Didžiojo TRIDIENIO ir VELYKŲ pamaldos VILNIAUS arkivyskupijos bažnyčiose
Kovo 17 d. Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija Trakuose
Kovo 18 d. Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Balandžio 4 d. Tarpdisciplininė respublikinė mokslinė konferencija „Parapija XXI amžiuje“ Tveruose
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijoje 2018
Kovo 12 d. Šv. Mišios meldžiantis už a. a. vysk. Juozą Preikšą Panevėžio katedroje
Kovo 9–10 d. „24 valandos Viešpačiui“ Lietuvos vyskupijų katedrose
Kovo 10 d. Minėdami dešimtąsias Chiaros Lubich mirties metines apžvelgsime vienybės charizmos vaisius visuomenės gyvenime
Kovo 9 d. Konferencija „Šiauliai renkasi gyvybę“
Kovo 10 d. Panevėžyje vyks pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas
Kovo 7 d. VDU KTF kviečia į knygos „Popiežius Pranciškus. Pokalbiai su Dominique Wolton“ pristatymą Kaune
Kovo 8 d. Konferencija „Slaugyti kaip šv. Dievo Jonas“ Kaune LSMU Slaugos fakulteto šventojo globėjo dienai paminėti
Kovo 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kovo 3 d. 12 val. kviečiame į Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios konsekraciją
Gavėnios rekolekcijos Kauno bažnyčiose PDF
Kovo 2–4 d. Šv. Kazimiero šventės renginiai Vilniuje
Kovo 3 d. Šventojo Kazimiero, Panevėžio vyskupijos globėjo, šventė Panevėžyje
Kovo 4 d. Palaiminimų sekmadienis Telšiuose
Vasario 22–25 d. Katalikiška žiniasklaida laukia jūsų Vilniaus knygų mugėje 2018!
Vasario 24 d. Telšių vyskupijos ministrantų gavėnios diena
Vasario 23-ąją, šį penktadienį, Popiežius skelbia maldos ir pasninko dieną už taiką
Vasario 16 d. iškilmingai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį
Vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio proga – padėka Dievui Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vasario 16-osios šv. Mišių laikas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Vasario 17 d. Ateitininkai kviečia į Valstybės atkūrimo dienos labdaringą pokylį PDF
Vasario 23–25 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 11 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Vasario 10 d. Jaunimo susitikimų diena „SROVĖS NEŠAMI“ Kaune
Vasario 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Vasario 3 d. tarptautinė mokslinė konferencija skirta artėjančiam Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 m. jubiliejui „Ne save pačius skelbiame“ (2 Kor 4, 5)
Vasario 11 d. Šv. Valentino diena Klaipėdoje „Meilė niekada nesibaigia“
Vasario 4 d. Palaiminimų sekmadienis Telšiuose „Ir kas girdi teatsiliepia. Ateik!“ (Apr 22, 17)
Vasario 4 d. Šv. Mišios Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo dieną Trakų bazilikoje
Vasario 6–7 d. Padėkos už palaimintojo Teofiliaus beatifikaciją piligrimystė į Romą
Kviečia 2018 m. Evangelizacijos mokykla – nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo (registracija iki sausio 27 d.)
Šv. Kazimiero statulėlės ir teksto konkursas (iki vasario 16 d.)
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio mirties liturginis minėjimas ir Pal. Jurgio Matulaičio draugijos konferencija Marijampolėje PDF
Sausio 28 d. Atsinaujinimo diena Kaune „TĖVO ŠIRDIS“ (skirta krikščionių vienybei)
Sausio 14 d. minime Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną  
Visuotinė malda ir renginiai Vilniuje ||| Renginiai Kaune
Sausio 13 d. 17.30 val. Laisvės gynėjų dienos šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje ir Korbiko Švč. Mergelės Marijos skulptūros palaiminimas
Sausio 14 d. Valdovų rūmuose popietė su Laisvės premijos laureate s. Nijole Sadūnaite
Sausio 20 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Evangelizacinę konferenciją „Jėzus gydo ir laisvina“ (registracija būtina iki sausio 10 d.)
Sausio 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Kalėdiniai vargonų muzikos koncertai Vilniaus katedroje
Sausio 9 d. Šv. Mortos grupė kviečia į praktinį seminarą Kaune „Prekyba žmonėmis vyksta: matyk, atpažink, reaguok, padėk“
Gruodžio 30 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje tradicinis Kalėdinis koncertas „ATEIKITE ŽMONĖS“
Kalėdų švenčių šv. Mišių ir renginių tvarka PANEVĖŽIO vyskupijos parapijose
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KAIŠIADORIŲ katedroje
Šv. Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišių tvarkaraštis VILKAVIŠKIO vyskupijos bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišių tvarkaraštis VILNIAUS arkivyskupijos bažnyčiose
Šventų Kalėdų pamaldos KAUNO miesto bažnyčiose PDF
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KLAIPĖDOS bažnyčiose PDF
Gruodžio 16 d. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje paskirtojo vyskupo Dariaus TRIJONIO konsekracijos iškilmės
ADVENTO rekolekcijos VILNIAUS arkivyskupijos bažnyčiose
ADVENTO rekolekcijos KAUNO bažnyčiose PDF
Gruodžio 8–10 d. NACIONALINIS MARIOLOGINIS KONGRESAS Trakuose
Adventiniai šlovinimo vakarai Kaune „Užgimstančios vilties belaukiant“
Gruodžio 17 d. Kalėdinė mugė ir Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Gruodžio 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gruodžio 1 d. Kupiškyje konferencija „Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“ PDF
Lapkričio 19 d. minime pirmąją PASAULINĘ VARGSTANČIŲJŲ DIENĄ
Lapkričio 10–12 d. Bazilijonų ordino 400 metų jubiliejaus renginiai Vilniuje
Lapkričio 12–19 d. AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS atlaidai Vilniuje
Lapkričio 16 d. Vilniuje, lapkričio 23 d. Kaune rankraščių apie Lietuvą iš Krasnojarsko ir Tomsko archyvų pristatymas
„Bendrakeleiviai“ kviečia į seminarų ciklą „Mokomės lydėti išsiskyrusiųjų savigalbos grupes“ (parapijose ir kitose bendruomenėse)
Lapkričio 11 d. Krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“ vyks Akmenėje
Lapkričio 7–11 d. Telšių vyskupijos tikintieji susibūrė padėkos piligrimystei į Romą Numatomos šv. Mišių Romoje tiesioginės transliacijos
Spalio 28 d. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos 70-mečio minėjimas Kaune
Lapkričio 12 d. Vilniaus Caritas kviečia į tradicinį paramos koncertą „Degu kaip žvakė“ Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje
Sekmadienių vakarai su Palaimintuoju Teofiliumi Kaišiadorių katedros Palaimintojo koplyčioje
Spalio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Guronyse kiekvieną spalio sekmadienį Rožinio pamaldos
Spalio 1 d. Šeduvos bažnyčioje palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė
Spalio 14 d. Atsinaujinimo diena KLAIPĖDOJE „Kuo žmonės jus laiko?“
Spalio 15 d. Atsinaujinimo diena KAUNE „Šlovinsiu kaip Dovydas“ JPG (švenčiant mesijinių žydų judėjimo 50-metį)
Rugsėjo 27 d. Kauno seserys benediktinės kviečia į paramos koncertą „Šventieji nelieka skolingi“ pal. Teofiliaus relikvijoms priimti
Rugsėjo 30 d. Atsinaujinimo diena PANEVĖŽYJE „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią“
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ kviečia į programas
Rugsėjo 7–15 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI (Šilinės) ŠILUVOJE
Rugsėjo 16 d. Išskirtinės ekskursijos Sapiegų kriptoje ir trijų parodų uždarymas Bažnytinio paveldo muziejuje
Naujas kursų ir ugdymosi programų sezonas VILNIUJE
Rugsėjo 1–8 d. TRAKŲ DIEVO MOTINOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus pradžia (Trakinių atlaidai)
Rugsėjo 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugsėjo 1 – spalio 8 d. VII tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia studentus pradėti Naujus mokslo metus su malda
Rugpjūčio 20 d. Palaimintojo Teofiliaus mirties dienos minėjimas Kaišiadorių katedroje
Rugpjūčio 14–20 d. ŽOLINĖS atlaidai Krekenavoje
Rugpjūčio 14–22 d. ŽOLINĖS atlaidai Pivašiūnuose
Rugpjūčio 19–20 d. Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus ir Telšių vyskupijos penktasis Eucharistinis kongresas VARNIUOSE
Rugpjūčio 27 d. Padėka už laisvę. Tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Rugpjūčio 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 28–30 d. t. Anzelmo Griuno OSB konferencija Klaipėdoje JPG
Liepos 29–30 d. KRYŽIŲ KALNO atlaidai
Liepos 25 d. kviečiame į iškilmes pal. arkivysk. Teofiliaus Matulionio tėviškėje ir Alantoje
Rugsėjo 8–10 d. penkioliktasis tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Liepos 16 d. Trakuose – bažnyčios altoriaus konsekravimas ir dviejų naujų varpų, skirtų Lietuvos atkurtos nepriklausomybės šimtmečiui ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo trijų šimtų karūnavimo metų proga, pašventinimas
Liepos 1–12 d. Žemaičių vyskupystės įsteigimo jubiliejaus 600 metų – DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Liepos 7 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt