Liepos 27 d. Šv. Mišios ir ekumeninės pamaldos už laisvės sąjūdžiuose žuvusius ir taiką Ukrainoje Vilniaus Švč. Trejybės unitų bažnyčioje. Po pamaldų – paramos Ukrainai koncertas
Liepos 19 d. Kun. Kęstučio TRIMAKO pirmųjų mirties metinių paminėjimas Kaune: šv. Mišios arkikatedroje ir knygos sutiktuvės
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-07-17
Liepos 15 – rugpjūčio 10 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga KAIŠIADORIŲ vyskupijos bažnyčiose
Liepos 16–17 d. tarptautinės Degančio krūmo brolijos misija: Šiluvoje nakties vigilija Bažnyčios Lietuvoje intencija ir susitikimas Kaune
Liepos 26–27 d. KRYŽIŲ KALNO atlaidai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-07-03
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Liepos 6–13 d. Pal. JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖJE
Liepos 1–15 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga KAUNO arkivyskupijos bažnyčiose
Iš birželio 27-os į birželio 28-ąją Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje XI Eucharistinė adoracijos naktis
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-06-26
Liepos 12–27 d.Pasaulio jaunimo dienų Kryžiaus ir Marijos ikonos piligrimystė vyskupijose PDF
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-06-19
Birželio 20–21 d. Kultūros naktis Vilniuje. Krikščioniški renginiai
Birželio 21 d. seminaras „Ar tikrai nesu ezoterikų pinklėse?“ Kaune
Birželio 22–24 d. Kauno arkivyskupija švenčia savo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę
Birželio 22 d. iškilmingos DEVINTINIŲ procesijos miestuose
Birželio 23 d. Prof. Miroslavas Ruckis pristato „Mylėkite viens kitą“ projektą Lietuvoje. Paskaita Kaune „Evangelizacijos įrankiai šiandien: kaip skelbti tikėjimą ir jį apginti?“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-06-12
Kauno arkivyskupijos naujienos (2014 06 06)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-06-05
Gyvo garso ir liudijimų vakarai kas antrą penktadienį Kaune ir per Marijos radiją (artimiausias - birželio 6 d.)
Birželio 5–8 d. Sekminės Vilniaus Kalvarijose
Birželio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su broliais pranciškonais kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už Lietuvos ir viso pasaulio žmonių atsivertimą
Kauno arkivyskupijos naujienos (2014 05 30)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-05-29
Birželio 13–15 d. katechezių ciklo „Ateik ir sek mane“ seminaras 5–12 metų vaikų tikėjimo ugdytojams Šiluvoje
Birželio 1 d. Vilniuje vyks šventė-eisena „Šeima – gyvybės lopšys“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-05-22
Gegužės 30 ir birželio 1 d. pasirengimo Sekminėms renginiai su misionieriais iš Anglijos
Gegužės 22 d. forumas LR Seimo rūmuose „Šeima ir vaikai ateities Lietuvoje“ (registracija iki gegužės 20 d.)
Gegužės 18 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje kunigystės šventimai
Gegužės 24 d. Panevėžio katedroje kunigystės šventimai
Gegužės 15 d.19:00 numatoma tiesioginė transliacija internetu iš šventės Žalgirio arenoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-05-15
Gegužės 11–15 d. Lietuvoje vieši garsi vokiečių publicistė, sociologė, knygų autorė Gabriele KUBY. Renginių programa
Gegužės 15 d. 19 val. Kauno „Žalgirio“ arenoje ŠEIMŲ ŠVENTĖ 3D: Dovana, Dėkingumas, Džiaugsmas.
Maldos akcija už tarptautinę kampaniją BringBackOurGirls
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-05-07
Gegužės 10 d. Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje bus paminėtas kun. Juozo Zdebskio 85-ųjų gimimo metinių jubiliejus
Gegužės 10 d. Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Gegužės 11 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Ką Dvasia kalba Bažnyčiai mūsų laikmečio iššūkių akivaizdoje?“
Gegužės 17 d. Šviesos kelias su Tiberiados broliais Vilniuje
Gegužės 16–18 d. Šv. Jono broliai kviečia vienišus žmones į savaitgalį „Ateik, būk mano šviesa“
2014 m. gegužės mėn. „Atviri vartai“ šeimoms. Vakarai Šeimos centro kiemelyje
Gegužės 8-9 d. konferencija, skirta Kauno benediktinių vienuolyno 390-mečiui paminėti, Kaune
Gegužės 3 d. Atvirų durų diena Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gegužės 3 d. Jaunimo susitikimų diena Kaune „Esi vertas daugiau“ Kaune
Balandžio 18 – gegužės 18 d. Birštono sakraliniame muziejuje paroda Jono Paulius II kanonizacijos proga JPG
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-04-24
Balandžio 24–27 d. renginiai popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos proga
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio procesijos
Didžiojo tridienio ir VELYKŲ iškilmių pamaldų vyskupijose tvarkaraščiai
Balandžio 22 d. (trečiąją Velykų dieną) 19.30 val. per LRT televiziją Velykinis koncertas „Įžiebkime viltį kartu“. Jo metu kviečiame paaukoti Lietuvos Caritas vykdomai pagalbos šeimoms akcijai
Balandžio 17–27 d. Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-04-17
Balandžio 16–27 d. Šiauliuose vyksta XXXII festivalis „Resurrexit“
Naktį, iš balandžio 25-os į balandžio 26-ąją Eucharistinės adoracijos naktis padėkos intencija Šiauliuose
Balandžio 26 d. bendruomenė „Gailestingumo versmė“ kviečia į seminarą „Įžengiant į Gailestingumo slėpinį“ Kaune (registracija iki balandžio 24 d.)
Šv. Jono broliai kviečia jaunimą į Velykų Tridienio rekolekcijas
Balandžio 24 d. Pokalbis-diskusija „Meilė [nelygu] Seksas“, Panevėžio kavinėje „Kafenhauz“
Balandžio 24 d. Parodos, skirtos Jono Pauliaus II kanonizacijai ir Gailestingojo Jėzaus paveikslo „Jėzau, pasitikiu Tavimi" nutapymo 80-osioms metinėms Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios šventoriuje, atidarymas
Pasaulinei gyvybės dienai (2014 m. balandžio 27 d.) skirti renginiai
Balandžio 16 – liepos 1 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga TELŠIŲ vyskupijos bažnyčiose
Marijampolės šv. Archangelo Mykolo parapijos klebono pranešimas apie skaudžią nelaimę ir permaldavimo pamaldas (2014-04-12)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-04-10
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-04-03
Balandžio 5 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Kristaus atmetimo slėpinys“ Kaune
Balandžio 21–27 d. Piligriminė kelionė „Šviesos kelias“ iš Kauno į Baltriškes
Balandžio 11 d. Respublikinė mokslinė konferencija skirta Šeimos metams „Šiandieniai iššūkiai žmogaus gyvybei“ Šiauliuose
Balandžio 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su broliais pranciškonais kviečia į maldos budėjimą už visų atsivertimą
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-03-27
Kovo 31 d., 11 val. tarptautinės kampanijos „Šeima – Europos turtas“, skirtos artėjantiems rinkimams į Europos Parlamentą, pristatymas LR Seime (būtina registracija nurodytu el.p.)
Kovo 21 – gegužės 31 d. Gutenbergo 42 eilučių Biblijos faksimilės paroda Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kovo 28–29 d. vyskupijų katedrose ir bažnyčiose „Susitaikymo su Dievu dienos“ (akcija „24 valandos Viešpačiui“)
Kovo 28 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su broliais pranciškonais kviečia į maldą ir pasninką už Lietuvą ir taiką visame pasaulyje
Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas MATULAITIS mini jubiliejines sukaktis
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-03-20
Balandžio 5–6 d. karmelitiškos rekolekcijos Šiluvoje „Vidinio gyvenimo dvasinė dinamika“ JPG
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-03-13
Kovo 26 d. Pasaulio gydytojų federacija „Už žmogaus gyvybę“ kviečia į konferenciją LRS (registracija iki kovo 24 d.) PDF
Kovo 18 d. – balandžio 16 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga KAUNO arkivyskupijos bažnyčiose
Kovo 22 d. tarptautinė mokslinė konferencija „Bažnyčios tapatybė ir misija pagal dogminę konstituciją Lumen Gentium“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kovo 6 d. – balandžio 13 d. „De Scripto Dicere” iliustracijų ir piešinių paroda Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-03-13
Kovo 22 d. Kaune seminaras su Joseph Bastin „Iš depresijos į evangelinio džiaugsmo gilumą“
Kovo 28–30 d. Vaikinų savaitgalis „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 16, 24) Kauno kunigų seminarijoje
Kovo 7 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į maldos ir pasninko akciją už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje
Kovo 7–8 naktį Šiauliuose, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Eucharistinės adoracijos naktis
Kovo 7–8 d. Vilniuje šv. Damijono maldos grupių susitikimas. Kviečiami visi!
Kovo 6 d. Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos 140-ties metų minėjimas Šiauliuose
Kovo 2 d. prasideda Šv. Jono Bosko relikvijų kelionė Lietuvoje. Vakare jaunimo budėjimas Kaune
Vasario 24 – kovo 18 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga PANEVĖŽIO vyskupijos bažnyčiose
Nuo kovo 5 d. vyks antrosios „Gavėnia mieste“ internetinės rekolekcijos. Registruojamės!
Kovo 1–2 d. Šv. Kazimierui skirti atlaidai ir šventės
Vasario 25 d., 11 val., BNS Vilniaus būstinėje spaudos konferencija apie šv. Jono Bosko relikvijų kelionę Lietuvoje
Sekmadienį šv. Mišios už Ukrainos žmones vyskupijų bažnyčiose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-02-20
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt