Spalio 10–14 d. Gerojo samariečio bendruomenė kviečia į seminarą „Vidinių sužeidimų tarnystė“
 
 

GEROJO SAMARIEČIO BENDRUOMENĖ KVIEČIA
Į SEMINARĄ:
VIDINIŲ SUŽEIDIMŲ GYDYMO TARNYSTĖ

Šis seminaras skiriamas tiems, kurie per savo darbą, tarnystę ar apaštalavimą sutinka žmonių, kenčiančių dėl vidinių sužeidimų, ir nori geriau juos suprasti bei psichologiškai ir dvasiškai jiems padėti. Jis gali būti ypač naudingas ugdytojams, kunigams, ligoninių kapelionams, Caritas darbuotojams ir savanoriams, psichoterapeutams, bei dvasiniams palydėtojams.

Kaip sužeistas keleivis, gulintis prie kelio į Jerichą, daugybė žmonių dabar laukia, kad kitas žmogus sustotų, prieitų, išklausytų, suprastų jų kančią ir padėtų jiems atsistoti. Šitie žmonės neša labai sunkią kančios naštą, kylančią iš moralinių ir jausminių sužeidimų, dažnai patirtų nuo pat ankstyvos vaikystės. Šios kartais užmirštos žaizdos nuolat „nuodija“ santykius, apkartina kasdienybę, sukelia tokias emocijas kaip nevaldomą pyktį, autoritetų baimę, nepilnavertiškumo jausmą, arba net veda į nuolatinę depresiją. Nors žmogus gali būti nuoširdžiai tikintis, bet vidiniai sužeidimai neleidžia sveikai augti dvasiniame gyvenime ir laisvai bei pilnai atsiliepti į Dievo pašaukimą.

Seminaro metu bus atsižvelgiama tiek į psichologinius dėsnius, tiek į Dievo malonės darbą. Seminaro darbas remsis pačių dalyvių patirtimi bei malda. Dėl to yra svarbu pilnai dalyvauti seminare, kuris trunka keturias dienas su puse (su nakvyne).

Seminarą ves Gerojo Samariečio Bendruomenės nariai. Gerojo Samariečio Bendruomenė yra tarptautinė, ekumeninė, ignaciško dvasingumo bendrija, įkurta T. Eduard‘o Gueydan, sj. Lietuvoje jai priklauso kelias dešimtis narių – kunigų, įvairių kongregacijų vienuolių bei pasauliečių. Pagrindinė GSB veikla yra vesti vidinio išgydymo „Mylėti ir Atleisti“ rekolekcijas: per šias rekolekcijas sužeisti žmonės yra kviečiami leisti Kristaus gailestingumui persmelkti juos ir, remiantis anamnezės darbu, sąmoningai atleisti visiems žmonėms, kurie juos sužalojo. Šis, iš pradžių atrodantis neįmanomas atleidimas gydo ir išlaisvina.

Seminaro lektoriai – Gerojo Samariečio Bendruomenės nariai iš Šveicarijos ir Prancūzijos: Jean Philippe Calamme ir Charo Sauvage.

Seminaras vyks Pal. Jurgio Matulaičio namuose, Žeimenos 6, Kaune.
Pradžia:
2011 m. spalio 10 d. 9 val.
Pabaiga: 2011 m. spalio 14 d. 15 val.

Kaina: 400 litų (bet tai neturi būti kliūtis dalyvavimui).
Registracija: sesastai@yahoo.com  tel. 8 687 81995.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt