Vasario 23 d. Lietuvos Caritas kviečia į diskusiją Seime „Ar saugu gyventi Lietuvoje? Prekybos žmonėmis problematika: tarpžinybinio bendradarbiavimo iššūkiai“
 
 Lietuvos „Caritas“, kaip didžiausia nevyriausybinė organizacija kovojanti su prekyba žmonėmis ir šios nusikalstamos veiklos pasekmėmis, 2012 m. vasario 23 d. Vilniuje LR Seime organizuoja diskusiją tema „Ar saugu gyventi Lietuvoje? Prekybos žmonėmis problematika: tarpžinybinio bendradarbiavimo iššūkiai“.

„Prekyba žmonėmis tebėra aktuali, nors užslėpta problema. Norint jai užkirsti kelią ar padėti jau nukentėjusiems asmenims, reikia efektyvaus tarpžinybinio bendradarbiavimo, kiekvienos tarnybos atsakingų veiksmų – ne vien tik skambių žodžių. Pribrendo situacija Lietuvoje įkurti koordinacinį Kovos prieš prekybą žmonėmis centrą, kuris padėtų įvertinti realią situaciją, koordinuotų įvairių institucijų veiksmus – tiek prevencijoje, tiek nusikaltėlių baudžiamajame persekiojime, tiek nukentėjusiųjų reabilitacijoje“, - sakė diskusijos Seime iniciatorė Lietuvos „Caritas“ projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ koordinatorė Kristina Mišinienė.

Šiai nuomonei pritaria VRM Viešojo saugumo politikos departamento Visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus patarėja Reda Sirgedienė.

„Vidaus reikalų ministerijoje 2011 m. gruodžio 19 d. surengtame susitikime aptarti bendradarbiavimo klausimus su nevyriausybinių organizacijų ir Tarptautinės migracijos organizacijos atstovais diskutuota, kad toks centras galėtų būti visos kovos su prekyba žmonėmis sistemos sudedamoji dalis, kuris užtikrintų efektyvų kovos su prekyba žmonėmis įgyvendinimą,“ – pabrėžė R. Sirgedienė.

„Caritas“ ir LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto organizuojamoje ekspertų apskrito stalo diskusijoje dalyvaus Seimo nariai: Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas Jonas Dagys, šio komiteto narės Rima Baškienė ir Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Diskusijoje taip pat dalyvaus Vidaus reikalų, Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo bei kitų ministerijų, Policijos departamento, Generalinės prokuratūros, Apeliacinio teismo atstovai, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, nevyriausybinių organizacijų, teikiančių prekybos žmonėmis aukoms integracines paslaugas, darbuotojai.

Diskusija pradžia 10 val.
Diskusija vyks LR Seimo Lietuvos Tarybos salėje.

Kviečiame dalyvauti žiniasklaidos atstovus.

Daugiau informacijos:
Projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“
koordinatorė Kristina Mišinienė
Mob. tel. +370 671 132 147

Lietuvos Caritas informacija
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt