Vasario 20 d. Minint kunigo Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimo 40-metį jo knygos „Eschatologija žmogui ir pasauliui“ sutiktuvės Vilniuje
 
 

Knygoje „Eschatologija žmogui ir pasauliui“ surinkti Č. Kavaliausko (1923–1997), kunigo, Šv. Rašto vertėjo, biblisto, teologo ir poeto straipsniai, atspindintys šešto-aštunto XX a. dešimtmečių Vakarų Europos teologines diskusijas bei kai kurias Lietuvos aktualijas. Jo gvildenamos teologinės ar filosofinės temos atspindi tik nedidelę dalį vakarietiško teologinio diskurso visumos. Dėsninga, kad jos turi labiau egzistencinį atspalvį, kurio priežasčių greičiausiai reikėtų ieškoti paties Č. Kavaliausko gyvenimo išbandymuose. Straipsnių tematikos siejasi su lageriuose patirtais išgyvenimais, skatinusiais giliau susimąstyti apie žmogaus egzistenciją, trapumą ir tapsmą. Neaplenkdamas esminės krikščionybės žymės – Jėzaus Kristaus Įvykyje naujai atvertos amžinybės perspektyvos žmogui – Č. Kavaliauskas taip pat gilinasi į Gerosios naujienos eschatologinę viltį ir jos svarbą ne tik, kiek ji saisto žmogaus ir jo istorijos ateitį, bet ir dabartį.

Knygą išleido Lietuvos edukologijos universiteto leidykla

***

Renginys vyks Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios salėje, 2012 m. vasario 20 d. Pradžia 16 val.

***

Renginio programa

16.00-16.15 Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą

16.15-16.30 Prof. Julius Šalkauskas. Kun. Č. Kavaliauskas – mokslo ir teologijos sąsajų siekėjas

16.30-17.00 Dr. Ingrida Gudauskienė, kun. dr. Mindaugas Ragaišis, kun. dr. Saulius Rumšas OP.
Kun. Č. Kavaliauskas kalba mums. Knygos „Eschatologija žmogui ir pasauliui“ pristatymas

Renginyje dalyvauja kun. Vaclovas Aliulis MIC, Č. Kavaliausko Naujojo Testamento vertimo redaktorius, prof. Antanas Buračas, Č. Kavaliausko knygos „Eschatologija žmogui ir pasauliui“ sumanytojas

17.30 Šv. Mišios Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Šv. Mišias aukoja Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis

***

Po šv. Mišių Č. Kavaliausko atminimui vargonuoja prof. Leopoldas Digrys

Programoje:
Johanno Sebastiano Bacho Tokata ir fūga de-mol
Tomaso Albinoni Adagio
Maxo Regerio Marijos lopšinė
Cesario Funcko Choralas A-mol


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt