Lapkričio 9–10 d. Kaune vyks Lietuvos jaunimo sielovados forumas. Registracija baigiama lapkričio 5 d.
 
 

Lapkričio 9–10 d. Kaune susitiks jaunimo sielovados bendradarbiai iš visos Lietuvos ir bandys atsakyti į klausimą „Kaip Jėzus Kristus skelbtų Gerąją Naujieną šiandien?“.

Pranešimus šia tema skaitys kun. Eric Jacquinet, kuris yra Popiežiškosios pasauliečių tarybos jaunimo skyriaus vadovas.

Teminėse grupėse savo patirtimis dalinsis ir Lietuvos Bažnyčios darbininkai: „Kaip auginti jaunus žmones evangelizacijai?“ – kun. A. Akelaitis, „Keliaujanti Geroji Naujiena – piligrimystė“ – kun. A. Simonavičius, „Evangelizacija mokyklose“ – Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro komanda, „Evangelizacija per muziką ir meną“ – V. Lizdenis ir Kretingos Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnyba, „Skirtingi evangelizacijos būdai“ – Tiberiados bendruomenė ir San Damijono maldos grupės nariai, „Evangelizacija per asmeninį pokalbį“ – t. A. Gudaitis SJ.

Jaunimo sielovados forumas skirtas visiems jaunimo sielovados bendradarbiams: vadovams ir sielovadininkams. Šio susitikimo tikslai: aptarti darbo su jaunimu patirtį bei žvelgti į perspektyvas; analizuoti jaunimo sielovados tendencijas bei aktualijas; ieškoti naujų veikimo būdų, galimybių; padėkoti dirbantiems Bažnyčios vardu su jaunimu, sustiprinti tolimesnei tarnystei.

Registracija į jaunimo sielovados forumą 2012 vyksta vyskupijų jaunimo centruose ir baigiama lapkričio 5 dieną. Tikimės, jog broliškas pasidalinimas sustiprins visus tolimesnei tarnystei.

Rengėjai: Lietuvos Vyskupų Konferencijos jaunimo pastoracijos taryba

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt