupai
Rugsėjo 2–8 d. Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai (Trakinės)
Rugsėjo 8 d. Per Šilinių atlaidus Šiluvoje – miuziklas „Karolis“
Rugpjūčio 26 d. – paskutinį rugpjūčio sekmadienį – Piligrimų eisenos į Šiluvą. PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA
Rugpjūčio 5 d. Kristaus Atsimainymo atkaidai Kaišiadorių katedroje
Liepos 28–29 d. Kryžių kalno atlaidai
Rugpjūčio 5–12 d. Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystė gyvybės ir meilės civilizacijai apginti. Kelias Lietuvoje
Liepos 22 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno bažnytėlės šventinimo iškilmės Klaipėdoje
Rugpjūčio 14–22 d. Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Rugpjūčio 14–21 d. Žolinės atlaidai Krekenavoje
Rugpjūtį Kaišiadorių vyskupija kviečia paminėti Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio 50-ąsias mirties metines
Liepos 1–12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Liepos 7–15 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju 25-čio minėjimas-atlaidai Marijampolėje
Liepos 9 d. tarpreliginė maldos popietė „Taikoje ir meilėje kuriame darnų pasaulį“ Šiaulių arenoje
Birželio 28 d. Prel. J. Mačiulio-Maironio 80-ųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Birželio 29-30 d. Kaišiadoryse renginiai Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijų kelionę (2007) prisimenant
Liepos 1 d. LIETUVOS KRIKŠTO 625 metų ir pal. JURGIO MATULAIČIO beatifikacijos 25 metų sukakčių paminėjimas KAUNE
Birželio 24 d. Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena
Birželio 24 d. Švč. Sakramento adoracija už kunigus ir pašaukimus į kunigystę Trinapolyje
Dėmesio! Birželio 20 ir 21 d. konfrencijos Vilniuje su dr. Samuelu Greggu (JAV) neįvyks.
Birželio 15–17 d. Krikščioniško jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ Pažaislyje
Birželio 15 d. Telšiuose, birželio 17 d. Marijampolėje Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“
Birželio 17 d. Šv. Antano Paduviečio atlaidai Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje
Birželio 12 d. maldos akcija „Už Tikėjimą, už Viltį, už Meilę“ – Švč. Sakramento adoracija bažnyčiose
Birželio 12 d. Šlovinimo ir maldos vakaras Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt