Spalio 1 d. Kaune atsisveikinimas su a.+a. kun. dr. Kęstučiu TRIMAKU (1930–2013)
Rugsėjo 27 d. baigiasi registracija į Šeimų susitikimą su popiežiumi PRANCIŠKUMI Romoje
Rugsėjo 20 d. iškilmingas Goro provincijos atkūrimo grupės projekto uždarymas bei karių, grįžusių iš tarptautinės operacijos Afganistane, sutiktuvių ir apdovanojimo ceremonija
Rugsėjo 22 d. Kauno arkikatedroje bus pristatyti nuolatinės diakonystės kandidatai
Rugsėjo 21 d. pasirengimo ALFA kursui seminaras
Naktį iš rugsėjo 13-osios į 14-ąją Eucharistinė adoracija atsiteisimo intencija Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Tebevyksta registracija į programas „Pradžioje“ (Kaune) ir „Gyvasis vanduo“ Vilniuje
Rugsėjo 14 d. Kaune Maldos pusryčiai su svečiu Donaldu Turbitu (iš Renewal Ministries, JAV)
Rugsėjo 7–15 d. ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI Šiluvoje (Šilinės)
Vilniaus arkikatedroje šeštadienį malda už taiką Sirijoje ir visame pasaulyje
Rugsėjo 6–26 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Panevėžio vyskupijoje
Rugsėjo 26 – lapkričio 1 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Šiaulių vyskupijoje
Rugsėjo 4–14 d. Palaimintojo popiežiaus JONO PAULIAUS II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 20-mečio minėjimo renginiai (Vilnius, Kaunas, Šiluva, Šiauliai - papildyta)
Rugsėjo 1–8 d.TRAKŲ DIEVO MOTINOS – LIETUVOS GLOBĖJOS ATLAIDAI (Trakinės)
Rugsėjo 6–8 d. Tarptautinis piligriminis žygis Kryžių kalnas–Šiluva (būtina registruotis iki rugsėjo 5 d. 12.00 val.)
Rugsėjo 14 d. Jaunimo diena Šiluvoje. Piligriminis jaunimo žygis į Šiluvą iš Žaiginio „Tikiu į...“
Rugpjūčio 14–21 d. ŽOLINĖS atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 14–22 d. Jubiliejiniai ŽOLINĖS atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 25 d. Piligrimų eisena į ŠILUVĄ ir Padėkos už laisvę, tremptinių, partizanų ir laisvės kovotojų diena
Rugpjūčio 9 — rugsėjo 6 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijoje (pataisa: adoracija iš Balbieriškio parapijos perkeliama į Šilavoto Švč. Jė­zaus Šir­dies bažnyčią)
Rugsėjo 14 d. Pažaislio vienuolyne vyks vienuolių dirbinių mugė
Rugpjūčio 10 d. paskirtojo Panevėžio vyskupijos vyskupo Liongino VIRBALO SJ šventimai ir ingresas Panevėžio katedroje
Rugpjūčio 3 d. Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai paminėti Telšių amfiteatre roko opera „Prisikėlęs“
Liepos 26 d. 18 val., penktadienį, LIGONIŲ DIENOJE Šiluvoje dalyvaus kun.Andre-Marie Arimont ir Marie-Esperance Mercier iš „Siloamo“ bendruomenės (Belgija)
Liepos 27–28 d. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI jpg
Rugpjūčio 1–4 d. Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmės Telšiuose
Liepos 21 d. Vievio šv. Onos bažnyčioje bus minimos kunigo, poeto, Naujojo Testamento vertėjo Česlovo Kavaliausko 90-osios gimimo metinės
Liepos 6–14 d. Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO atlaidai – paskelbimo palaimintuoju minėjimas Marijampolėje
Liepos 15 d. Garliavoje minimas kun. Viktoro Butkaus, ilgamečio Kauno kunigų seminarijos rektoriaus, mirties 20-metis ir 90 metų gimimo sukaktis
Liepos 11 d. 18 val. Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukos šv. Mišias Vilniaus priklausomybės ligų centro pacientų, jų šeimų ir darbuotojų intencija
Liepos 1–15 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno arkivyskupijoje PDF
Liepos 1–12 d. Didieji ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Liepos 15 – rugpjūčio 10 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kaišiadorių vyskupijoje PDF
Birželio 21 d. vyks spaudos konferencija rengiantis Miesto misijų savaitei ir Lietuvos jaunimo dienoms ant Kauno arkivyskupijos kurijos stogo
Birželio 23–27 d. prieš LJD 2013 Miesto misijų savaitė Kaune
Betzatos bendruomenė (Vilniaus r.) laukia naujų savanorių-asistentų
Birželio 16 d. 15 val. Vilniuje, Katedros a. telkiamoji pilietinė akcija-koncertas „Apginsime šeimą – išsaugosim Lietuvą“
Birželio 11–13 d. Vidinio išgydymo pamaldos su kun. Jan Reczek ir Stanislawa Dąmbrowska iš Lenkijos
Birželio 13–16 d. Šv. Antano atlaidų šventė Kretingoje
Registracija į Lietuvos jaunimo dienas pratęsiama iki birželio 10 d.
Birželio 2 d. DEVINTINIŲ PROCESIJOS, iškilmės ir TIKĖJIMO METŲ ADORACIJOS vyskupijose
Gegužės 31 d. Tėvo dienos minėjimas Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre
Birželio 1 d. Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia kviečia į eitynes „Už gyvybę“
Gegužės 25–26 d.LJD 2013 savanorių mokymai ir kiti jaunimo renginiai Kauno miesto dienose
Gegužės 26 d. Sakralinės muzikos mokyklos giesmių festivalis „Giesmės Marijai“ Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Birželio 1–2 d. minėsime pirmąsias a.a. vysk. Juozo TUNAIČIO mirties metines
Gegužės 19 d. „Vilties bėgimas“ Klaipėdoje
SEKMINIŲ vigilijos ir iškilmės renginiai vyskupijose (papildoma)
Gegužės 25 d. XXIII-oji vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“ Kretingoje
Birželio 22-27 d. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija kviečia jaunimą dalyvauti nuotykyje „Mag+s + Lietuvos jaunimo dienos = dvigubai gera vasaros pradžia!“
Gegužės 25 d. Švč. Sakramento adoruotojų diena „Tau lenkiuos, o Dieve“ Kaune
Gegužės 26 d. Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas apie šv. Klaros Asyžietės gyvenimą Panevėžyje
Gegužės 11 d. atvirų durų diena Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gegužės 11 d. ekumeninė konferencija socialiniais–pilietiniais klausimais „KARTU DĖL LIETUVOS“ Panevėžyje
Gegužės 11 d. giesmių popietė – festivalis „Giedame Marijai“ Žemaičių Kalvarijoje, skirta Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus ir Tikėjimo metų paminėjimui
Gegužės 16–19 d. Sekminių iškilmės Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 5–12 d. Klaipėdoje dvasinio atsinaujinimo savaitė švenčiant Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejų
Gegužės 5 d. 10 val. Kauno arkivyskupijos kurijoje rengiamas kardinolo Stanisławo Dziwiszo susitikimas su žurnalistais. Būtina išankstinė registracija
Gegužės 4–5 d. Kaune Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejus ir pal. Jono Pauliaus II apsilankymo 20-mečio minėjimas
Gegužės 4 d. Pranciškoniška pasauliečių akademija kviečia į susitikimą su br. kun. Julium Sasnausku OFM
Gegužės 3–5 d. Jaunimo festivalis Vilniuje „Išeik į aikštę 2013“
GTI kviečia į jaunimo stovyklų vadovų mokymus. Registracija iki gegužės 10 d.
Gegužės 3 d. Respublikinė konferencija-seminaras „Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose” Kaune (registracija iki gegužės 2 d.)
Gegužės 1 d. paskaita „Alkoholizmo ir kitų priklausomybių žala asmeniui ir tautai“ Šiauliuose
Gegužinės pamaldos Guronyse
Paskutinis balandžio sekmadienis – Pasaulinė gyvybės diena. Programa vyskupijose
Balandžio 27–28 d. tylos rekolekcijos merginoms Trinapolyje (registracija iš anksto)
Balandžio 23 d., 12 val. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupo Gintaro GRUŠO iškilmingos ingreso šv. Mišios
Balandžio 20–21 d. Atvirų durų diena ir maldos už pašaukimus savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Balandžio 24 d. Šiauliuose a. a. dr. doc. Danės Agotos Šlapkauskaitės SJE 30 dienų po mirties paminėjimas
Balandžio 21 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Tikiu į Šventąją Dvasią – Viešpatį Gaivintoją“
Balandžio 22–26 d. rekolekcijos kunigams ir vienuoliams „Asmens atsivertimo proceso etapai“ (registracija iki balandžio 20 d.)
Balandžio 27–28 d. tarptautinis seminaras šeimoms, įtėviams, globėjams ir ugdytojams su prof. Ezio Aceti (Italija) DOC
Gegužės 2–5 d. Vidinio išgydymo rekolekcijos „Susitikimas su Dievu Tėvu ir Jo gydanti Meilė“ (registracija iki balandžio 25 d.) DOC
Balandžio 13–14 d. karmelitiškos rekolekcijas Šiluvoje (registracija iki balandžio 9 d.)
Balandžio 13 d. Kaune prasideda kursas jaunimui „Tikėjimas alksta pažinimo“ (registracija iki balandžio 11 d.)
Balandžio 15 – liepos 1 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Telšių vyskupijoje PDF
Gegužės 1 d. – Klaipėdoje, gegužės 3 d. – Vilniuje Kinijos neįgaliųjų meno trupės „My Dream“ pasirodymai
Gegužės 10–11 d. Pažaislyje dykumos rekolekcijos merginoms, ieškančioms vienuoliškojo pašaukimo (registracija iki gegužės 5 d.)
Balandžio 5–6 d. Eucharistinės adoracijos naktis Šiauliuose
DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio procesijos
Didžiojo tridienio ir VELYKŲ iškilmių pamaldų vyskupijose tvarkaraščiai
Velykų sekmadienį, kovo 31 d. 10.00 val. „Marijos radijo“ tiesioginė Šv. Velykų iškilmės transliacija iš Palendrių benediktinų vienuolyno
Kovo 27 d., Didįjį trečiadienį, Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje Didžiojo Ketvirtadienio išvakarėse giedamos “Sutemų” (lot. Tenebrae) liturginės valandos
Kovo 28 d., Didžiojo ketvirtadienio pamaldos ruošiantis Lietuvos Jaunimo Dienoms 2013 Kaune ir Kauno miesto misijoms
Balandžio 5–7 d. Vilniuje Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į pavasario (rekolekcijas) savaitgalį (registracija iki balandžio 1 d.)
Balandžio 6–7 d. „Agnus Dei“ bendruomenės (Vokietija) kūrėjo ir choro misijos Vilniuje
Kovo 22 d. Kaune, kovo 24 d. – Garlaivoje mišrus jaunimo choras „EXAUDI“ kviečia į Cezario Franko oratoriją „Septyni Kristaus žodžiai nuo kryžiaus“
Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė” kviečia į programą „PRADŽIOJE“. Registracija iki kovo 25 d. JPG
Kovo 18 – balandžio 16 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Tikėjimo metų proga Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Marijos vargdienių seserys kviečia į psichologinės ir dvasinės pagalbos programą, kuri skirta šeimoms, įsivaikinusioms ar globojančioms vaikus, bei šeimynoms. Registracija iki kovo 21 d.
Kovo 10 d. ateitininkai kviečia į šventinį koncertą Vilniaus nacionalinėje filharmonijoje „XIII Nepriklausomybės pavasaris“
Vasario 24 — kovo 18 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Panevėžio vyskupijos bažnyčiose
Balandžio 2-6 d. Vilniuje seminaras besidarbuojantiems Vidinio gydymo tarnystėje (registracija iki kovo 15 d.)
Kviečiame jaunimą dalyvauti Gavėnios rekolekcijose Birštone (2013 03 08-10)
Kviečiame jaunimą į TIKĖJIMO PAŽINIMO susitikimus Šiauliuose
Kovo 9 d. Tarptautinė mokslinė konferencija apie Tikėjimo simbolį – Credo Vilniaus kunigų seminarijoje
Kovo 2 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Tavo žodis – žibintas...“ Kaune
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt