Balandžio 21 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Tikiu į Šventąją Dvasią – Viešpatį Gaivintoją“
 
 

PLAKATAS PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Park Inn Konferencijų salės, Donelaičio 27, Kaunas
2013 m. balandžio 21 d., sekmadienis

Tikėjimo metai
Tikiu į Šventąją Dvasią – Viešpatį Gaivintoją


„Tikėjimas yra apsisprendimas būti su Viešpačiu ir su juo gyventi... „Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas – į išganymą“ (Rom 10). Širdis rodo, kad pirmutinis žingsnis, atvedantis į tikėjimą, yra Dievo dovana ir malonės, veikiančios ir iš pagrindų perkeičiančios asmenį, aktas... Išpažinti lūpomis savo ruožtu reiškia, kad tikėjimas apima viešą liudijimą ir įsipareigojimą. Krikščioniui niekada nevalia manyti, kad tikėti – asmeninis reikalas... Tikėdama ir savo tikėjimą be baimės skelbdama kiekvienam žmogui Sekminių dieną šį viešą matmenį Bažnyčia parodė visu aiškumu. Misionieriauti įgalina ir mūsų liudijimą stiprina Šventosios Dvasios dovana, įkvepianti ryžto ir drąsos“ (Benediktas XVI, PORTA FIDEI, 10).

P R O G R A M A

10.00 Šlovinimas ir malda

10.45 Konferencija „Krikščionis: tas kuris gauna ir gyvena naują gyvenimą Šventojoje Dvasioje“. Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi

11.30 Šlovinimas ir malda

12.00 Konferencija „ Šventoji Dvasia įkvepia drąsiai skelbti tikėjimą į Jėzų Kristų“. Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė (Katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“)

12.45 Malda

13.00 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

 1. „Kad gyvenčiau – privalau kvėpuoti. Kuo kvėpuoju? Kokį orą? Kokie poreikiai ir vertybės apibūdina mano alsavimą, taigi ir mano kelio kryptį? Kokie dalykai man yra svarbūs tiek materialinėje, tiek dvasinėje srityse?“
  Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi
 2. „Kodėl Šventoji Dvasia yra Asmuo, o ne energija?“
  Dr. Valdas Mackela, VDU Katalikų teologijos fakultetas
 3. „Liudijimas iš misijų: Šventosios Dvasios vedimas po Afrikos saule“ (grupė jaunimui) .
  Vytautas Markūnas (ateitininkas, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos abiturientas) 
 4. „Ar įdomu, ką sako Dievas? Septintasis įsakymas“ (grupė vaikams).
  Dievo armija (Gyvųjų akmenų jaunieji bendradarbiai)
 5. Malda prašant Šventosios Dvasios išliejimas ir išgydymo.
  Gyvieji akmenys ir Gailestingumo versmė

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Darius Vasiliauskas

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“

Atsinaujinimo dienos rytinės programos metu vyks užsiėmimų grupė vaikams.
_____________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel. (37) 32 25 80, el. paštas: info@gyviejiakmenys.lt  
Kita Atsinaujinimo diena planuojama VDU Didžiojoje salėje, Daukanto 28, Kaune, 2013 m. spalio 20 d.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt