Gruodžio 1 d. seminaras-pasitarimas Kaune VDU Katalikų teologijos fakultete „Bažnyčia ir Universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2007“
 
 

Lietuvos universitetinė sielovada
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultetas

Bažnyčia ir Universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2007

SEMINARAS – PASITARIMAS
Skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų kapelionams, Universitetinėje sielovadoje besidarbuojantiems pagalbininkams, Jaunimo centrams, studentams ir dėstytojams 


Kaunas, VDU Teologijos fakultetas, Gimnazijos g. 7
2006 m. gruodžio 1 d. penktadienis


Programa

I-oji Dalis

12.00 - Sveikinimo žodis:

J. E. Kauno arkivyskupo augziliaras Vysk. doc. dr. Jonas Ivanauskas

· Teologijos fakulteto dekanas kun. dr. Petras Smilgys (VDU), Aukštųjų mokyklų sąsajos su katecheze

· LKMA valdybos pirmininkas doc. dr. Paulius Subačius (VU), Aukštojo mokslo dabartinės reformos krikščionybės perspektyvoje

· Nacionalinis delegatas universitetinei sielovadai kun. doc. dr. Arvydas Ramonas (KU), Krikščioniškųjų vertybių formavimas universitetuose šiandien.


II-oji Dalis 

Diskusijos: pasidalinimas patirtimi, viltimi ir planais.

· Pasiruošimo klausimai 2007 metų birželio 21-24 dienomis Romoje vyksiančiam Europos universitetų dėstytojų kongresui.
· Tarptautinė Europos universitetų diena 2007 metų kovo 10 d.
· Dabartinė universitetinės sielovados Lietuvoje padėtis.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt