Liepos 23 d. Kauno kunigų seminarijoje Lietuvos kunigų ir diakonų SINODINIS SUSITIKIMAS. Būtina registracija (iki liepos 17 d.)
Liepos 27–28 d. Kryžių kalno atlaidai „Mūsų viltis Viešpatyje“
Liepos 27 d. Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugija kviečia į XIX kongresą „Rožinis – pašaukimų viltis ir stiprybė“
Rugpjūčio 14–21 d. Didieji Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 14–22 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 25 d. PADĖKOS UŽ LAISVĘ diena. Piligrimystės į Šiluvą
Rugsėjo 6–15 d. ŠILINĖS – Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai ŠILUVOJE
Liepos 1–12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos Atlaidai 2024 m.
Liepos 6-ąją 18 val. Šv. Mišios už LIETUVĄ Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną
Liepos 3 d. prasideda VIII tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis (koncertai trečiadieniais nuo 19 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bokšto karilione)
Liepą– rugpjūtį ketvirtadieniais Vilniaus Katedroje vyksta vargonų muzikos koncertai
Birželio 30 d. Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai Kryžių šventovėje
Liepos 6–14 d. Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO minėjimas ir atlaidai Marijampolėje
Birželio 26 d. Lietuvos karo kapelionų padėkos šv. Mišios LSMU Kauno klinikų koplyčioje
BirŽelio 23 d. Vysk. Dariaus Trijonio padėkos šv. Mišios už tarnystę Vilniaus arkivyskupijoje
Birželio 14–16 d. Palaimintojo Teofiliaus liturginis minėjimas Kaišiadorių katedroje
Birželio 16 d. KONFERENCIJA VYRAMS „Autoriteto galia“ su svečiais iš JAV bei Slovakijos Kaune
Birželio 18–23 d. MISIJŲ savaitė KAUNO senamiestyje
Birželio 20 d. R. Romankevičiaus debiutinės portretų parodos „Kur slepiasi Dievas?“ pristatymas Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Birželio 6 ir 7 d. pamaldos su Taizé giesmėmis ir broliu Philipu Kaune (Jono Pauliaus II piligrimų centre) ir Vilniuje (Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje)
Birželio 8 d. VILTIES šventė Jonavoje
Birželio mėnesį pradedamas mokymų ciklas apie saugios aplinkos nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims užtikrinimą Vilniaus arkivyskupijos bendruomenėse
Birželio 2 d. Devintinių procesija iš Vilniaus arkikatedros į Aušros Vartus
Birželio 1 d. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (DEVINTINIŲ) procesija Kauno gatvėmis
Birželio 1 d. Telšių vyskupijos Globėjo dieną vyks diakono šventimai
Gegužės 25 d. Miesto gimtadienio šventėje – 7 VALANDOS MALDOS UŽ KAUNĄ IR TAVE
Gegužės 25 d. renginys „Laisvės ženklai“
Per Sekmines Kaišiadorių katedroje vyks diakonų šventimai
Gegužės 13–19 d. SEKMINĖS Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 17 d. Tarpdisciplininė mokslinė – praktinė konferencija „Asmens orumas teologinėje ir psichologinėje perspektyvose“ Kaune. Vyksta registracija dalyvauti nuotoliniu būdu I dalyje.
Gegužės 24 d. Šv. Mišios abiturientams Kauno arkikatedroje
SUTVIRTINIMAI ir vizitacijos Vilkaviškio vyskupijoje 2024 m.
SUTVIRTINIMO sakramento teikimas Šiaulių vyskupijoje 2024 m.
SUTVIRTINIMO sakramento teikimas Vilniaus arkivyskupijoje 2024 m.
Balandžio 28 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centras kviečia kartu švęsti Pasaulinę gyvybės dieną
Balandžio 27 d. PAŠVĘSTŲJŲ simpoziumas Kaune. Vakare – Malda arkikatedroje su seserimis ir broliais vienuoliais
Balandžio 22–27 d. Parodos „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“ uždarymo savaitė
Balandžio 28 d. Liudijimų ir prisiminimų popietė Vilniuje seseriai Nijolei SADŪNAITEI atminti
Balandžio 16–18 d. 7-oji CARITO paramos akcija Ukrainai (Vilniuje, Kaune bei kituose miestuose)
Balandžio 21 d. Atsinaujinimo diena Kaune ŠVENTOSIOS DVASIOS DOVANOS
Balandžio 21 d. Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. ŠVIESOS KELIAS Kaune „Nuo stogo ant stogo“ (nuo Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios iki Kristaus Prisikėlimo bazilikos)
Balandžio 12–28 d. „Pašaukimų savaitė 2024“ Kaune: nuo Šviesos kelio iki pasimatymų vakaro
SUTVIRTINIMO sakramento teikimas Kauno arkivyskupijoje 2024 m.
Balandžio 14 d. Padėkos šv. Mišios Kauno arkikatedroje už apaštalinio nuncijaus tarnystę Lietuvoje
SUTVIRTINIMO sakramento teikimas Telšių vyskupijoje 2024 m.
Didįjį penktadienį, kovo 29 d., Kryžiaus Kelio procesija iš Vilniaus arkikatedros bazilikos į Trijų Kryžių kalną. Pradžia 15.00 val. Gailestingumo vainikėlis Arkikatedroje
Didįjį penktadienį, kovo 39 d., 20 val. KRYŽIAUS KELIAS Kaune. Jo pradžia prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Einama į arkikatedrą baziliką
Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje
Kovo 22 d. Jaunimo diena Šiauliuose „Būk tvirtas!“
Didžiosios savaitės, Šv. Velykų, Gailestingumo sekmadienio pamaldų tvarka ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS bažnyčiose
Gavėnios rekolekcijos Šiaulių vyskupijos bažnyčiose
Kovo 19 d. Giraitės Šventosios Šeimos parapijos bažnyčios (Kn) pamatų palaiminimo iškilmė
Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldos KAUNO mieste, 2024 m.
Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOJE tvarkaraštis, 2024 m.
Kovo 8 d. „24 VALANDOS VIEŠPAČIUI“ Kauno arkikatedroje bazilikoje: maldos ir atgailos laikas
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose (2024)
Kovo 2 ir 9 d. Šv. Kazimiero šventės renginiai Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 2 d. Šv. Kazimiero iškilmė Šiauliuose
Kovo 3–10 d. Šv. KAZIMIERO ATLAIDAI Vilniaus arkikatedroje
Vasario 23 d. Susitikimas su knygų serijos „Perskaitęs duok kitam“ kūrėjais Knygų mugėje
Vilniaus knygų mugė 2024 m. vasario 22–25 d.
Gavėnios trečiadieniais Kauno arkivyskupas kviečia į Gavėnios rekolekcijas „Per dykumą Dievas veda mus į laisvę“ Kauno arkikatedroje su nuolatiniais diakonais
Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtos iškilmingos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje
VASARIO 16-osios malda už Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Vasario 14–16 d. 40 val. Švč. Sakramento adoracija Kauno arkikatedroje bazilikoje
Vasario 23–25 d. PAŠAUKIMŲ SAVAITGALIS Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kovo 9 d. Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Gavėnios rekolekcijos Kauno miesto bažnyčiose (2024)
Vasario 8 dieną nuo 14 iki 17 valandos nuotolinis renginys „(ne)Matau, (ne)Girdžiu, (ne)Rūpi“ (bus galima tiesiogiai stebėti Lietuvos Carito feisbuke). Minint Maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną, Caritas kviečia atidžiau pažvelgti į mod
Vasario 9 d. Malda už medikus ir ligonius LSMU Kauno klinikų koplyčioje artėjant Pasaulinei ligonių dienai
Vasario 9 d. LKMA kartu su Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į konferenciją „Piktnaudžiavimas galia Bažnyčioje: atpažinti, apsaugoti, išgyti“
Vasario 12 d. Vilniaus ateitininkai kviečia į švento Valentino vakarą
Vasario 5 dieną sukanka 140 metų, kai gimė Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys
Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo diena Kauno arkivyskupijoje (programa)
Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje (programa)
Vasario 3 d. Forumas Vilniuje „APIE SINODĄ IR SINODIŠKUMĄ: Kad būtume gyva Bažnyčia“. DALYVAVIMAS LAISVAS
Vasario 7 d. konferencija Kaune „KLINIKINĖ PASTORACIJA Į PACIENTĄ ORIENTUOTA SVEIKATOS PRIEŽIŪRA: TARP SVAJONĖS IR REALYBĖS“ (registracija)
Kovo 1–2 d. Jaunimo sielovados forumas Alytuje
Kovo 2 d. metinė ŠEIMOS centrų konferencija Kaune (registracija iki vasario 27 d.)
Mažoji Akademija kviečia į paskaitas apie krikščionybę, 2024 m. pavasaris
Sausio 19 d. Ekumeninės pamaldos Kaune švenčiant Maldos už krikščionių vienybę aštuondienį
Sausio 20 d. Dievo žodžio sekmadienio vigilija Kauno arkikatedroje bazilikoje
Sausio 21 d. Ekumeninės pamaldos Šiauliuose
Sausio 27 d. Marijampolėje Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO gimimo dangui minėjimas
Sausio 25 d. Ekumeninės pamaldos Vilniuje
Sausio 28 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Jėzau, Tu esi mūsų viltis“
Vasario 9–11 d. VAIKINŲ savaitgalis su TIBERIADOS broliais (registracija)
Sausio 11 d. Vilniuje trumpoji arkivyskupo Gintaro GRUŠO spaudos konferencija „Patyrusių seksualinę prievartą Vilniaus arkivyskupijoje išklausymo tarnystė“
Sausio 3 d. Dievo tarnaitės Elenos SPIRGEVIČIŪTĖS 80-ųjų kankinystės metų paminėjimas Kauno arkikatedroje
Katalikiškas klubas „Saltus“ kviečia švęsti Naujuosius metus
Gruodžio 26-ąją, antrąją Kalėdų dieną, 12 val. iškilmingos šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje švenčiant šventovės konsekracijos 19-ąsias metines (tiesioginė LRT transliacija)
Kviečia MISIJŲ MOKYKLA 2024
2024 metų iššūkis – visas ŠVENTASIS RAŠTAS per metus!
Šventų Kalėdų pamaldos KAUNO bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišios Telšių vyskupijoje
Kalėdų laiko pamaldų tvarka Vilkaviškio vyskupijoje
Šv. Mišios Šiaulių vyskupijoje Kalėdų laikotarpiu
Kur esu, kai gimsta Jėzus? ADVENTO MEDITACIJOS su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ (gruodžio 17–23 d.) (registracija iki gruodžio 16 d.)
Kalėdų laiko šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje
Kalėdiniai renginiai Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt