Sausio 27 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui – diena, jo liturginis minėjimas. Programa Marijampolėje (papildyta programa 27 ir 28 d.)
 
 

2012 m. sausio 27 d., penktadienį

Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui – diena, jo liturginis minėjimas

MARIJAMPOLĖJE

Šiais, Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais, ypatingai kviečiame visus Lietuvos žmones, pažįstančius ir mylinčius šį Bažnyčios palaimintąjį, norinčius geriau Jį pažinti ar naujai atrasti susitikti prie jo relikvijų.

Kiekvienas teatsiveža rūpimą intenciją, prašydami Palaimintojo užtarimo!

10.15 Konferencija Marijampolės dramos teatre, P. Armino g. 2

Kalbės: Kun. Joseph Roesch MIC (Roma)
Tema: Vince malum in bono – „Nugalėk blogį gerumu“

11.30 Maldos pusvalandis Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje (Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje)

12.00 Šv. Mišios Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje

[Tolesnė programa – PROGRAMA DIRBANTIEMS IR STUDIJUOJANTIEMS]
 
17.30 Šv. Rožinis

18.00 Šv. Mišios šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje ir adoracija

20.00 Agapė Rygiškių Jono gimnazijoje, kur mokėsi Pal. J. Matulaitis
   Įdomi programa: „Blogį nugalėti gerumu“ kasdienybėje: drąsos dorybė 
   – šeimoms (nuncijus dr. arkiv. Luigi Bonazzi: dorybių praktika šeimos gyvenime),
   – vaikams (teatras ekspromptu su aktoriumi A. Žemaitaičiu), 
   – jaunimui (vysk. Gintaras Grušas: dorybių praktika jauno žmogaus gyvenime; linksmavakaris)

N.B. jaunimui renginys tęsis ir šeštadienį

ŠEŠTADIENIS, 28 d. jaunimui

Pusryčiai
10.00 Susitikimas Pal. J. Matulaičio muziejuje
11.00 Šv. Mišios, kun. Joseph Roesch MIC
12.00 Pietūs
     Kelionė į namus 
13.00 Fr. Joseph Roesch MIC konferencija pašvęstiesiems

Jaunimui atsivežti:
miegmaišius, auką 10 lt, pirmam vakarui maisto agapei, rožinį, instrumentą, kuriuo grojate, šiltų drabužių.
Šeimai atsivežti: maisto agapei, liudijimą apie drąsos dorybę.

Norintys dalyvauti prašome registruotis iki sausio 23 d. darbo dienomis nuo 9 val. iki 14 val. telefonu 8 603 40858, o kitu laiku el. paštu: matulaicio.namai@gmail.com  

Tėvai Marijonai
Marijos vargdienių seserys

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt