Marijos vargdienių seserys kviečia į psichologinės ir dvasinės pagalbos programą, kuri skirta šeimoms, įsivaikinusioms ar globojančioms vaikus, bei šeimynoms. Registracija iki kovo 21 d.
 
 

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai

KVIEČIA
Šeimas, įsivaikinusias ar globojančias vaikus, bei šeimynas
dalyvauti psichologinės ir dvasinės pagalbos programoje

Susitikimai vyks antradieniais, 18-20 val. Pal. Jurgio Matulaičio namuose, Žeimenos g. 6, Kaune, kartą per mėnesį.

Pirmasis susitikimas – kovo 26 d., antradienį, 18 val.

Susitikimų metu bus aptariamos temos apie vaiko drausminimo būdus, savigarbos ugdymą, pagalbą vaikui išgyvenant netektis, vaikų probleminio ir agresyvaus elgesio priežastis ir jų įveikimą. Palydint psichologui ir sielovadininkui, bus galimybė dalintis išgyvenimais, naujai įvertinti situaciją, kartu ieškoti problemų sprendimo būdų, sulaukti pagalbos ir palaikymo iš grupėje dalyvaujančių žmonių.

Jeigu susitikimų tėvams metu būtų poreikis, organizuosime užsiėmimus vaikams. Todėl registruojantis prašome pranešti vaikų skaičių ir amžių.

Programa nemokama. Registracija vyksta iki kovo 21 dienos.

Registruokitės arba teiraukitės ses. Daivos Kuzmickaitės el. paštu vargdieniu@gmail.com  arba telefonu 8 616 15723.
KVIEČIAME DALYVAUTI!

Projektą remia: Renovabis ir privatūs rėmėjai

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt