Spalio 8 d. Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu – Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo karūnavimas popiežiškosiomis karūnomis (spalio 7 d. – Jaunimo vakaras)
 
 2006 metų spalio mėnesio 8 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyks Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo popiežiškosiomis karūnomis, kurias pašventino popiežius Benediktas XVI, vainikavimo iškilmės.

Šių iškilmių programa:

Spalio 7 d. – Jaunimo vakaras

16 val. – Registracija (mokykloje);
17 – 19 val. – Šlovinimas (PJT) ir br. Gedimino OFM katechezė Bazilikoje;
19  val. – Šv. Mišios;
20  val. – Naktinė vigilija.

Švč. Sakramento adoracija iki 9 val. ryto.

Spalio 8 d. – Dievo Motinos paveikslo karūnavimo iškilmė

8 – 9 val. – Švč. Sakramento adoracija ir palaiminimas.
10 val. – Švč. M. Marijos garbei skirtų giesmių valandėlė.
10.30 val. –  Kun. teol. lic. Andriejaus Sabaliausko pasakojimas apie Žemaičių Kalvarijos šventovės praeitį ir dabartį.
11 val. –  Švč. M. Marijos garbei skirtų giesmių valandėlė.
11.15 val. – Kun. teol. dr. Arvydo Ramono katechezė mariologine tema.
12 val. –  Iškilmingos šv. Mišios, jų metu vainikuojamas Dievo Motinos paveikslas. Po šv. Mišių Eucharistinė procesija aplink Baziliką.


Telšių vyskupijos kurija
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt