Rugpjūčio 14–21 d. ŽOLINĖS atlaidai KREKENAVOJE
 
 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) ATLAIDAI KREKENAVOJE
2013 m. rugpjūčio 14–21 d.

Pal. Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės Lietuvoje 20-mečio,
Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejaus
ir 1863-ųjų sukilimo 150-mečio minėjimas

Rugpjūčio 14 d., trečiadienis
Bazilikos konsekravimo metinių paminėjimas

18 val. – atlaidų pradžia

Rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ),
Didžioji Krekenavos atlaidų diena

Rugpjūčio 16 d., penktadienis
Kunigų, pašvęstojo gyvenimo, katechetų ir kitų Bažnyčios patarnautojų diena
13.30 val. – Bazilikos šventoriuje atidengiamas koplytstulpis kun. Antanui Mackevičiui, vienam iš 1863 m. sukilimo vadų, atminti

Rugpjūčio 17 d., šeštadienis
Bendruomenių diena

Rugpjūčio 18 d., sekmadienis
Šeimų diena

Rugpjūčio 19 d., pirmadienis
Ligonių ir Carito diena

Rugpjūčio 20 d., antradienis
Bažnytinių organizacijų, judėjimų, chorų ir maldos grupių diena

Rugpjūčio 21 d., trečiadienis
Jaunimo diena

12 val. – atlaidų užbaigos pamaldos

PAMALDOS ATLAIDŲ METU

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val. (rugpjūčio 18 ir 21 d. 18 val. Mišių nebus)
Švenčiausiojo Sakramento adoracija – rugpjūčio 15, 16 ir 18 d. po 10 val. Mišių
Marijos valandos – rugpjūčio 15 ir 16 d. 11.30 val.
Užtarimo pamaldos – rugpjūčio 19 d. 13.30 val. 
Katechezės – rugpjūčio 17, 19–21 d. 11 val.

Išsamesnė informacija panevezys.lcn.lt ir krekenavosbazilika.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt