Sausio 27–29 d. minime pal. Jurgio Matulaičio mirties 80-ąsias metines (Marijampolė, Vilnius)
 
 

 

RENGINIAI, SKIRTI
PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO
MIRTIES 80-OSIOMS METINĖMS

2007 m. sausio 27 – 29 d.

2007 m. sausio 27 d. sukanka 80 metų nuo pal. Jurgio Matulaičio (1871 – 1927) mirties. Šių metų vasarą minėsime ir kitą jubiliejų – arkivyskupo Jurgio paskelbimo palaimintuoju 20 metį.

Dievo malone turime šį lietuvį palaimintąjį. Todėl šiais, jubiliejinių sukakčių metais, svarbu stengtis ypač pažinti ir pamilti arkivyskupą Jurgį Matulaitį – našlaitį ir ligonį, vienuolį ir vyskupą, sociologą ir diplomatą – ir padėti vieni kitiems atrasti jo šventumo grožį. Tik tuomet, kai patirsime bendrystę su šiuo žmogumi pagal Dievo širdį ir tikrai imsime pasitikėti jo užtarimu, galėsime viltis, kad ne už kalnų diena, kai Bažnyčia paskelbs arkivyskupą Jurgį šventuoju.

Meldžiame Tave, Viešpatie, kad palaimintasis arkivyskupas Jurgis, kuris, Nekaltosios Mergelės Marijos globojamas, su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, būtų kuo greičiau paskelbtas šventuoju...

Renginiai MARIJAMPOLĖJE

Sausio 27 d. (šeštadienis)

12.00 val. Šv. Mišios Marijampolės bazilikoje. 

Dalyvaus Apaštališkasis nuncijus arkivysk. Peter Stephan ZURBRIGGEN, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kard. Audrys Juozas BAČKIS, kiti vyskupai. Homiliją pasakys Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ.

13.30 val. Programa Marijonų mokyklos salėje (Bendoriaus g. 5):

• „Palaimintojo Jurgio šventumo mokykloje“,
• Agapė ir bendravimas.

Renginiai VILNIUJE

Sausio 28 d. (sekmadienis)

12.30 val. Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje.

Šv. Mišias aukos kardinolas Audrys Juozas BAČKIS, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan ZURBRIGGEN, vyskupas Juozas TUNAITIS, vyskupas Rimantas NORVILA. 

14.00 val. Konferencija Šv. Kryžiaus namų salėje (Daukanto a. 1)

Pranešimai:
• istorikė Genovaitė Gustaitė, Pal. Jurgis Matulaitis nekrologuose;
• M. Riomerio universiteto dokt. Svetlana Usova-Kurbanovienė, 1927 m. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto Konkordatas. Jurgio Matulaičio diplomatinis įnašas;
• kun. Vaclovas Aliulis MIC, Palaimintojo aktualumas šiandien.

Sausio 29 d. (pirmadienis)

14.00 val. Mokslų Akademijos bibliotekoje (Žygimantų 1/8) atidaromos parodos:

• „Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos dovanoti leidiniai“,
• „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis 1871–1927“.

Dalyvauja Nacionalinės M.K. Čiurlionio meno mokyklos smuikininkų ansamblis (vadovas ir solistas A. Krevnevičius).

Informaciją pateikė
tėvai marijonai,
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserys,
Vilkaviškio vyskupijos kurija,
Vilniaus arkivyskupijos kurija
 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt