Lapkričio 13–20 d. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje
 
 

MARIJA - DIEVO GAILESTINGUMO MOTINA
2011 m. lapkričio 13–20 d. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai

Tik lapkričio 12 d., Globos atlaidų aštuondienio išvakarėse, pamaldų tvarka:

10.00 val. Aušros Vartų koplyčioje giedamas Akatistas
11.00 val. šv. Mišios prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango
14.00 val. bažnyčioje klausoma ligonių išpažinčių
15.00 val. bažnyčioje šv. Mišios ligoniams
17.00 val. bažnyčios kriptoje Švč. Sakramento Adoracija
18.30 val. Aušros Vartų koplyčioje Rožinio malda
19.00 val. Aušros Vartų koplyčioje Malda už Vilniaus miestą

Lapkričio 13-20 d. kiekvieną Gailestingumo Motinos Globos atlaidų oktavos dieną:

Aušros Vartų koplyčioje
8.00 ir 9.30 val. šv. Mišios
15.00 val. šv. Mišios užsienio kalbomis
9.00 val. Novena
18.30 val. Rožinis

Šv. Teresės bažnyčioje
10.30 val. malda už kunigus
11.00 ir 19.00 val. šv. Mišios

Bažnyčios kriptoje
17.00 val. Švč. Sakramento adoracija

DĖMESIO!

Lapkričio 13 ir 20 d.
Šv. Mišių 9.30 val. koplyčioje nebus.
11.00 val. Šv. Mišios prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango.

Lapkričio 19 d.
19.00 val. šv. Mišias prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango aukos J. Em. kard. A. J. Bačkis ir Marijos radijas transliuos į 58 šalis.

Papildomos šv. Mišios

Lapkričio 15 d. 15.00 val. šv. Mišios vaikams
Lapkričio 16 d. 15.00 val. šv. Mišios vienuolėms
Lapkričio 17 d. 12.00 val. šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje Lietuvos išeivijai
Lapkričio 18 d. 15.00 val. šv. Mišios Lietuvos kariuomenei

Lapkričio 18 d.  Ypatingas vakaras, programa skirta jaunimui

19 val. – Šv. Mišios jaunimui Šv. Teresės bažnyčioje.
Po šv. Mišių - Patrick Kelly gyvenimo liudijimas su giesmėmis
Procesija iš Šv. Teresės bažnyčios į Šv. Jonų bažnyčią

22 val. – Patrick Kelly ir grupės koncertasvigilija, po kurio vyks Adoracija, susitaikinimo pamaldos, evangelizacija per visą naktį.

6 val. ryte (lapkričio 19 d.) - Šv. Mišios (arba Šv. Jonų bažnyčioje, arba Gailestingumo šventovėje, priklausys nuo dalyvių skaičiaus).

TRUMPAS RENGINIO APRAŠYMAS
Šiais metais Aušros varų atlaidų jaunimo diena bus praturtinta tarptautinį pripažinimą pelniusio kompozitoriaus ir dainininko Patrick Kelly gyvenimo liudijimu bei koncertu - maldos vakaru. Labiausiai atpažįstamas kaip The Kelly Family narys ir pagrindinis solistas, Patrickas išgyveno stiprų Dievo prisilietimą ir dabar savo talentą naudoja kaip įrankį skelbti Gerajai Naujienai. Paddy Kelly ir grupės apsilankymas Vilniuje yra dalis pasaulinio turo, pavadinto EOROSARIUM. 60 koncertų, įvyksiančių turo metu, simbolizuoja kryželį ir 59 karoliukus, esančius Švč. Mergelės Marijos Rožinio maldoje. Šį muzikinį „Rožinį“ Paddy meldžiasi už Naująją Evangelizaciją ir Vilnius taps dar vienu „karoliuku“ šioje maldoje. Ši jaunimo diena yra vienas iš didesnių Gailestingumo Metų akcentų, tad visi susirinkę turės galimybę patys patirti Viešpaties gailestingumą. Po Patrick Kelly pasirodymo vakaras tęsis Adoracija bei susitaikinimo pamaldomis, kunigai klausys išpažinčių arba lauks tiesiog pasikalbėti norinčio jaunimo. Budėsime su Viešpačiu iki ryto, o atlaidus užbaigsime ankstyvu šv. Mišių šventimu.

Kiekvieną Atlaidų dieną 11.00 val. šv. Mišias transliuos Marijos radijas.

AUŠROS VARTŲ G. 14, VILNIUS LT - 01303, TEL. 8 5 212 35 13,
www.ausrosvartai.lt  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt