Spalio 16 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Gyventi iš Dievo gailestingumo“ PDF
Kviečiame į Rožinio pamaldas Guronyse
Spalio 12–14 d. Taptautinė mokslinė konferencija Vilniuje „Abiejų tautų sostinių katedros“ PDF
Rugsėjo 17 d. „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių piligrimystė Vilniuje – Gailestingumo mieste
Kursų ir ugdymosi programų naujas sezonas VILNIUJE
Rugsėjo 17 d. Tarptautinė konferencija „Dievo gailestingumo apaštalai“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Spalio 14–16 d. tėvai karmelitai (O.Carm) kviečia į rekolekcijas Gailestingumo metų užbaigimui „Būti gyvais Gailestingumo Evangelijos rašytojais“ Šiauliuose (registracija iki spalio 12 d.)
Spalio 15 d. Klapėdos miesto atsinaujinimo diena „Tūkstantoji karta“ JPG
GTI kviečia šeimas* į nemokamą programą su dvasiniu palydėjimu (registracija iki rugsėjo 18 d.)
Kilnojamoji paroda „Iš praeities šiandienai“ (2016–2017) pristato Kauno arkivyskupijos bažnyčių architektūros ir dailės paveldą. Aplankykime parodą ŠILUVOJE!
Rugsėjo 10 ir 11 d. ŠILINĖSE – solisto L. Mikalausko koncertinė programa šv. Jonui Pauliui II atminti, A. Raudoniaus giesmės ir liudijimai
Rugsėjo 17–18 d. Vilniuje vyks Ypatingojo gailestingumo jubiliejui skirti renginiai
Rugsėjo 12–14 d. Vilniuje vyks Europoje dirbančių lietuvių katalikų kunigų suvažiavimas
Rugsėjo 10–11 d. Jaunimo diena Šiluvoje
Rugsėjo 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugpjūčio 28 d. Piligrimų eisenos į Šiluvą. Tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena
Rugsėjo 1—8 d. TRAKŲ DIEVO MOTINOS — Lietuvos Globėjos atlaidai
Joanitai kviečia: Bėk ir atstatyk mano bažnyčią!
Betzatos bendruomenė ieško asistentų
Rugsėjį Šiauliuose atsidaro jėzuitų mokykla
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 20 d. Dievo tarno Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadoryse
Rugpjūčio 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Rugpjūčio 7 d. Kaišiadorių katedroje Kristaus Atsimainymo – titulo šventė ir katedros konsekracijos 80-metis
Rugpjūčio 13–15 d. Didieji ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) atlaidai KREKENAVOJE
Informacija chorų vadovams dėl registracijos giedoti ŠILINIŲ atlaiduose (iki rugpjūčio 20 d.)
Rugsėjo 7–15 d. Švč. M. MARIJOS GIMIMO atlaidai ŠILUVOJE
„Marijos radijo“ transliacijos iš Pasaulio jaunimo dienų Krokuvoje (liepos 26–31 d.)
Liepos 30–31 d. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI
Rugsėjo 9–11 d. Tarptautinis piligriminis žygis „KRYŽIŲ KALNAS – ŠILUVA“
Liepos 16—17 d. MARIOLOGINIS KONGRESAS Marijampolėje
Liepos 10—17 d. Pal. Jurgio MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju MINĖJIMAS ir ATLAIDAI Marijampolėje
Liepos 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Birželio 20–24 d. Kauno arkivyskupijos 90 m. jubiliejaus programa
Birželio 26 d. Dievo Gailastingumo koplyčios Šiaulių katedroje pašventinimas
Birželio 26 d. kviečiame į atlaidus diecezinėje Kryžių šventovėje
Liepos 2–5 d. VII-asis tarptautinis sakralinės muzikos chorų festivalis-konkursas „Laudate Dominum“ Vilniuje ir Trakuose
STOVYKLOS IR REKOLEKCIJOS rugpjūtį
Birželio 10 d. Kauno arkivyskupijos jaunimo šventė „PAJUDAM VASARA“ Santakos parke
Birželio 3 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 27–29 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į rekolekcijų savaitgalį Vilniuje
Gegužės 29 d. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmių (Devintinių) šv. Mišios ir procesija KAUNE
Gegužės 29 d. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmių (Devintinių) šv. Mišios ir procesija VILNIUJE
Birželio 3–4 d. renginiai Žemaitijoje, skirti paminėti Vytauto Mačernio 95-metį JPG
Gegužės 24 d. Prof. kun. Romualdo Dulskio knygos „Ekumeninė krikščionybė. Dieviškasis žmogaus pašaukimas Rytų krikščionybėje“ pristatymas Kaune
Gegužės 21 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Adoracija ir gailestingumas“ Kauno arkikatedroje
Geguzes 21 d. Atvirų durų diena Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gegužės 22 d. Kauno arkikatedroje – padėka Dievui už Kauno ganytojų kunigystės ir vyskupystės jubiliejus
Gegužės 13 ir 14 d. renginiai su misionieriumi Marcin Zieliński iš Lenkijos Kaune
Gegužės 13–15 d. SEKMINIŲ ATLAIDAI Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 15 d. Jaunimo Sekminės Vilniuje su misionieriumi iš Lenkijos Marcin Zieliński
Gegužės 26 d. Panevėžyje diskusija apie senatvę Biblijoje su teol. prof. iš Ispanijos Dolores Aleixandre
Gegužės 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 7 d. Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Gegužės 7 d. kviečiame į Šv. Mišias prisimenant kun. Juozą Zdebskį ir memorialinės ekspozicijos jo garbei atidarymą
Balandžio 23 d. Kunigų seminarijos Kaune 150 metų jubiliejus. Seminarijos bažnyčioje atidaroma senųjų fotografijų paroda „Praeities atspindžiai“
Balandžio 24 d., sekmadienį, švenčiame Gyvybės dieną. Renginiai vyskupijose (pildoma)
Balandžio 24 d., sekmadienį, Vilniuje bus apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojai
Balandžio 20 d. Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO knygos „Taip, laimingas“ (2016) pristatymas Kaune
Balandžio 21 d. VU TSPMI, balandžio 22 d. LKMA vyks prof. Pauliaus Subačiaus monografijos „Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai 1988-2013“ aptarimai
Balandžio 28 d. Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos Caritas kviečia į konferenciją Kaune „Naujos prekybos žmonėmis formos Lietuvoje: Bažnyčios ir jos bendradarbių atsakas“ (registracija iki balandžio 25 d.) PDF
Gegužės 3–4 d.Tarptautinė mokslinė konferencija „Šeima ir bendrasis gėris“ Vilniaus Universitete
Gegužės 4–8 d. Tarptautinė lyderystės konferencija „Misionieriaus apsisprendimas“ Kaune
Gegužės 5–25 d. vidinio išgydymo rekolekcijų su misionieriumi filosof. prof. kun. James Mariakumar SVD (Indija) tvarkaraščiai Žemaitijoje
Balandžio 16 d. Vilniaus kunigų seminarija kviečia į tarptautinę konferenciją skirtą Gailestingumo Jubiliejui paminėti „Aš noriu gailestingumo, o ne aukos (Mt 9,13)“
Balandžio 17 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Šventoji Dvasia – nužengęs Dievo Gailestingumas “
Kovo 25 – balandžio 3 d. DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
Balandžio 3 d. Gailestingumo piligrimystė šeimoms Klaipėdoje
Balandžio 3 d. Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukakties minėjimas
Balandžio 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 6–8 d. Nacionalinis GAILESTINGUMO KONGRESAS Vilniuje
Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIO PROCESIJOS miestuose
Didžiojo VIEŠPATIES KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENIO (Velykų) pamaldų tvarkaraščiai miestų ir kitose parapijose (pildoma)
Balandžio 1–3 d. Karmelitų rekolekcijos apie Dievo gailestingumą Šiauliuose
Kovo 18 d. Renginys „Dievui ir Tėvynei: mons. Alfonso Svarinsko idealai ir šiandienos Lietuva“ Kaune
Kovo 19-ąją – Kaišiadorių vyskupijos globėjo diena
Kovo 3–4 d. Šv. Kazimiero – Lietuvos ir viso pasaulio jaunimo globėjo šventė Vilniaus arkikatedroje
Kovo 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Kovo 7 d. Klaipėdoje vidinio išgydymo vakaras su Myriam Fourchaud (Prancūzija) JPG
Kovo 4–5 d. „24 valandos Viešpačiui“ Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje
Kovo 11 d. Savaitgalis vaikinams „Kitoks laikas. Misija – laisvė“ Kaune
Kovo 18 d. Savaitgalis merginoms „Kitoks laikas“ Kulautuvoje
Kovo 14 – balandžio 15 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose PDF
Po Atvelykio Gyvenimo ir tikėjimo institutas tęsia naują kursą „Septyni didieji kaltinimai Bažnyčiai“ Kaune (būtina registracija)
Vasario 16 d. ateitininkai kviečia į tradicinį Ateitininkų Federacijos labdaros pokylį, skirtą Valstybės atkūrimo dienai
Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena. Pamaldos už ligonius vyskupijose
Šv. Valentino dieną – panaudok bilietą KITAIP! Nemokamos ekskursijos Kaune
Naktį iš vasario 12-osios į 13-ąją dieną Švč. Sakramento eucharistinė adoracija Šiauliuose atsiteisimo intencija
G7 (Septyni susitikimai gavėnios metu) Marijampolėje
Vasario 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Vasario 14 d. Konferencija „Pal. Mykolas Sopočka – Kunigas pagal Jėzaus širdį“ Vilniuje
Vasario 12–14 d. savaitgalis „Ateik, būk mano šviesa“ Kaune 30–45 metų žmonėms, trokštiems sukurti krikščionišką šeimą ir norintiems pabūti bendraminčių būryje
Vasario 15 d. Juodšiliuose vyks bažnyčios konsekracijos ir Palaimintojo Mykolo Sopočkos titulo suteikimo iškilmės
Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimo švente baigiasi Pašvęstojo gyvenimo metai. Pašvęstųjų jubiliejus vyskupijose
Vasario 5 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Bendrystė ir tarnystė. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą“ Telšiuose JPG
Vasario 21 d. filmo „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija“ (2016) premjera Vilniuje
Vasario 26–28 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Sausio 23 d. Lietuvos broliai ir seserys vienuoliai Kretingoje užbaigs Pašvęstojo gyvenimo metus JPG
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt