Spalio 20 d.Atsinaujinimo diena Kaune „Eucharistija – tikėjimo kulminacija“
 
 

PLAKATAS PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto g. 28, Kaunas
2013 m. spalio 20 d., sekmadienis

Tikėjimo metai
Eucharistija – tikėjimo kulminacija

„„Eucharistija yra brangus tikėjimo maistas, susitikimas su Kristumi, realiai esančiu savo aukščiausiuoju meilės aktu, gyvenimą teikiančiu dovanojimusi. Eucharistijoje susieina abi ašys, kuriomis žengia tikėjimas. Pirmoji ašis – istorijos: Eucharistija yra atminimo aktas, slėpinio sudabartinimas, kai praeitis kaip mirties ir prisikėlimo įvykis pasirodo gebanti atverti ateitį, nuvokti galutinę pilnatvę... Antroji ašis veda iš regimojo pasaulio į neregimybę: duona ir vynas perkeičiami į kūną ir kraują Kristaus, kuris sudabartinamas savo velykiniame kelyje pas Tėvą. Šis judėjimas mus
kūnu ir siela įtraukia į visos kūrinijos judėjimą
savo pilnatvės Dieve link.“
Popiežius Pranciškus. LUMEN FIDEI, 44

P R O G R A M A

10.00 Šlovinimas ir malda

10.45 Konferencija „Tikėjimas būtinas, kad susitikčiau Jėzų esantį Eucharistijoje“. Kun. Artūras Kazlauskas

11.30 Filmas apie pal. Joną Paulių II, minint jo vizito Lietuvoje 20-metį

12.00 Darbo grupės:

  1. „Adoracijos prasmė ir vertė skubančiam šiuolaikiniam žmogui“. Ses. Linda Ceple SJE
  2. „Popiežius Pranciškus ir jo enciklika Lumen fidei“. Dr. Valdas Mackela (VDU)
  3. „Tikėjimas ir sakramentai“. Dr. Artūras Lukaševičius (VDU) 
  4. „Kristaus kūnas. Mano kūnas“ (grupė jaunimui). Dievo armija ir ses. Liucija Grybaitė FMA 
  5. „Vaikų širdelės sukurtos, kad melstųsi ir mylėtų“ (grupė vaikams). Dievo armija ir ses. Marta Gedminaitė (Šv. Jono apaštalinės seserys) 
  6.  Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Gailestingumo versmė

13.00 Pietų pertrauka

15.00 Šlovinimas ir malda

15.15 Konferencija „ Eucharistija – tikėjimo gyvenimo versmė ir viršūnė“. Arkivyskupas Gintaras Grušas

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupas Kęstutis Kėvalas

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“

Atsinaujinimo dienos rytinės programos metu vyks užsiėmimų grupė vaikams.
Vadovus, kurie planuoja atvykti su grupe vaikų, prašome užsiregistruoti iš anksto mob. tel. 8 656 88445 (Ramunė).
_____________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel. (37) 32 25 80, el. paštas: info@gyviejiakmenys.lt  
Kitos Atsinaujinimo dienos planuojamos VDU Didžiojoje salėje, Daukanto 28, Kaune, 2014 m. sausio 26 d. ir gegužės 11 d.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt