Kovo 24 d. Vilniuje Lietuvos Biblijos draugijos 20-mečio šventė
 
 

Lietuvos Biblijos draugija
šiemet mini savo veiklos 20-metį,
kurio renginiai vyks 2012 m. kovo 24 d., šeštadienį.
Kviečiami visi besidomintys.

11.00–13.00 KONFERENCIJA
Vilniaus Universiteto Auloje (Universiteto g. 3
)

Konferenciją malda pradės LBD Prezidentas kun. Ramūnas Mizgiris OFM, ją ves vysk. Mindaugas Sabutis.

Dr. Mykolas Mikalajūnas supažindins su LBD istorija, direktorė Vilhelmina Kalinauskienė pristatys Draugijos veiklą.
Pranešimus skaitys vysk. Mindaugas Sabutis ir dr. Ingrida Gudauskienė.

Liudijimais pasidalins gydytoja Nijolė Latužienė ir aktorė Dalia Michelevičiūtė.

Giedos solistas Liudas Mikalauskas, vargonuos Renata Marcinkutė ir Renata Moraitė.


15.00–16.30 ŠVENTINĖS PADĖKOS PAMALDOS IR AGAPĖ
Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12)

Į bendrą maldą jungsis Romos katalikų, Stačiatikių, Liuteronų, Baptistų, Reformatų, Sekmininkų, Septintosios Dienos adventistų, Sentikių ir Laisvųjų krikščionių Bažnyčių vadovai bei atstovai.

Giedos Bernardinų bažnyčios choras LANGAS, Liuteronų bažnyčios ansamblis ADOREMUS, Liuteronų bažnyčios choras, Reformatų choras GIESMĖ.

Viešpaties žodis išlieka per amžius.
(1 Petro laiškas 1,25)


Lietuvos Biblijos draugiją (LBD) 1992 m. įkūrė aštuonios krikščionių Bažnyčios: Romos katalikų, Stačiatikių, Liuteronų, Baptistų, Reformatų, Sekmininkų, Septintosios Dienos adventistų ir Sentikių. Nuo 2011 m. asocijuota narė – Laisvųjų krikščionių Bažnyčia.

LBD – ekumeninė, visuomeninė organizacija, įregistruota LR Teisingumo ministerijoje.

Draugijos tikslas ir veikla – Šventojo Rašto ir susijusios literatūros vertimas, redagavimas, leidimas bei platinimas, kad kiekvieną, ieškantį Dievo Žodžio, pasiektų Biblija.

Šventasis Raštas, arba Biblija (graikų k. knygos) susideda iš dviejų pagrindinių dalių: Senojo Testamento ir Naujojo Testamento. Testamentas čia reiškia šventą Sutartį tarp Dievo ir žmonijos, užtikrinančią teisingus žmonių santykius su Kūrėju ir Jo kūriniais, taip pat sveikus žmonių tarpusavio santykius.

Pirmoji spaudos išradėjo Gutenbergo išspausdinta knyga buvo lotyniškoji Biblia Vulgata (1450 m.)

Pirmoji Biblijos draugija buvo įkurta Didžiojoje Britanijoje 1804 m. (įkūrimo istorija – čia: „Viskas prasidėjo nuo paauglės“ http://biblijosdraugija.lt/index.php?submeniu=42 ), jos globėja yra Karalienė Elžbieta II.

LBD bendradarbiauja su daugiau nei pusantro šimto Biblijos draugijų visame pasaulyje. Šią veiklą koordinuoja Jungtinės Biblijos draugijos (United Bible Societies).

Per Biblijos draugijos veiklos dvidešimtmetį Lietuvoje išleista 60-65 tūkst. Šventojo Rašto knygų, o atskirai Naujojo Testamento – dar kelis kartus daugiau. Knygos įvairaus formato, šrifto, įrišimo, taip pat – knygrišių meniškai įrištos. Už užsienio ir Lietuvos rėmėjų bei Draugijos narių suaukotus pinigus įgyvendinti dideli projektai, kurių metu padovanotos Šventojo Rašto ir kitos mūsų išleistos knygos Lietuvos mokyklų bibliotekoms, vaikų ir senelių globos namuose gyvenantiesiems, vėžiu segantiems vaikams, moterų centrams, kalėjimams, mūsų organizuotų daugybės konkursų laureatams, tarp jų – didžiulio aktyvumo sulaukusio respublikinio moksleivių piešinių bei rašinių konkurso „Biblija – jėga“ nugalėtojams (2004 m.). Su Švietimo ir mokslo ministerija parengta mokymo priemonė tikybos dėstymui „Žaisk ir pažink Bibliją“ (du CD), rengiami seminarai Biblijos vertėjams bei tikybos mokytojams (šiuo metu mokytojai rengiami programai „Biblijos nuotykis“). Išleistas į kompaktinę plokštelę įskaitytas Naujasis Testamentas, Šventasis Raštas Brailio raštu, Naujojo Testamento knygos silpnaregiams, Biblijos Sinopsė ir Konkordancija (mokslinė literatūra Biblijos studijavimui), įvairioms amžiaus grupėms įvairios tematikos su Biblija susijusios knygos ir knygelės, dokumentinių filmų ciklas DVD „Biblijos kraštas“, platiname ir užsienio Biblijos draugijų išleistas Biblijas bei mokslinę literatūrą ir kitų Lietuvos leidyklų knygas. 2006 m. surengta paroda LR Seime, supažindinanti su Vilniaus knygrišių gildijos narių meniškai, prabangiai įrištomis Biblijomis. Po Lietuvą vežiojame ir pristatome dvi parodas – „Biblija istorijoje ir šiandien“ bei „Pranašas Jona“ su įspūdingu didžuvės modeliu (nuotr.: http://biblijosdraugija.lt/index.php?mid=parodos ). Paroda pabuvojo jau beveik 60-yje vietų, šiuo metu – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje.

Biblijos draugija veikia Vilniuje, J. Basanavičiaus gatvėje. Dabar joje dirba 4 žmonės. Direktorė Vilhelmina Kalinauskienė (tel. 8 698 57880).

Dirbame pirmadieniais-penktadieniais 9.30-17.30 (be pertraukos).
Kaip mus rasti: Kylant Basanavičiaus gatve nuo Pylimo g., kirsti Mindaugo g. Kairėje pusėje praeiti Socialdemokratų būstinę, „Batų kampą“, galiausiai – plaukų kirpimo saloną ir sukti į pirmą kairėje eantį kiemą. (Leidžiantis Basanavičiaus gatve žemyn, sukti į paskutinį dešinėje esantį kiemą, nepasiekus sankryžos su Mindaugo gatve.) Čia arkoje ant sienos pamatysite nuorodą į Lietuvos Biblijos draugiją, įėję į kiemą rasite privatų gyd. kabinetą, jį praėję sukite į laiptinę dešinėje (čia vėl bus nuoroda į LBD). Mes esame įsikūrę 117 bute (pirmame aukšte).

Tinklalapis: www.biblijosdraugija.lt , internetinis knygynas: www.biblijatau.lt , facebooke – Lietuvos Biblijos Draugija.

LBD strategiją ir veiklą kuruoja 14 žmonių Valdyba, kurią sudaro Bažnyčių-steigėjų deleguoti atstovai. Prezidentas – kun. Ramūnas Mizgiris OFM (ramunasmizgiris@gmail.com , 8 618 54604).

Lietuvos Biblijos draugija – turbūt vienintelė taip aktyviai, praktiškai, apčiuopiamai veikianti ekumeninė organizacija Lietuvoje. Akivaizdu, kad Šventasis Raštas vienija, sutelkia Bažnyčias bendrai veiklai, maldai ir bendrystei.

J.Basanavičiaus g. 16A–117, 03224 Vilnius
8 5 2652656, 8 655 16685,
LBD@biblijosdraugija.lt , facebook: Lietuvos Biblijos Draugija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt